Horiver Wet

Typ:
Sticky trap with wet glue
Typ:
Klisterfällor
Produktkategori:
Monitoring
Horiver_Wet-3.jpg

Använd för

Använd för

När ska Horiver Wet användas?

Använd Horiver Wet för att övervaka och fånga vuxna bladlöss, bladminerare, mjöllöss, trips och sorgmyggor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Horiver Wet?

Klisterfällorna beläggs med ett insektsfångande lim på båda sidorna. Horiver Wet finns i olika färger eftersom olika skadedjur attraheras av olika färger. Det kraftiga limmet säkerställer att skadeinsekterna fastnar på fällan.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering av Horiver Wet

Bruksanvisning:

  • När det gäller höga grödor såsom gurka, tomat och paprika ska fällorna placeras precis ovanför plantan och justeras i takt med att plantorna växer.
  • När det gäller grödor med ett lågt krontak ska fällorna stödjas med käppar eller trådhållare och monteras högst 30 cm ovanför grödan.
  • Fällorna bör placeras i områden där risken för angrepp från skadegörare är hög, t.ex. vid dörrar, gavlar och sidoventilationsöppningar.

Dosering

När det gäller övervakningssyften är den rekommenderade mängden fem fällor per 1000 m². Om fällorna måste bidra till biologisk bekämpning av skadegörare på så kallade hotspots (dvs. massinfångning) ska minst en fälla per 20 m² eller högst en fälla per 2 m² användas. Både små och större fällor kan användas i detta syfte.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?