Tripol

Vetenskapligt namn:
Bombus terrestris
Produktkategori:
Pollination
Play

Använd för

Använd för

När ska Tripol användas?

Tripol humlebon (som innehåller tre humlekolonier) är särskilt utvecklade för utomhusgrödor. Tripol är väderbeständig, och tack vare den utmärkta isoleringen och ventilationen kan humlorna prestera så bra som möjligt.

Alla kolonier har en Beehome-lucka, som kan stängas så att humlorna kommer in i boet men inte kan flyga ut igen När boet stängs med denna lucka, kan nödvändiga växtskyddsåtgärder vidtas eller kupan kan flyttas till en ny plats för pollinering av en annan gröda. Tripol kan användas innan grödan blommar och garanterar en pollineringsperiod på minst fyra veckor.

Play

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Tripol?

Arbetarhumlorna börjar pollinera grödan direkt efter att de släpps fria. De stöds av fler arbetare som föds under veckorna efter utsläppningen

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Ett bo med tre humlekolonier, inklusive en drottning, 350-400 arbetare, yngel (ägg, larver och puppor) och sockerlösning

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Användning av Tripol

Tripol-kolonier kan släppas ut 4-7 dagar innan grödan blommar. Detta har ingen negativ effekt på kolonierna eller deras pollineringskapacitet.

 • Ställ ut Tripol-kolonierna jämnt fördelade över fältet. Den bästa platsen är på en horisontell plattform strax över marken.
 • Vänta minst en halvtimme med att öppna inflygningshålen efter det att bona placerats på sin plats Då får humlekolonierna tid att lugna ner sig.
 • Skydda kuporna från direkt solljus och regn, och tyng ned boet med exempelvis en sten för att förhindra att den blåser iväg.
 • Öppna ventilationshålen längst upp på boet vid varmt väder.
 • Drag den vita skjutbara luckan på varje bo uppåt tills två öppningar blir synliga (in- och utgång). Ta inte bort den lilla svarta luckan under locket.

Optimala förhållanden för Tripol

Tripol presterar bäst vid temperaturer mellan 10-30 °C

Särskilda saker att tänka på

 • Se till att bona och ingångarna är väl synliga, så att humlorna enkelt hittar hem.
 • För att förhindra att sockerlösning läcker ut så får boet inte luta eller vändas upp och ner
 • Om Tripol måste flyttas till en annan plats, är det viktigt att alla humlor har kommit tillbaka till boet. Tryck ned den vita skjutbara luckan tills den ena av de två öppningarna är stängs. Nu kan inte humlorna flyga ut längre. Efter två timmar har alla humlor kommit tillbaka och den vita skjutbara luckan kan stängas helt. Placera ut Tripol på den nya platsen och låt humlorna lugna ned sig i minst en halvtimme.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

 • Alla bon innehåller föda för att hålla humlorna i bra skick under transport och förvaring.
 • För att garantera bästa möjliga pollineringsresultat, bör boet börja användas på ankomstdagen.
 • Börja inte använda boet senare än en dag efter ankomst.
 • Håll humlorna vid en temperatur mellan 15-25 °C.
 • Undvik direkt solljus på boet.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?