Vårt företag

Vår historia

För att göra vår värld mer hållbar, behöver vi odlingsmetoder som är både säkra och sunda. Vi tror att svaren på dessa jordbruksutmaningar ligger i naturen själv. Därför samarbetar vi med naturen. Och hjälper planeten att hitta sin balans. Använder naturliga fiender för att bekämpa skadedjur, humlor för pollinering, mikrobiella medel och biostimulanter som stöder, skyddar och stärker grödor. För att förbättra växtskydd både ovan och under jord.

Vi grundades 1967 av Jan Koppert, en holländsk odlare med en tydlig vision; världen behövde ett alternativ till kemiska bekämpningsmedel. Han var den förste att hitta en naturlig lösning för att bekämpa skadedjur i sin gröda. Och satte igång en stor omställning mot ett hållbart jordbruk.

I över 50 år har vi drivit på innovation inom jordbruket och detta arbete har genomslagskraft. Odlare och bönder över hela världen använder våra produkter och vår kunskap för att återställa den naturliga balansen i sina grödor. Och förbättrar därmed växtskydd, motståndskraft och avkastning.

Tillsammans uppfyller vi de högsta kraven på livsmedelssäkerhet på väg mot vårt slutmål: 100 % hållbart jordbruk.

Ett tydligt mål som vi inte kan uppnå på egen hand. Därför samarbetar vi med odlare, partners, universitet, forskningscenter och statliga organ över hela världen. Tillsammans bidrar vi till bättre hälsa för människor och planeten. Så låt oss fortsätta framåt och samarbeta med naturen.

Vår vision

Världen behöver 100 % hållbart jordbruk. Vi bidrar till detta mål genom att utveckla och främja hållbara odlingsmetoder i samarbete med naturen.

Big impact starts small

Play

Vårt mål

Koppert bidrar till bättre hälsa för människor och planeten. I samarbete med naturen gör vi jordbruk sundare, säkrare och produktivare. Vi erbjuder ett integrerat system med specialkunskap och naturliga, säkra lösningar som förbättrar växtskydd, motståndskraft och produktion.

Våra värderingar

Principerna som styr vårt beteende för att stödja och sträva mot vårt mål, vår vision och vårt syfte. Våra grundläggande värderingar tydliggör vad vi står för och är en kompass för allt vi gör. De är kärnan i vår företagskultur.

Vi samarbetar med naturen
För att göra vår värld mer hållbar, behöver vi odlingslösningar som är både säkra och sunda. Med allt vi gör, måste vi säkerställa att naturen och människorna gynnas i lika utsträckning. Vi tror att svaren på våra jordbruksutmaningar ligger i naturen själv. Och i att återställa planetens naturliga jämvikt. Det är därför som vi samarbetar med naturen.

Vi arbetar för odlare
Eftersom vi har grundats av en odlare glömmer vi aldrig våra rötter. Odlare och bönder över hela världen kan ta del av våra produkter och kunskaper. Vi förstår deras utmaningar och känner ett stort ansvar för att hjälpa dem att återställa den naturliga jämvikten i deras grödor. Genom dem bidrar vi till att göra säkra, högkvalitativa och prisvärda livsmedel tillgängliga.

Vi blir bättre hela tiden
Drivna av vår mission är vi alltid på jakt efter nya och bättre lösningar. Vi bygger kontinuerligt upp vår know-how och förbättrar våra processer, produkter och tjänster för att överstiga våra kunders förväntningar. Genom att förbli öppna för nya idéer och lära oss av våra misstag förblir vi pionjärer inom fältet.

Vi bygger globala nätverk
Samarbete ligger i vårt DNA. Vi vet att vi måste samarbeta för att komma närmare vår mission och vision. Genom vårt globala nätverk delar vi vår vision och våra kunskaper, bygger upp värdefulla kontakter och inspirerar andra. Vårt globala nätverk är avgörande så det är minst lika viktigt att skydda detta nätverk som att utöka det. Tillsammans jobbar vi mot vårt slutgiltiga mål: 100 % hållbart jordbruk.

Vi är en familj
Vi är ett familjeföretag och vi behandlar varandra som familjemedlemmar. Vi bryr oss om, respekterar och värdesätter varandra. Vi förenas genom våra gemensamma värderingar och en stark tro på biologiska lösningar och hållbara odlingsmetoder.

Vår historia

1967 sökte gurkodlaren Jan Koppert efter en ny lösning för att bekämpa skadedjur och sjukdomar eftersom de bekämpningsmedel som han använde blev mindre effektiva. Han var den förste att hitta och introducera en naturlig lösning: kvalstret Phytoseiulus persimilis, för att bekämpa spinnkvalster.

Resultaten och effekterna var så imponerande att Jan Koppert bestämde sig för att producera denna lösning, inte bara för sitt eget företag, utan även sälja den till sina odlarkollegor.

Företaget Koppert var ett faktum. Hans söner Peter och Paul Koppert och brorsonen Henri Oosthoek var de som gjorde det lilla banbrytande företaget till den globala marknadsledare vi är idag. Som utökar utbudet av nyttiga insekter, introducerar naturliga pollinatorer och utforskar och utvecklar mikrobiella produkter och biostimulanter. Och gör våra naturliga lösningar tillgängliga för odlare och jordbrukare över hela världen. Vi tillhandahåller ett hållbart alternativ för kemiska bekämpningsmedel och startar en viktig omvandling mot hållbart jordbruk för att säkerställa en hälsosam framtid för människor och planeten.

I mer än 50 år har vi fortsatt att utforska, formulera och introducera naturliga lösningar som kommer från naturen. Idag leder nästa generation vårt familjeföretag in i framtiden. Med 30 dotterbolag över hela världen används våra lösningar med framgång i för närvarande mer än 100 länder

Våra lösningar

Vi erbjuder ett integrerat system av naturliga lösningar för att odla sunda och säkrare grödor, vilket gör det möjligt för odlare att förbättra kvaliteten och avkastningen. Med våra löpande innovationer och lättillgängliga expertkunskap och rådgivning, stöder vi odlare i fler än 100 länder för att framgångsrikt tillämpa hållbara odlingsmetoder. Vår helhetssyn är det som skiljer oss från andra. För att förbättra växtskydd både ovan och under jord. Alla våra lösningar stöder ett mål: 100 % hållbart jordbruk.