Använd för

Använd för

När ska Veni Amino användas?

Använd Veni Amino för att förbättra plantans energinivåer samt dess metaboliska system. Detta leder till starkare och friskare tillväxt och bättre motstånd mot biotisk och abiotisk stress.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Veni Amino?

Plantans upptag av molekyler genom rötter och blad beror delvis på molekylstorlek. Ju mindre molekyl, desto bättre upptag. Fria L-aminosyror är inte bara mycket små molekyler; de är även i en sammansättning som aktivt kan användas av växter. Som sådana är de biologiskt högaktiva. Dessa fria L-aminosyror är en del av växtens metaboliska system och förser dem med ytterligare energi för en starkare och friskare tillväxt, samt bättre resistens mot biotisk och abiotisk stress. Genom att använda externt applicerade fria L-aminosyror istället för att själv syntetisera dessa aminosyror, kan plantorna spara avsevärda mängder energi.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Sammansättning

Veni Amino är ett biostimulerande medel i form av ett organiskt flytande gödningsmedel

Totala aminosyror 20 %
Fria aminosyror 15 %
Torrmassa 32 %

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Kan användas i olika kulturer.
  • Kan kombineras med andra produkter.
  • Skaka ordentligt före användning.
  • Upprepa var 2-4 vecka.

Dosering

Standarddosering för bladapplicering:

  • 2-3 l/ha med upp till 1 000 liter vattenvolym.

Standarddosering för bevattning:

  • 4-5 l/ha oberoende av vattenvolymen.

Sidoeffekter

Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring

  • Veni Amino ska förvaras på en sval, torr plats i originalförpackningen.
  • Undvik direkt solljus.
  • Förvara vid 4-8 °C.

Säkerhetsföreskrifter

Vid rekommenderad dosering av Veni Amino föreligger inga negativa effekter på människor, växter eller (vatten)miljön. Men eftersom Veni Amino är en koncentrerad produkt, undvik onödig exponering av produkten på huden, i ögonen och på andra kroppsdelar. Undvik inandning av den koncentrerade produkten. Bär lämplig skyddsutrustning under beredning och applicering. Drick eller svälj inte produkten. Förvara utom räckhåll för barn och djur.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?

Kontakta experten

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.