Förbättra din pollinering

Vad är pollinering?

Pollinering är överföringen av pollen från blommans ståndare till blommans pistill. Om pollen överförs från ståndare till pistill på samma blomma kallas det självpollinering. Korspollinering, är överföringen av pollen från ståndaren på en blomma till pistillen på en annan blomma, på samma växt eller på en annan växt.

Många blommor kräver insekter, så som humlor, för att föra över pollen. Humlor är kända för att vara väldigt effektiva pollinatörer. De överför stora mängder pollen under varje blombesök tack vare deras storlek och täthåriga kroppar. Under blombesöket kommer pollenkorn fastna i humlans päls. Under nästa blombesök kommer detta pollen att överföras till blommans pistill. Resterande pollen kommer att samlas av humlan i så kallade pollenkorgar på humlans bakben.

Inuti en humlekoloni finns ägg, larver, puppor, vuxna humlor och en humledrottning. De tidigare stadierna (larver) behöver mycket pollen för att utvecklas till vuxna humlor. Denna höga efterfrågan på mat är humlearbetarnas drivkraft för att samla pollen och nektar.

Naturlig pollinering

1988 upptäcktes humlan som bästa pollinatör för tomater tack vare den unika ’buzz’ pollineringstekniken. Innan denna upptäckt, pollinerades tomater manuellt, vilket var arbetsintensivt och mindre effektivt. Inom tre år blev användningen av humlor för tomater den globala standarden. Från och med 1993 testades humlor framgångsrikt i olika grödor och visade fördelar som kommersiella pollinatörer. Numera används humlepollinering för över hundra olika grödor över hela världen.

Fördelar med humlor

Humlor är kända för att vara enkla, effektiva och pålitliga pollinatörer eftersom de:

 • Ger maximal försäkran om optimal pollinering, tack vare deras höga antal blombesök och stora överföring av pollen.
 • Är pålitliga arbetare, de arbetar 7 dagar i veckan från gryning till skymning och även bra under dåliga väderförhållanden och i skyddade miljöer.
 • Är enkla att använda och kräver lågt underhåll.
 • Är säkra eftersom de inte är aggressiva

Varför humlor?

Humlor är mycket effektiva pollinatörer eftersom de besöker ett högt antal blommor per minut och överför mer pollen till pistillen än andra pollinatörer.

Andra fördelar med humlor är:

 • Humlor växlar mellan träd och rader under pollinering. Detta gynnar korspollinering som ofta krävs för olika frukt- eller frögrödor.
 • Humlor är aktiva från tidig morgon till sen kväll och även vid relativt låga temperaturer (ca 10°C) eller under mer molniga eller blåsiga förhållanden.
 • Humlor är mer effektiva i skyddade miljöer såsom växthus, tunnlar eller nättäckta fruktträdgårdar i jämförelse med honungsbin.
 • Humlor tenderar att besöka alla grödor nära bikupan, vilket kan vara en fördel när mindre attraktiva grödor behöver bättre pollinering.
 • Humlor är inte särskilt aggressiva och enkla att använda.
Play

Produktion av humlor

Humlans naturliga livscykel kopieras under laboratorieförhållanden på våra produktionsanläggningar. På detta sätt tillhandahåller vi de bästa förutsättningarna som behövs för att försäkra maximal tillgänglighet av humlekolonier av hög kvalitet.

Varför Natupol?

Kraven för pollinering ändras kontinuerligt på grund av marknadstrender, nya sorters grödor, tekniska utvecklingar och en förändrad miljö. Detta förklarar behovet av kontinuerlig forskning och innovativa pollineringsprodukter av hög kvalitet. Natupol, är inte bara en humla utan ett pålitligt innovativt pollineringssystem, vilket garanterar maximal pollinering och uppfyller veterinärskraven i mottagande land.

 1. Humlor av högsta kvalitet
  Jämförande studier har utvisat att Natupols kolonier ger fler ägg och humlor under en längre tidsrymd. Vitala kolonier med en lång livslängd ger fler pollineringstimmar.
 2. Bästa tillgängligheten på marknaden
  Natupolkolonier kan beställas året runt och de har en kort leveranstid. Koppert har en välorganiserad försörjningskedja med globalt distribuerade produktionsanläggningar.
 3. Bästa pollineringsresultaten
  Natupol ger minst 30 % större pollineringspotential jämfört med konkurrerande produkter eftersom Kopperts humlelkolonier blir större och överlever längre. Kupans utformning, som tagits fram under åren, hjälper humlorna att spara 20 % energi, som de annars använder för att värma upp och kyla ned kupan.
 4. Mest valuta för pengarna
  Allt detta leder till att vi kan garantera maximala pollineringsresultat till en låg pollineringskostnad per kg, så att kunderna får mest valuta för pengarna.
 5. Redo för morgondagens utmaningar
  Proaktiv forskning och samarbete med ett antal vetenskapliga institutioner och universitet säkerställer att vi är redo för framtiden. Tack vare feedback från våra kunder och lokala tester på flera orter så har Natupols produkter provats ut, så att ni får effektiva, prisvärda och hållbara lösningar som uppfyller kundernas behov.
 6. Skräddarsydda råd & support åt odlare
  250 Natupolkonsulter och 130 distributörer över hela världen hjälper odlarna med expertråd, grundade på bästa praxis utifrån samarbetet med Natupol. Vi betraktar kundernas feedback som något helt avgörande!

Pollineringsprodukter

Behandling av humlestick och allergier

Behöver du hjälp?