Cucumis melo

Nätmelon

Om

Nätmelon (Cucumis melo) är en klängväxt i familjen gurkväxter. Denna gröda, som odlas under den varma säsongen, är känslig för kyla och kräver en ganska lång växtsäsong från frö till säljbar frukt. Det finns två allmänna typer av nätmelon. Den asiatiska är stor (2,2 till 3,6 kg), har ett kraftigt nätmönster med , djupa spår och ett relativt mjukt fruktkött. Nätmelonen som odlas i västvärlden väger i allmänhet 0,9 till 1,8 kg , har ett kraftigt nätmönster med grunda spår och en liten fröhålighet.

Nätmelon kräver, precis andra klängväxter, pollinering för att bära frukt. Pollen måste överföras från hanblommorna till honblommorna. Nätmelon skiljer sig dock från andra klängväxter, då den producerar vissa blommor som innehåller både han- och hondelar samt blommor som endast innehåller handelar. Trots det är bipollinering fortfarande nödvändigt för fruktsättning. Höga temperaturer eller hög fertilitet kan leda till att nätmelonen endast producerar hanblommor, vilket resulterar i dålig fruktsättning. De flesta fruktsättningsproblemen hos nätmelon orsakas av en brist på pollinerande insekter under blomningsperioden.