Vidi Funda

Aktiv ingrediens:
Mixture of milled legumes, maize, seaweed extract and minerals
Vanligt namn:
Jordförbättringsmedel baserad på naturliga råvaror som baljväxter, majs och alger
Produktkategori:
Biostimulant

Använd för

Använd för

Vidi Funda är ett naturligt och organiskt jordförbättringsmedel baserat på råvaror. Produkten innehåller en unik kombination aminosyror som stödjer utvecklingen av en mångfaldig jordpopulation av välgörande mikrober, i synnerhet svampar. Genom att förbättra den övergripande jordhälsan, samt tillhandahålla växtbaserade organiska näringsämnen, har forskning och kommersiella tillämpningar visat en ökning av tillgängligt kväve från mineralisering. Efter mineralisering, kan växten enkelt absorbera näringsämnena från Vidi Funda, vilket minskar urlakning.

När ska Vidi Funda användas?

 • Förbättra tillgången på näringsämnen genom mineralisering 
 • Öka svamp:bakterie och C:N förhållanden  
 • Upprätta och upprätthålla en ökad biomassavikt av organismer i substratet 
 • Återuppbygga jordens biologiska aktivitet och vitalitet efter destruktiva appliceringar 
 • Främja planttillväxt genom rhizosfärmiljö, markbuffertkapacitet och förmågan att motstå stress

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Vidi Funda?

Pelletsen sprids ut och arbetas helst in i odlingssubstratet. Med hjälp av temperatur, fukt, luft och befintlig mikrobiell population, kommer pelletsen långsamt att brytas ned och frigöra aminosyrorna i jorden. Det är denna gradvisa nedbrytning som stödjer och utvecklar jordens mikrobiella population och den ökade biotillgängligheten av näringsämnen.

Många alternativa jordförbättringsmedel frigör antingen näringsämnen snabbt eller låser dem. Detta kan leda till varierande tillväxt. Vidi Funda appliceras för att återställa och upprätthålla jordens naturliga balans, så att den kan stödja en effektiv och motståndskraftig tillväxt.

Resultat

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Komponenter

Utseende 

Solida pellets 

Växtbaserade råvaror 

87 % 

Brutet fosfat och kaliummineraler 

13 % 

Näringsinnehåll 

Total N                       

7 %                  

P2O5                               

2 %                                   
K2O                                              4 %

Alla komponenter uppfyller EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 för ekologiskt jordbruk. Denna produkt är EKO-certifierad av Control Union Certifications under nummer CU 803627. 

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Appliceringsmetoder

Play

Odlingssubstrat som innehåller Vidi Funda kan utveckla svamptillväxt.  Under aeroba förhållanden är detta ett tecken på att substratbiologin är aktiv och blir mer motståndskraftig.  Detta kommer att försvinna i takt med att pelletsen bryts ned. 

De naturliga råvarorna i Vidi Funda är lämpliga för djurs och människors konsumtion och innehåller inga tungmetaller.

Appliceringsförhållanden

Process 

Appliceringsdos 

Inblandas i odlingssubstratet/krukjorden 

0,5-2 kg per m3 

 

Inblandas i jord eller i toppdressing 

100-400 kg/ha 

Toppdressing - krukor 

Upp till 10 liters krukor: 2-5 g per kruka. 10-50 liters krukor: 15 g per kruka. > 50 liters krukor: 20 g per kruka 

Vidi Funda är officiellt erkänt som lämplig för användning i ekologiskt jordbruk och ekologisk trädgårdsodling (EU 834/2007 och 889/2008). Denna produkt är certifierad av Control Union (CU 803627). 

Den information som ges ovan är den rekommenderade standarden. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, så som själva grödan, klimatförhållanden, odlingssubstratets kvalitet och önskat resultat. Rådgör med en Koppert-specialist eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för mer information.

Sidoeffekter

Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert Biological Systems ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring

 • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum 
 • Förvaringstemperatur: mellan 8-20 °C 
 • Förvaras torrt 
 • Hållbarheten kommer att minska när förpackningen har öppnats 
 • Förvaras mörkt och kallt 
 • Håll borta från direkt solljus

Säkerhet 

Såvitt vi vet är denna produkt helt säker att använda. Som en försiktighetsåtgärd, bär skyddskläder och utrustning när produkten hanteras. Förvara utom räckhåll för barn och djur. Vidi Funda innehåller inte urea och har ett lågt salt- och klorinnehåll.

Avfallshantering

Återvinning genom kompostering bör ges företräde framför kassering. Om återvinning inte är möjlig, bör produkten kasseras enligt lokalt gällande avfallshanteringslagar och föreskrifter (behöriga myndigheter ska kunna tillhandahålla nödvändig information).

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?

Kontakta experten

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.