Vidi Parva

Vidi Parva Kallpressat växtextrakt som består av växtbaserade ingredienser som alger och örter

Använd Vidi Parva för:

Stimulerar rottillväxt och förbättrar rotkvalitet; generativ plantstyrning

Förpackning:

Vidi Parva är en flytande beredning som säljs i 5 liters dunkar

Allmän information

En 100 % naturlig växtbaserad biostimulant tillverkad av kallpressad algextrakt (Ascophyllum nodosum). Speciellt inriktad på att stimulera rot- och initialtillväxt hos ett brett spektrum av trädgårds- och jordbruksgrödor.

När ska Vidi Parva användas?

 • Stimulera rot- och initialplanttillväxt
 • Upprätta och upprätthålla mikrobiell aktivitet, inklusive sjukdomshämmande mikrober
 • Öka näringsupptaget
 • Öka torrsubstanshalten i grödan
 • Generativ styrning

Hur fungerar Vidi Parva?

Vidi Parva stimulerar rottillväxten och förbättrar rotinitiering, och medför därför en perfekt bas för en stark och frisk gröda. Det främjar även utvecklingen av sjukdomshämmande bakterier runt rötterna. Vidi Parva stimulerar bildningen av rothår som frigör exsudater för att skapa och upprätthålla rhizosfärens mikrobiologi. Produkten säkerställer även utvecklingen av en kompakt och motståndskraftig planta för en balanserad gröda.

Genom att använda Vidi Parva, kan plantan producera auxiner mer effektivt. Auxiner är växthormoner som främjar rotbildningen. Plantor producerar auxiner med hjälp av aminosyror. Tryptofan, en essentiell aminosyra för starten av den naturliga auxinproduktionen, är en viktig komponent i Vidi Parva. Dessa auxiner stimulerar bildningen av fina rötter och rothår och främjar absorptionen av näringsämnen från rhizosfären. Detta leder till en ökad mängd protein, socker, och klorofyll i grödan, vilket resulterar i en kompakt gröda med mycket vitalitet och kraft.

Förutom att stimulera rotinitiering, kommer Vidi Parva proaktivt att bidra till grödans generativa styrning. Detta är ett användbart verktyg för att upprätthålla grödans balans under hela säsongen.

Komponenter

Utseende Brunaktig, transparent vätska med specifik svag lukt
Torrsubstans (TS) 0,5-1,5 %
Organiskt material i TS 65-75 %
pH 3-4

Näringsinnehåll

Total N < 0,1 %
P2O5 < 0,1%
K2O < 0,1%

Spårelement

Fe < 10,0 ppm
Mn < 5,0 ppm
Zn < 10,0 ppm
B < 5,0 ppm
Mo < 0,2 ppm
Si < 10,0 ppm

Alla komponenter uppfyller EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 för ekologiskt jordbruk. Denna produkt är EKO-certifierad av Control Union Certifications under nummer CU 803627. Denna produkt är inte ett gödningsmedel eller bekämpningsmedel och är undantagen från juridiska krav på registrering. Giftfri och helt säker att använda. Inga mikroorganismer, animaliska biprodukter eller konstgjorda hormoner har tillsatts extraktet. Inga syntetiska eller skadliga kemikalier har använts i extraktionsprocessen. Extraktet är därför rikt på naturliga material som utgör ryggraden i plantans livscykel. Bland annat fungerar produkten som en prekursor för naturliga växthormoner (auxiner, cytokiner. gibberelliner), betainer, alginater, aminosyror, kolhydrater, vitaminer, etc. Dessa ämnen är eller finns ofta inte tillgängliga i konventionella gödningsmedel, men är väsentliga för optimal tillväxt.

