Horiver Dry

Aktiv ingrediens:
Sticky trap with dry glue
Typ:
Klisterfällor
Produktkategori:
Monitoring
Horiver_Dry-1.jpg

Använd för

Använd för

I motsats till Horiver eller Horiver Wet fastnar limmet på Horiver Dry inte på händerna. Limmet är täckt med ett silikonbelagt papper som tas bort efter placering av fällan. Pappret perforeras så att det kan tas bort i sektioner om det skulle behövas i övervakningssyfte. Limmet på dessa fällor är generellt inte aktivt så länge som limmet på Horiver eller Horiver Wet, eftersom det mättas lättare med insekter eller damm och skräp.

När ska man använda Horiver Dry?

Använd Horiver Dry för att övervaka och fånga vuxna bladlöss, bladminerare, mjöllöss, trips och sorgmyggor

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Horiver Dry?

Klisterfällorna beläggs med ett kraftigt insektsfångande lim på båda sidorna. Horiver Dry finns i olika färger, eftersom olika skadedjur attraheras av olika färger. Det kraftiga limmet säkerställer att skadeinsekterna fastnar på fällan.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering av Horiver Dry

Bruksanvisning:

  • När det gäller höga grödor såsom gurka, tomat och paprika ska fällorna placeras precis ovanför plantan och justeras i takt med att plantorna växer.
  • När det gäller grödor med ett lågt krontak ska fällorna stödjas med käppar eller trådhållare och monteras högst 30 cm ovanför grödan.
  • Fällorna bör placeras i områden där risken för angrepp från skadegörare är hög, t.ex. vid dörrar, gavlar och sidoventilationsöppningar.

Dosering

När det gäller övervakningssyften är den rekommenderade mängden fem fällor per 1000 m². Om fällorna måste bidra till biologisk bekämpning av skadegörare på så kallade hotspots (dvs. massinfångning) ska minst en fälla per 20 m² eller högst en fälla per 2 m² användas. Både små och större fällor kan användas i detta syfte.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?