Fruit Fly Attractant

Aktiv ingrediens:
Blandning av socker, vinäger och såpa
Typ:
Lockämne för fruktflugan Drosophila suzukii
Produktkategori:
Övervakning
  • Lockämne för Drosophila suzukii

  • För användning med Drososanfälla

Play
  • Lockämne för Drosophila suzukii

  • För användning med Drososanfälla

Använd för

Använd för

I kombination med en Drososanfälla, övervaka och fånga in Drosophila suzukii hos olika fruktbärande växter.

Skadegörare

Fruktfluga (Drosophila suzukii).

Grödor

Olika fruktbärande växter

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Flugor lockas av lockämnet och går in i fällan. När de väl är i fällan, kan de inte flyga ut och drunknar i lockämnet.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

5 liters behållare.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Fruit Fly Attractant är redo att användas
  • Fyll Drososanfällan med 200 ml av lockämnet
  • Fyll på när lockämnet har avdunstat eller är fullt av flugor
Play

Dosering

För antalet fällor att använda, se anvisningarna för Drososan.

Kombinerad användning

Används tillsammans med Drososanfällor.

Produkthantering

Produkthantering

Hållbarhet

Se förpackning för utgångsdatum.

Förvaringstemperatur

2-30 °C/36-86 °F.

Förvaringsförhållanden

Förvara i försluten förpackning, ej i solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?