Vidi Parva

Aktiv ingrediens:
Tryptophan and other free amino acids in herbal extract
Vanligt namn:
Kallpressat växtextrakt som består av växtbaserade ingredienser som alger och örter
Produktkategori:
Biostimulant

Använd för

Använd för

En 100 % naturlig växtbaserad biostimulant tillverkad av kallpressad algextrakt (Ascophyllum nodosum). Speciellt inriktad på att stimulera rot- och initialtillväxt hos ett brett spektrum av trädgårds- och jordbruksgrödor.

När ska Vidi Parva användas?

  • Stimulera rot- och initialplanttillväxt
  • Upprätta och upprätthålla mikrobiell aktivitet, inklusive sjukdomshämmande mikrober
  • Öka näringsupptaget
  • Öka torrsubstanshalten i grödan
  • Generativ styrning

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Vidi Parva?

Vidi Parva stimulerar rottillväxten och förbättrar rotinitiering, och medför därför en perfekt bas för en stark och frisk gröda. Det främjar även utvecklingen av sjukdomshämmande bakterier runt rötterna. Vidi Parva stimulerar bildningen av rothår som frigör exsudater för att skapa och upprätthålla rhizosfärens mikrobiologi. Produkten säkerställer även utvecklingen av en kompakt och motståndskraftig planta för en balanserad gröda.

Genom att använda Vidi Parva, kan plantan producera auxiner mer effektivt. Auxiner är växthormoner som främjar rotbildningen. Plantor producerar auxiner med hjälp av aminosyror. Tryptofan, en essentiell aminosyra för starten av den naturliga auxinproduktionen, är en viktig komponent i Vidi Parva. Dessa auxiner stimulerar bildningen av fina rötter och rothår och främjar absorptionen av näringsämnen från rhizosfären. Detta leder till en ökad mängd protein, socker, och klorofyll i grödan, vilket resulterar i en kompakt gröda med mycket vitalitet och kraft.

Förutom att stimulera rotinitiering, kommer Vidi Parva proaktivt att bidra till grödans generativa styrning. Detta är ett användbart verktyg för att upprätthålla grödans balans under hela säsongen.

Resultat

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Komponenter

Utseende Brunaktig, transparent vätska med specifik svag lukt
Torrsubstans (TS) 0,5-1,5 %
Organiskt material i TS 65-75 %
pH 3-4

Näringsinnehåll

Total N < 0,1 %
P2O5 < 0,1%
K2O < 0,1%

Spårelement

Fe < 10,0 ppm
Mn < 5,0 ppm
Zn < 10,0 ppm
B < 5,0 ppm
Mo < 0,2 ppm
Si < 10,0 ppm

Alla komponenter uppfyller EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 för ekologiskt jordbruk. Denna produkt är EKO-certifierad av Control Union Certifications under nummer CU 803627. Denna produkt är inte ett gödningsmedel eller bekämpningsmedel och är undantagen från juridiska krav på registrering. Giftfri och helt säker att använda. Inga mikroorganismer, animaliska biprodukter eller konstgjorda hormoner har tillsatts extraktet. Inga syntetiska eller skadliga kemikalier har använts i extraktionsprocessen. Extraktet är därför rikt på naturliga material som utgör ryggraden i plantans livscykel. Bland annat fungerar produkten som en prekursor för naturliga växthormoner (auxiner, cytokiner. gibberelliner), betainer, alginater, aminosyror, kolhydrater, vitaminer, etc. Dessa ämnen är eller finns ofta inte tillgängliga i konventionella gödningsmedel, men är väsentliga för optimal tillväxt.

 

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Play

Appliceringsmetoder

Appliceringsförhållanden

Välj grödans stadium för att hitta rätt doseringsmängd.

Generativ styrning

Appliceringsperiod Vid behov
Applicera varje vecka
Metod Droppbevattning
Dos 2-5 liter/ha

Direktsådda frön i jorden

Tillämpningens varaktighet Första bladutveckling eller initial rotutveckling 
Upprepa efter 7 dagar
Metod I fåra/blad//Såbädd blad
Dos 0,1 % lösning//0,5-1 ml/m

Rotinitiering och -utveckling

Tillämpningens varaktighet Vid behov
Metod Blad/Besprutning
Dos 2-3 liter/ha
200-300 ml/100 l

Frön/sticklingar i tråg, moduler eller krukor

Tillämpningens varaktighet Första bladutveckling eller initial rotutveckling 
Upprepa efter 7 dagar
Metod Blad/Besprutning
Dos 0,5-1 ml/m2

Omplantering

Tillämpningens varaktighet Omedelbart efter omplantering
Upprepa efter 7 dagar
Metod Dränk
Dos 3 liter/ha

Den information som ges ovan är den rekommenderade standarden. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, så som själva grödan, klimatförhållanden och önskat resultat. Rådgör med en Koppert-specialist eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för mer information.

Kompatibilitet

Tankmix kompatibel med de flesta lösliga gödningsmedels- och bekämpningsmedelappliceringar. Det är dock rekommenderat och god praxis att testa alla blandningar för oväntade reaktioner. Det rekommenderas även att testa blandningen på några plantor innan omfattande användning av den.

Sidoeffekter

Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert Biological Systems ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring

  • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
  • Förvaringstemperatur: mellan 8-20 °C
  • Begränsad hållbarhet efter öppnande
  • Förvaras mörkt och kallt
  • Håll borta från direkt solljus

Säkerhet

Såvitt vi vet är denna produkt helt säker att använda. Men, eftersom detta är ett koncentrerat extrakt med ett pH-värde på 4, undvik onödig exponering av produkten på hud, ögon och andra kroppsdelar. Som en försiktighetsåtgärd, bär skyddskläder och utrustning när produkten sprutas eller hanteras. Drick eller svälj inte produkten, då den inte är avsedd för mänsklig konsumtion. Förvara utom räckhåll för barn och djur.

Avfallshantering

Återvinning genom kompostering bör ges företräde framför kassering. Om återvinning inte är möjlig, bör produkten kasseras enligt lokalt gällande avfallshanteringslagar och föreskrifter (behöriga myndigheter ska kunna tillhandahålla nödvändig information).

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?

Kontakta experten

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.