Vidi Funda

Vidi Funda Jordförbättringsmedel baserad på naturliga råvaror som baljväxter, majs och alger

Använd Vidi Funda för:

Återställer den naturliga balansen i jorden och stödjer utvecklingen av naturliga och välgörande svampar

Förpackning:

Vidi Funda säljs i 20 kg påsar

Allmän information

Vidi Funda är ett naturligt och organiskt jordförbättringsmedel baserat på råvaror. Produkten innehåller en unik kombination aminosyror som stödjer utvecklingen av en mångfaldig jordpopulation av välgörande mikrober, i synnerhet svampar. Genom att förbättra den övergripande jordhälsan, samt tillhandahålla växtbaserade organiska näringsämnen, har forskning och kommersiella tillämpningar visat en ökning av tillgängligt kväve från mineralisering. Efter mineralisering, kan växten enkelt absorbera näringsämnena från Vidi Funda, vilket minskar urlakning.

När ska Vidi Funda användas?

 • Förbättra tillgången på näringsämnen genom mineralisering 
 • Öka svamp:bakterie och C:N förhållanden  
 • Upprätta och upprätthålla en ökad biomassavikt av organismer i substratet 
 • Återuppbygga jordens biologiska aktivitet och vitalitet efter destruktiva appliceringar 
 • Främja planttillväxt genom rhizosfärmiljö, markbuffertkapacitet och förmågan att motstå stress

Hur fungerar Vidi Funda?

Pelletsen sprids ut och arbetas helst in i odlingssubstratet. Med hjälp av temperatur, fukt, luft och befintlig mikrobiell population, kommer pelletsen långsamt att brytas ned och frigöra aminosyrorna i jorden. Det är denna gradvisa nedbrytning som stödjer och utvecklar jordens mikrobiella population och den ökade biotillgängligheten av näringsämnen.

Många alternativa jordförbättringsmedel frigör antingen näringsämnen snabbt eller låser dem. Detta kan leda till varierande tillväxt. Vidi Funda appliceras för att återställa och upprätthålla jordens naturliga balans, så att den kan stödja en effektiv och motståndskraftig tillväxt.

Komponenter

Utseende 

Solida pellets 

Växtbaserade råvaror 

87 % 

Brutet fosfat och kaliummineraler 

13 % 

Näringsinnehåll 

Total N                       

7 %                  

P2O5                               

2 %                                   
K2O                                              4 %

Alla komponenter uppfyller EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 för ekologiskt jordbruk. Denna produkt är EKO-certifierad av Control Union Certifications under nummer CU 803627. 

Hur du använder Vidi Funda

Play video

Appliceringsmetoder

Inblandas i odlingssubstratet/krukjorden
 • Blanda jämnt i hela odlingssubstratet. Detta kan göras på gården eller av en leverantör 
 • Efter inblandning i komposten, använd inom 3-4 veckor (tidigare om komposten är våt) eftersom den biologiska processen kommer ha börjat 
 • Minsta tråg-/pluggstorlek: 4 x 4 x 4 cm 
 • Justera gödseltillförseln för att möjliggöra näringsämnen som tillförs från Vidi Funda 
 • Undvik anaeroba förhållanden
Inblandas i jord eller i toppdressing
 • Sprid jämnt över jordytan 
 • Om möjligt, arbeta in i det översta lagret för att främja den biologiska nedbrytningsprocessen 
 • Om jorden ska täckas med film, undvik anaeroba förhållanden genom inblandning i jorden 
 • Justera gödseltillförseln för att möjliggöra näringsämnen som tillförs från Vidi Funda 
 • Se till att undvika direkt kontakt med mjuk, grön växtvävnad, då detta kan leda till brännskada
Toppdressing - krukor
 • Säkerställ direktkontakt med odlingssubstrat för att låta naturlig bioaktivitet komma igång 
 • Applicera inte direkt under droppslangen, då detta kommer att leda till att pelletsen bryts ned snabbt, vilket leder till minskad nytta och anaeroba förhållanden 
 • Se till att undvika direkt kontakt med mjuk, grön växtvävnad, då detta kan leda till brännskada 
 • Minsta tråg-/pluggstorlek: 4 x 4 x 4 cm  
 • Undvik anaeroba förhållanden 
 • Justera gödseltillförseln för att möjliggöra näringsämnen som tillförs från Vidi Funda

Odlingssubstrat som innehåller Vidi Funda kan utveckla svamptillväxt.  Under aeroba förhållanden är detta ett tecken på att substratbiologin är aktiv och blir mer motståndskraftig.  Detta kommer att försvinna i takt med att pelletsen bryts ned. 

De naturliga råvarorna i Vidi Funda är lämpliga för djurs och människors konsumtion och innehåller inga tungmetaller.

Appliceringsförhållanden

Process 

Appliceringsdos 

Inblandas i odlingssubstratet/krukjorden 

0,5-2 kg per m3 

 

Inblandas i jord eller i toppdressing 

100-400 kg/ha 

Toppdressing - krukor 

Upp till 10 liters krukor: 2-5 g per kruka. 10-50 liters krukor: 15 g per kruka. > 50 liters krukor: 20 g per kruka 

Vidi Funda är officiellt erkänt som lämplig för användning i ekologiskt jordbruk och ekologisk trädgårdsodling (EU 834/2007 och 889/2008). Denna produkt är certifierad av Control Union (CU 803627). 

Den information som ges ovan är den rekommenderade standarden. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, så som själva grödan, klimatförhållanden, odlingssubstratets kvalitet och önskat resultat. Rådgör med en Koppert-specialist eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för mer information.

Resultat

Forskning vid Wageningen University har visat att mängden tillgängligt kväve (N) i Vidi Funda är 50-100 % högre än den som fanns i djurbaserade gödselmedel som benmjöl, kycklingpellets, hornmjöl, blodmjöl och andra organiska gödselmedel. Vidi Funda är även effektiv längre, då näringsämnen frigörs under en längre tid.
Jämförande forskning har visat att Vidi Funda återställer den biologiska balansen i jorden och stödjer utvecklingen av sjukdomshämmande svampar. Den visade att användning av Vidi Funda resulterade i dubbelt så många svampar/bakterier jämfört med kompost eller stallgödsel och tre gånger så många som kontrollodlingen.
Även biomassan mättes under detta test. Användningen av Vidi Funda fördubblade antalet mikroorganismer jämfört med dem i den obehandlade kontrollodlingen. I stallgödsel ökade antalet bakterier, men i Vidi Funda ökade antalet svampar.

Hantering

Koppert Biological Systems ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring

 • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum 
 • Förvaringstemperatur: mellan 8-20 °C 
 • Förvaras torrt 
 • Hållbarheten kommer att minska när förpackningen har öppnats 
 • Förvaras mörkt och kallt 
 • Håll borta från direkt solljus

Säkerhet 

Såvitt vi vet är denna produkt helt säker att använda. Som en försiktighetsåtgärd, bär skyddskläder och utrustning när produkten hanteras. Förvara utom räckhåll för barn och djur. Vidi Funda innehåller inte urea och har ett lågt salt- och klorinnehåll.

Avfallshantering

Återvinning genom kompostering bör ges företräde framför kassering. Om återvinning inte är möjlig, bör produkten kasseras enligt lokalt gällande avfallshanteringslagar och föreskrifter (behöriga myndigheter ska kunna tillhandahålla nödvändig information).

Kontakta experten

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt och information om dina grödor direkt i din inkorg.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Tillbaka till toppen