Vidi Fortum

Aktiv ingrediens:
Seaweed extract with betaine
Vanligt namn:
Naturlig biostimulant som innehåller algarter, växtextrakt, humus- och fulvosyror
Produktkategori:
Biostimulant
Play

Använd för

Använd för

En naturlig biostimulant som innehåller flera algarter (inklusive Ascophyllum nodosum och Fucus vesiculosus) och växtextrakt samt humus- och fulvosyror. Vidi Fortum liknar sammansättningen av rotexsudat och kommer att förbättra grödans prestanda och hälsa markant då appliceringar väsentligen förbättrar jordens mikrobiella aktivitet och funktion. Speciellt inriktad på att skapa och upprätthålla en positiv rhizosfär som direkt leder till förbättrad rottillväxt, näringsupptag och vegetativ tillväxt ovan jord med högre klorofyllnivåer.

När ska Vidi Fortum användas?

 • Celldelning och bildandet av proteiner, kolhydrater och klorofyll
 • Rottillväxt och förgrening
 • Näringsupptag genom optimering av exsudat och mikrobiella nivåer
 • Ökar jordens mikrobiella biomassa och välgörande mångfald
 • Vegetativ styrning

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Vidi Fortum?

Under perioder med en ökad efterfrågan på assimilationer eller vid stressiga förhållanden, kan rötterna uppleva exsudatbrist i alla odlingssubstrat och jordodlade grödor. Denna brist leder till fysiologiska störningar och näringsrubbningar, samt en högre känslighet för stress och patogener, oavsett tillförsel. Vidi Fortum optimerar överlevnad och funktion av jordens mikrobiella biomassa runt växtens rötter genom att tillhandahålla dessa mikrober med viktiga näringsämnen. Absorptionen av väsentliga ämnen ökar markant när rotmiljön förbättras, detta leder till förbättrad planttillväxt och vigör.

I takt med att förhållandet mellan plantan och odlingssubstratet förbättras, finns en positiv kedjeeffekt som leder till celldelning, ökade populationer av sjukdomshämmande ämnen, bildandet av proteiner, kolhydrater och klorofyll.

Det är den organiska föreningen med riktad applicering för att stödja de mikrobiella processerna runt rötterna. Detta stärker rötternas förmåga att fungera, och göra ämnen och sjukdomshämmande komponenter tillgängliga för växten.

Resultat

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Komponenter

Utseende Brunaktig, transparent vätska med specifik svag lukt
pH 3,0-4,0
Torrsubstans (TS) 1-2 %
Organiskt material i TS 55-65 %
Näringsinnehåll (per liter)
Total N    < 0,1 %   Fe  < 10,0 ppm    B   < 5,0 ppm  
P2O5 < 0,1 % Mn < 5,0 ppm Mo  < 0,2 ppm    
K2O < 0,1 % Zn < 10,0 ppm Si < 10,0 ppm        

Alla komponenter uppfyller EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 för ekologiskt jordbruk. Denna produkt är EKO-certifierad av Control Union Certifications under nummer CU 803627. Denna produkt är inte ett gödningsmedel eller bekämpningsmedel och är undantagen från juridiska krav på registrering.
Giftfri och helt säker att använda. Inga mikroorganismer tillsätts till extraktet, inte heller animala biprodukter eller konstgjorda hormoner används. Inga syntetiska eller skadliga kemikalier har använts i extraktionsprocessen. Extraktionen är vattenbaserad utan att använda alkohol eller andra kemiska lösningsmedel. Därför är denna produkt rik på alla naturliga ämnen som kan finnas i alger, inklusive naturliga växthormoner, betainer, alginater, aminosyror, kolhydrater och vitaminer. Sådana element finns inte i vanliga gödningsmedel, ändå är de avgörande för en god tillväxt.

Utseende Brunaktig, transparent vätska med specifik svag lukt
pH 3,0-4,0
Torrsubstans (TS) 1-2 %
Organiskt material i TS 55-65 %
Näringsinnehåll (per liter)
Total N    < 0,1 %   Fe  < 10,0 ppm    B   < 5,0 ppm  
P2O5 < 0,1 % Mn < 5,0 ppm Mo  < 0,2 ppm    
K2O < 0,1 % Zn < 10,0 ppm Si < 10,0 ppm        

Alla komponenter uppfyller EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 för ekologiskt jordbruk. Denna produkt är EKO-certifierad av Control Union Certifications under nummer CU 803627. Denna produkt är inte ett gödningsmedel eller bekämpningsmedel och är undantagen från juridiska krav på registrering.
Giftfri och helt säker att använda. Inga mikroorganismer tillsätts till extraktet, inte heller animala biprodukter eller konstgjorda hormoner används. Inga syntetiska eller skadliga kemikalier har använts i extraktionsprocessen. Extraktionen är vattenbaserad utan att använda alkohol eller andra kemiska lösningsmedel. Därför är denna produkt rik på alla naturliga ämnen som kan finnas i alger, inklusive naturliga växthormoner, betainer, alginater, aminosyror, kolhydrater och vitaminer. Sådana element finns inte i vanliga gödningsmedel, ändå är de avgörande för en god tillväxt.

