Buskar och träd

Om

Alléträd och buskar kantar våra gator, pryder våra torg och ger värdefulla gröna inslag i våra städer och byar. Alléträd och buskar, som ofta planteras i rader, är vanligen av samma art eller sort för att ge gator eller parker ett likformigt utseende.

Buskar är vanligtvis små till medelstora och hålls i en bestämd storlek och form. Buskage är områden med planterade buskar i antingen en park eller privat trädgård.

Vad vi kan göra för Buskar och träd