Fortafol

Fortafol Vattenlöslig biostimulant med humus- och fulvosyror

Använd Fortafol för:

Stimulerar och stärker grödan på ett helt naturligt sätt

Förpackning:

Fortafol säljs i 1 liters och 5 liters flaskor och finns i vattnings- (Fortafol-D) och sprut formulering (Fortafol-S)

Allmän information

När ska Fortafol användas?

Använd Fortafol under plantans tidiga tillväxtsstadier och innan/vid abiotisk stress.

Hur fungerar Fortafol?

Fulvosyrorna i Fortafol ökar cellmembranens permeabilitet. Detta resulterar i en bättre transport av näringsämnen till de delar av plantan där de behövs. Plantan absorberar även näringsämnen bättre och använder de tillgängliga näringsämnena mer effektivt. Detta tar den fotosyntetiska cykeln till en högre nivå och leder till bättre tillväxt.

Hur du använder Fortafol

Play video
Play video

Applicering Fortafol

Beredning av spraylösningen:

  • Skaka flaskan eller behållaren ordentligt innan användning.
  • Tillsätt rätt mängd Fortafol till sprutvätskan.
  • Blanda omsorgsfullt.
  • Spruta omgående.

Viktiga användarinstruktioner vad gäller appliceringen av Fortafol-D via bevattningssystem:

  • Se till att Fortafol-D inte finns kvar i bevattningssystemet under natten utan i substratet istället.
  • Använd desinfektionsmedel regelbundet för att hålla bevattningssystemet rent, men använd inte Fortafol-D samtidigt som desinfektionsmedlet.

Dosering

Nedanstående information är endast vägledande. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, så som själva grödan, klimatförhållanden och angreppsgrad. För att säkerställa korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Dosering Fortafol-D:

Oorganiska (inerta) substrat (stenull/perlit): unga plantor: 0,5-1 liter/ha; växande grödor: 1-2 liter/ha
Organiska substrat: unga plantor: 0,5-1 liter/ha; växande grödor: 1-3 liter/ha
Upprepa behandlingen efter 7-14 dagar.

Dosering Fortafol-S:
0,1 % (100 ml per 100 liter vatten)

Optimala förhållanden för Fortafol

  • Vätskans pH-värde ska vara mellan pH 5-7.
  • Unga plantor kan vara känsliga. Testa plantornas känslighet i liten skala, innan fullständig behandling.
  • Blanda inte Fortafol med produkter som innehåller kalcium och undvik att blanda produkten med bekämpningsmedel. Ett ökat upptag av dessa föreningar kan orsaka skador på plantorna.

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:
Oöppnad förpackning kan förvaras på en mörk, sval plats (5-20 °C).

Kontakta experten

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt och information om dina grödor direkt i din inkorg.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Tillbaka till toppen