Alla komponenter uppfyller EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 för ekologiskt jordbruk. Denna produkt är EKO-certifierad av Control Union Certifications under nummer CU 803627. Denna produkt är inte ett gödningsmedel eller bekämpningsmedel och är undantagen från juridiska krav på registrering.
Den information som ges ovan är den rekommenderade standarden. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, så som själva grödan, klimatförhållanden och önskat resultat. Rådgör med en Koppert-specialist eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för mer information.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Play

Appliceringsmetoder

 • Beredning av lösningen
  Beredning av lösningen
  • Skaka dunken med Vidi Fortum ordentligt före användning
  • Spraytanken ska vara fylld till hälften med erfordrad mängd vatten innan Vidi Fortum tillsätts.
  • Tillsätt rätt mängd Vidi Fortum till sprutvätskan
  • Blanda ordentligt
  • Fyll spraytanken
  • Applicera. Vidi Fortum är lösligt och absorberas lätt av plantan
  • Optimal reaktion sker endast när produkten tas upp av plantan, antingen genom rötterna eller bladen
 • Applicera via vattning eller bevattningssystemet
  Applicera via vattning eller bevattningssystemet
  • En separat tank/behållare rekommenderas för korrekt beredning och applicering av produkterna
  • Applicera alltid Vidi Fortum till bevattningsvattnet efter sandfiltret, helst direktinjicerat vid bevattningsventilen (med hjälp av en Dosatron eller Venturi)
  • Undvik avrinning i substrat vid vattning/droppapplicering för att förhindra urlakning
  • Se till att Vidi Fortum inte finns kvar i bevattningssystemet under natten
  • Använd desinfektionsmedel regelbundet för att hålla bevattningssystemet rent, men använd inte Vidi Fortum samtidigt som desinfektionsmedlet
  • Se till att Vidi Fortum-koncentrationen är högre än 200 ppm vid plantan
  • Se till att besprutningen når rotzonen. Penetrerande tillsatser kan användas för att underlätta transport till rotzonen
 • Applicera som ett bladverkande medel
  Applicera som ett bladverkande medel
  • Se alltid till att spraytanken är ren
  • Se till att grödan täcks ordentligt
  • Appliceringsdoser är baserade på 1 000 liters sprayvolym per hektar
  • Optimera grödans reaktion genom att tillsätta ett vidhäftningsmedel
 • Applicera som en fin dusch/dimma
  Applicera som en fin dusch/dimma
  • Låg volym, kalldimmutrustning
  • Se till att grödan täcks ordentligt

Appliceringsförhållanden

Välj en gröda för att hitta rätt dosering.

Blåbär & rubusfrukt

Bladdos ml/100 l 300-500
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Perioder av vegetativ utveckling och skott- och knopputveckling
Var 10-14 dag

Gurka

Bladdos ml/100 l 200-400
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Var 7-14 dag för att stödja rothälsa och vegetativ utveckling

Etablering

Bladdos ml/100 l 200-300
Rotapplicering l/ha 2-3
Appliceringsinformation 1-2 gånger efter krukning eller plantering för att öka rotens biomassa och stimulera naturliga exsudater
Upprepa efter 7 dagar

Bladsallad

Bladdos ml/100 l 200-400
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Var 5-7 dag för att utveckling av grödans biomassa

Prydnadsväxter

Bladdos ml/100 l 200-400
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Varje 10-14 dagar för att stödja rothälsa och vegetativ utveckling

Jordgubbsplantering

Bladdos ml/100 l -
Rotapplicering l/ha -
Appliceringsinformation Doppa i 1-2 % lösning i 15 minuter

Jordgubbsproduktion

Bladdos ml/100 l 200-400
Rotapplicering l/ha 3-5
Appliceringsinformation Från vegetativ utveckling till start av skörden
Var 10-14 dag

Tomat & Paprika

Bladdos ml/100 l 200-400
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Var 7-14 dag för att stödja rothälsa och vegetativ utveckling

Fruktträdsplantering

Bladdos ml/100 l -
Rotapplicering l/ha 4-5
Appliceringsinformation Direkt vid plantering. Eller doppa den bara roten i 1-2% lösning i 15 minuter

Fruktträd

Bladdos ml/100 l 400-500
Rotapplicering l/ha -
Appliceringsinformation Från vegetativ utveckling till start av skörden
Var 14-21 dag

Grönsaker

Bladdos ml/100 l 200-400
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Var 7-21 dag för att utveckling av grödans biomassa och rothälsa

Kompatibilitet

Tankmix kompatibel med de flesta lösliga gödningsmedels- och bekämpningsmedelappliceringar. Det är dock rekommenderat och god praxis att testa alla blandningar för oväntade reaktioner. Det rekommenderas även att testa blandningen på några plantor innan omfattande användning av den.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert Biological Systems ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring

 • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
 • Förvaringstemperatur: mellan 8-20 °C
 • Begränsad hållbarhet efter öppnande
 • Förvaras mörkt och kallt
 • Håll borta från direkt solljus

Säkerhet

Såvitt vi vet är denna produkt helt säker att använda. Men, eftersom detta är ett koncentrerat extrakt med ett pH-värde på 4, undvik onödig exponering av produkten på hud, ögon och andra kroppsdelar. Som en försiktighetsåtgärd, bär skyddskläder och utrustning när produkten sprutas eller hanteras. Drick eller svälj inte produkten, då den inte är avsedd för mänsklig konsumtion. Förvara utom räckhåll för barn och djur.

Avfallshantering

Återvinning genom kompostering bör ges företräde framför kassering. Om återvinning inte är möjlig, bör produkten kasseras enligt lokalt gällande avfallshanteringslagar och föreskrifter (behöriga myndigheter ska kunna tillhandahålla nödvändig information).

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?