Fruit Fly Attractant

Aktiv ingrediens:
Mixture of sugars, vinegar and soap
Typ:
Fruktflugelockämne
Produktkategori:
Monitoring
Play

Använd för

Använd för

När ska Fruit Fly Attractant användas?

Använd Fruit Fly Attractant för att övervaka och fånga Drosophila suzukii och andra arter hos olika fruktbärande växter.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Fruit Fly Attractant?

Flugor lockas av lockämnet och går in i fällan. Väl i fällan kan de inte fly. När de landar på lockämnet, fastnar de och drunknar.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Fruit Fly Attractant

  • Fyll fällan med 200 ml Fruit Fly Attractant.
  • Häng fällan på en gren eller pinne med bifogad metallkrok.
  • Häng fällorna när temperaturen är över 10 °C och träden/buskarna börjar bära frukt. Den effektivaste platsen att hänga fällorna är i skuggan längs täppan, i häcken och på grödan. Om grödan inte är särskilt hög, se till att fällorna hänger minst en meter över marken. Vid högre grödor, kan fällorna fästas på grödorna.
  • När lockämnet i fällan har dragit till sig för många flugor eller har avdunstat, måste fällorna fyllas på.
  • Tänk på att fällorna fångar färre Drosophila suzukii när frukten börjar mogna.
Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Fruit Fly Attractant preventiv svag kurativ stark kurativ
fällor 1-2 7-10 20
m²/enhet 1000 1000 1000
intervall (dagar) - - -
frekvens - - -
anmärkningar     när fruktskada syns

Optimala förhållanden för Fruit Fly Attractant

Den bästa perioden är att använda Fruit Fly Attractant innan frukten börjar mogna.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Fruit Fly Attractant. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

  • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
  • Förvara i försluten förpackning vid en temperatur mellan 2-30 °C.
  • Förvaras mörkt

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?