Horiver Tuta

Vanligt namn:
Svarta klisterfällor
Produktkategori:
Monitoring
Horiver_tuta.jpg

Använd för

Använd för

När ska Horiver Tuta användas?

Använd Horiver Tuta för att övervaka och fånga tomatmalen Tuta absoluta.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Horiver Tuta?

Klisterfällor är viktiga för att upptäcka och delvis eliminera många arter av flygande skadegörare i växthus. Klisterfällor gör det möjligt att detektera skadegörare i ett tidigt skede och sedan vidtaga biologiska åtgärder för att bekämpa dem. Detta förhindrar onödig applicering av kemikalier.

Dessutom bidrar regelbunden räkning av fångade insekter i klisterfällorna till att klargöra när skadegörare finns i växthuset, hur snabbt populationen utvecklas och när populationen sannolikt når sin topp. På detta sätt är odlare mycket bättre förberedda på potentiella hot.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Horiver Tuta säljs i följande storlekar:
25 x 40 cm (10 dubbelsidiga + 2 ensidiga klisterfällor)
Horiver har små hål som gör det enklare att hänga upp fällorna.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Horiver Tuta

Vid unga grödor, ska klisterfällorna hängas vertikalt, precis ovanför markytan (15-25 cm). Vid mogna plantor, ska fällorna hängas något högre om tillämpligt ungefär 50 cm ovanför markytan). Placera klisterfällorna i närheten av förväntade hotspots av angrepp: i närheten av dörrar och fasader, men helst nära växtraderna.

Dosering

För förebyggande användning, är den rekommenderade mängden en klisterfälla per 500 m2. Om fällorna ska bidra till biologisk bekämpning av skadegörare på så kallade hotspots, använd minst en fälla per 100 m².

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?

Kontakta experten

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.