 

Hur du använder Vidi Parva

Play video

Appliceringsmetoder

Beredning av lösningen
 • Skaka dunken med Vidi Parva ordentligt före användning
 • Spraytanken ska vara fylld till hälften med erfordrad mängd vatten innan Vidi Parva tillsätts.
 • Tillsätt rätt mängd Vidi Parva till sprutvätskan
 • Blanda ordentligt
 • Fyll spraytanken
 • Applicera
 • Optimal reaktion sker endast när produkten tas upp av plantan, antingen genom rötterna eller bladen
Applicera via vattning eller bevattningssystemet
 • En separat tank/behållare rekommenderas för korrekt beredning och applicering av produkterna
 • Applicera alltid Vidi Parva till bevattningsvatten efter sandfiltret, helst direktinjicerat vid bevattningsventilen (med hjälp av en Dosatron eller Venturi)
 • Undvik avrinning i substrat vid vattning/droppapplicering för att förhindra urlakning
 • Se till att Vidi Parva inte finns kvar i bevattningssystemet under natten
 • Använd desinfektionsmedel regelbundet för att hålla bevattningssystemet rent, men använd inte Vidi Parva samtidigt som desinfektionsmedlet
 • Se till att Vidi Parva-koncentrationen är högre än 200 ppm vid plantan
 • Se till att besprutningen når rotzonen. Tillsatser som tränger ned i jorden kan appliceras för att underlätta transport till rotzonen
Applicera som ett bladverkande medel
 • Se alltid till att spraytanken är ren
 • Se till att grödan täcks ordentligt
 • Appliceringsdoser är baserade på 1 000 liters sprayvolym per hektar
 • Optimera grödans reaktion genom att tillsätta ett vidfästningsmedel
Applicera som en fin dusch/dimma
 • Låg volym, kalldimmutrustning
 • Se till att grödan täcks ordentligt

Appliceringsförhållanden

Välj grödans stadium för att hitta rätt doseringsmängd.

Generativ styrning

Appliceringsperiod Vid behov
Applicera varje vecka
Metod Droppbevattning
Dos 2-5 liter/ha

Direktsådda frön i jorden

Tillämpningens varaktighet Första bladutveckling eller initial rotutveckling 
Upprepa efter 7 dagar
Metod I fåra/blad//Såbädd blad
Dos 0,1 % lösning//0,5-1 ml/m

Rotinitiering och -utveckling

Tillämpningens varaktighet Vid behov
Metod Blad/Besprutning
Dos 2-3 liter/ha
200-300 ml/100 l

Frön/sticklingar i tråg, moduler eller krukor

Tillämpningens varaktighet Första bladutveckling eller initial rotutveckling 
Upprepa efter 7 dagar
Metod Blad/Besprutning
Dos 0,5-1 ml/m2

Omplantering

Tillämpningens varaktighet Omedelbart efter omplantering
Upprepa efter 7 dagar
Metod Dränk
Dos 3 liter/ha

Den information som ges ovan är den rekommenderade standarden. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, så som själva grödan, klimatförhållanden och önskat resultat. Rådgör med en Koppert-specialist eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för mer information.

Kompatibilitet

Tankmix kompatibel med de flesta lösliga gödningsmedels- och bekämpningsmedelappliceringar. Det är dock rekommenderat och god praxis att testa alla blandningar för oväntade reaktioner. Det rekommenderas även att testa blandningen på några plantor innan omfattande användning av den.

Resultat

Hantering

Koppert Biological Systems ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring

 • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
 • Förvaringstemperatur: mellan 8-20 °C
 • Begränsad hållbarhet efter öppnande
 • Förvaras mörkt och kallt
 • Håll borta från direkt solljus

Säkerhet

Såvitt vi vet är denna produkt helt säker att använda. Men, eftersom detta är ett koncentrerat extrakt med ett pH-värde på 4, undvik onödig exponering av produkten på hud, ögon och andra kroppsdelar. Som en försiktighetsåtgärd, bär skyddskläder och utrustning när produkten sprutas eller hanteras. Drick eller svälj inte produkten, då den inte är avsedd för mänsklig konsumtion. Förvara utom räckhåll för barn och djur.

Avfallshantering

Återvinning genom kompostering bör ges företräde framför kassering. Om återvinning inte är möjlig, bör produkten kasseras enligt lokalt gällande avfallshanteringslagar och föreskrifter (behöriga myndigheter ska kunna tillhandahålla nödvändig information).

Kontakta experten

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt och information om dina grödor direkt i din inkorg.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Tillbaka till toppen