Airbug

Typ:
Handhållen spridare
Produktkategori:
Applicering
 • Jämn fördelning av naturliga fiender

 • Effektivare än manuell applicering

 • Ingen påverkan på naturliga fienders kvalitet

Play
Play
 • Jämn fördelning av naturliga fiender

 • Effektivare än manuell applicering

 • Ingen påverkan på naturliga fienders kvalitet

Använd för

Använd för

Använd Airbug för spridning av naturliga fiender bland grödorna. Airbug kan användas för spridning över hela odlingen eller i specifika hotspots.

Play
Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Den innovativa kombinationen av Airbugs specialfläkt och det roterande doseringskärlet säkerställer en enhetlig spridning av bärarmaterial innehållande naturliga fiender. Luftflödet från fläkten garanterar en jämn spridning av detta material upp till ett avstånd på minst 2-3 meter från Airbug.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Produktdelar

Airbug består av följande delar:

 • Fläktspridare och utdragbar stång
 • Bälte med hållare för bärhandtag
 • Förlängningshandtag för att justera arbetshöjden
 • Batterier (12 V) med laddare
 • Bältesväska för batteriet
 • Justerbart doseringskärl och blandningskärl
 • Hörselskydd och ansiktsskydd

Volym doseringskärl/trumma

3 liter.

Räckvidd

2-3 meter (beroende på produkt/bärarmaterial).

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Välj erfordrat doseringskärl
 • Justera hålens storlek till den erforderliga doseringen baserad på informationen som finns i tabellen på kärlets undersida
 • Fyll doseringskärlet med materialet som ska spridas och stäng locket
 • Anslut röret till spridaren och säkra med en vingmutter
 • Placera det fulladdade batteriet i bältesväskan
 • Anslut kabeln till batteriet
 • Fäst doseringskärlet på spridarens roterande huvud
 • Placera spridarröret i bältet
 • Slå på strömbrytaren på Airbug för att börja sprida materialet
 • Gå i jämn takt
 • Håll spridaren i rätt vinkel för att täcka grödan ordentligt
Play
Produkthantering

Produkthantering

Förvaringsförhållanden

Förvara Airbug och dess tillbehör på en torr och dammfri plats. Airbug kan förvaras i den medföljande väskan. Förvara alltid batterierna i laddarna när de inte används.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?