Pinus spp.

Tallar

Om

Tallar faller under släktet Pinus - det enda släktet i underfamiljen Pinoideae. Tallar är vintergröna, kottbärande och kådiga barrträd som blir upp till 80 meter höga. Vissa Lepidopteraarter (fjäril och mal) samt röd tallstekel äter barren. Tall föredrar sura eller kalkrika sandjordar med god dränering.