Veni Calcium

Veni Calcium Filtrerat vattenextrakt av kalciumkarbonat

Använd Veni Calcium för:

En multifunktionell förstärkning för plantan vid stressiga situationer när kalciumbrist förväntas

Förpackning:

Veni Calcium säljs som flytande formulering i 5 liters och 20 liters dunkar

Allmän information

När ska Veni Calcium användas?

 • Ökar och upprätthåller Ca+-tillgänglighet under perioder av stress och låg metabolisk aktivitet 
 • Minskar frekvensen av Ca+-störningar (t ex toppröta, pricksjuka, ”tip burn”/bladkantbränna) 
 • Ökar Ca+-rörlighet över epidermislagret och ökar cellsaftsnivåer 
 • Sjukdomshantering genom cellväggsstyrka 
 • Bladapplicering utan kalkavlagringar på frukt och blommor

Hur fungerar Veni Calcium?

De flesta kalciumgödselmedel innehåller kalcium i form av en suspension. Dessa positivt laddade kalciumjoner är bundna till stora, negativt laddade motjoner (t.ex. sulfater, nitrater, fosfater och klorid). Dessa större molekyler begränsar rörelsen av Ca+. I Kopperts Veni Calcium är motjonerna små tack vare produktions- och appliceringsprocessen.  Detta betyder att kalciumet inte är låst i en stor molekyl och lättare kan absorberas genom epidermisskiktet. 

I takt med att forskningen har gjort framsteg, har kalcium kommit att ses som allt mer avgörande för regleringen av kommersiella jordbruksgrödors tillväxt och utveckling. Odlare söker innovativa metoder för att säkerställa att tillförlitliga kalciumnivåer bibehålls, inte bara för att undvika brister, utan för att främja grödors motståndskraft mot fysiologiska och patologiska störningar, framkalla stresstolerans och främja en balanserad produktion.

Komponenter

Näringsinnehåll 

Kalciumoxid CaO 

14 % 

Vatten 86 %
pH 4

Alla komponenter uppfyller EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 för ekologiskt jordbruk. Denna produkt är EKO-certifierad av Control Union Certifications under nummer CU 803627. Denna produkt är inte ett gödningsmedel eller bekämpningsmedel och är undantagen från juridiska krav på registrering.

Hur du använder Veni Calcium

Play video

Appliceringsmetoder

Beredning av lösningen
 • Skaka dunken med Veni Calcium ordentligt före användning
 • Spraytanken ska vara fylld till hälften med erfordrad mängd vatten innan Veni Calcium tillsätts
 • Tillsätt rätt mängd Veni Calcium till sprutvätskan
 • Blanda ordentligt
 • Fyll spraytanken
 • Applicera, se till att bladen täcks ordentligt
Applicera som ett bladverkande medel
 • Se alltid till att spraytanken är ren
 • Se till att grödan täcks ordentligt
 • Appliceringsdoser är baserade på 1 000 liters sprayvolym per hektar
 • Optimera grödans reaktion genom att tillsätta ett vidfästningsmedel 
Applicera som en fin dusch/dimma
 • Låg volym, kalldimmutrustning
 • Se till att grödan täcks ordentligt
 • 2-3 liter per ha

Appliceringsförhållanden

Välj en gröda för att hitta rätt dosering.

Äpple

Dos ml/100 l 400-600
Appliceringsinformation Hantering av fruktkvalitet och pricksjuka

Blåbär & rubusfrukt

Dos ml/100 l 300-500
Appliceringsinformation Börja vid frukttillväxtens start. Fortsätt tills skördens start.
Förbättra fruktkvalitet med ytterligare applicering, 500 ml/100 l

Körsbär

Dos ml/100 l 500-700
Appliceringsinformation Rutinappliceringar var 10-14 dag från fruktutveckling till skörd

Gurka

Dos ml/100 l 300-400
Appliceringsinformation Rutinappliceringar under perioder av fysiologisk och patologisk stress
7-14 dagars intervall

Vindruvor

Dos ml/100 l 500-750
Appliceringsinformation Var 10-14 dag från full frukt för att förbättra cellväggsutveckling och naturlig motståndskraft

Bladsallad

Dos ml/100 l 300-400
Appliceringsinformation Var 10-14 dag från plantering för att hantera ”tip burn”/bladkantbränna och bladkvalitet

Sallad

Dos ml/100 l 300-400
Appliceringsinformation Var 10-14 dag från plantering för att hantera ”tip burn”/bladkantbränna och bladkvalitet

Prydnadsväxter

Dos ml/100 l 300-450
Appliceringsinformation Var 10-14 dag för att förbättra växtkvalitet och utveckling

Päron

Dos ml/100 l 500-700
Appliceringsinformation Rutinapplicering under perioder när kalciumbehovet är som högst

Potatis

Dos ml/100 l 300-450
Appliceringsinformation Var 10-14 dag från plantering för att hantera ”tip burn”/bladkantbränna och bladkvalitet

Jordgubbe

Dos ml/100 l 300-450
Appliceringsinformation 3-4 besprutningar före skörd med 7 till 14 dagars intervall
Förbättra fruktkvalitet med ytterligare appliceringar på 500 ml/100 l

Tomat och paprika

Dos ml/100 l 300-500
Appliceringsinformation Rutinappliceringar under perioder av fysiologisk och patologisk stress
7-14 dagars intervall

Appliceringseffekten beror på typ av gröda, bladtäckning och väderförhållanden. För att testa grödans reaktion (t ex utfällning), applicera alltid produkten på ett litet område först innan hela grödan behandlas. Använd Veni Calcium särskilt under perioder med hög tillväxt och stress. 
Den information som ges är den rekommenderade standarden. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, så som själva grödan, klimatförhållanden och önskat resultat. Rådgör med en Koppert-specialist eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för mer information.

Kompatibilitet

 • Se till att sprut-/bevattningsvätskan är inom pH 5-6,5 för att undvika utfällning 
 • Undvik att blandamed bladgödningsmedel, i synnerhet fosfat och sulfat 
 • Kan blandas med produktsortimentet Vidi

Resultat

[Translate to Sweden:] The graph illustrates the increased absorption of calcium in the young Elaeagnus leaves.
[Translate to Sweden:] During a trial, a serious calcium deficiency was created by supplying the roots with only 5% of the normal required amount of calcium. The application of Veni Calcium resulted in a tip burn index that was 15% better compared to the untreated control. This indicates that the crop is able to effectively use the calcium in Veni Calcium and incorporate it into the cells.

Hantering

Koppert Biological Systems ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

 • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum 
 • Förvaringstemperatur: mellan 8-20 °C 
 • Begränsad hållbarhet efter öppnande  
 • Förvaras mörkt och kallt 
 • Håll borta från direkt solljus

Säkerhet

Såvitt vi vet är denna produkt helt säker att använda. Men eftersom detta är ett koncentrerat extrakt med ett pH-värde på 4, undvik onödig exponering av produkten på hud, ögon och andra kroppsdelar. Som en försiktighetsåtgärd, bär skyddskläder och utrustning när produkten sprutas eller hanteras. Drick eller svälj inte produkten, då den inte är avsedd för mänsklig konsumtion. Förvara utom räckhåll för barn och djur. Se Säkerhetsdatabladet.

Avfallshantering

Återvinning genom kompostering bör ges företräde framför kassering. Om återvinning inte är möjlig, bör produkten kasseras enligt lokalt gällande avfallshanteringslagar och föreskrifter (behöriga myndigheter ska kunna tillhandahålla nödvändig information).

Kontakta experten

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt och information om dina grödor direkt i din inkorg.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Tillbaka till toppen