Vidi Terrum

Aktiv ingrediens:
Free amino acids in herbal extract
Vanligt namn:
Växtextrakt med en sofistikerad sammansättning av aminosyror och peptider
Produktkategori:
Biostimulant

Använd för

Använd för

När ska Vidi Terrum användas?

  • Upprätthåller en positiv metabolisk balans 
  • Proteinsyntes under perioder med hög påfrestning 
  • Förebyggande och återhämtning vid växtstress 
  • Assimilera upptag och överföring under grödans utvecklingsstadier 
  • Pollinering och fruktbildningspotential

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Vidi Terrum?

Plantor använder bland annat kolhydrater och kväve för att producera proteiner i bladen. Dessa proteiner är viktiga för att förstärka cellväggar, enzymaktivitet och intern växtsignalering.  Proteinsyntes börjar med bildandet av aminosyror. En planta kan vanligen producera 20 kända essentiella aminosyror naturligt. Men en hälsosam blandning av naturliga L-aminosyror kommer emellertid att stödja en effektiv proteinsyntes, i synnerhet under begränsande förhållanden.

Vid främjandet av en effektiv proteinsyntes kommer en rad konkreta fördelar, inklusive en minskning av nitratuppbyggnaden (som i sin tur lockar oönskade skadegörare), en ökad möjlighet att upprätthålla grödor och assimilera balans, snabbare återhämtning från stress och upprätthålla plantans metaboliska motor under hela produktionscykeln. 

Aminosyror är byggstenar för proteiner som är nödvändiga för alla levande organismers (inklusive plantors) upprätthållande och tillväxt. För optimal tillväxt och prestanda, är det därför viktigt att grödan har tillgång till en rik variation av L-aminosyror. Vidi Terrums unika egenskaper, tillförsel och den exakta extraktionsprocessen, säkerställer att plantbaserade aminosyror enkelt absorberas och assimileras genom bladen och rötterna. 

Resultat

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Komponenter

Utseende Brunaktig, transparent vätska med specifik svag lukt
Torrsubstans (TS) 1,5-2,5 % 
Organiskt material i TS 58-65 %
pH 3,5-4,5

Näringsinnehåll

Total N < 0,1%
P2O5 < 0,1 %
K2O < 0,1 %

Spårelement

Fe < 10,0 ppm
Mn < 5,0 ppm
Zn < 10,0 ppm
B < 5,0 ppm
Mo < 0,2 ppm
Si < 10,0 ppm

Alla komponenter uppfyller EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 för ekologiskt jordbruk. Denna produkt är EKO-certifierad av Control Union Certifications under nummer CU 803627. Denna produkt är inte ett gödningsmedel eller bekämpningsmedel och är undantagen från juridiska krav på registrering.

Utseende Brunaktig, transparent vätska med specifik svag lukt
Torrsubstans (TS) 1,5-2,5 % 
Organiskt material i TS 58-65 %
pH 3,5-4,5

Näringsinnehåll

Total N < 0,1%
P2O5 < 0,1 %
K2O < 0,1 %

Spårelement

Fe < 10,0 ppm
Mn < 5,0 ppm
Zn < 10,0 ppm
B < 5,0 ppm
Mo < 0,2 ppm
Si < 10,0 ppm

Alla komponenter uppfyller EU-förordningarna 834/2007 och 889/2008 för ekologiskt jordbruk. Denna produkt är EKO-certifierad av Control Union Certifications under nummer CU 803627. Denna produkt är inte ett gödningsmedel eller bekämpningsmedel och är undantagen från juridiska krav på registrering.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Play

Appliceringsmetoder

Appliceringsförhållanden

Välj en gröda för att hitta rätt doseringsmängd

Blåbär & rubusfrukt

Bladdos ml/100 l 300-500
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Skott- och knopputveckling fram till slutet av säsongen

Gurka

Bladdos ml/100 l 300-400
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Var 7 - 10 dag för att upprätthålla grödans balans under perioder med hög påfrestning

Etablering

Bladdos ml/100 l 200-300
Rotapplicering l/ha 1-3
Appliceringsinformation 1-2 veckor efter inkrukning eller plantering för att ge ökad rotmassa och etablering

Vindruvor

Bladdos ml/100 l 300-400
Rotapplicering l/ha 3-5
Appliceringsinformation Var 10-14 dag under perioder av stress och negativ metabolisk balans

Bladsallad

Bladdos ml/100 l 300-400
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Var 5-7 dag under perioder av stress och negativ metabolisk balans

Prydnadsväxter

Bladdos ml/100 l 300-450
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Var 10-14 dag för att förbättra växtkvalitet och utveckling

Potatis

Bladdos ml/100 l 300-450
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Rutinappliceringar vid knölinitiering och -utveckling

Förökning

Bladdos ml/100 l 0,5-1,0 ml/m2
Rotapplicering l/ha -
Appliceringsinformation 2-4 veckor efter hjärtbladen kommit upp. Upprepa varje vecka för att underlätta utveckling

Jordgubbe

Bladdos ml/100 l 300-400
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Blominitiering och fortsätt fram till skörd 
Förbättra pollinering och fruktbildning

Tomat & Paprika

Bladdos ml/100 l 300-500
Rotapplicering l/ha 2-4
Appliceringsinformation Var 7 - 10 dag för att upprätthålla grödans balans under perioder med hög påfrestning

Fruktträd

Bladdos ml/100 l 400-600
Rotapplicering l/ha 3-5
Appliceringsinformation Rutinbehandling var 10-14 dag från blominitiering fram till skörd

Tropiska frukter

Bladdos ml/100 l 400-600
Rotapplicering l/ha 3-5
Appliceringsinformation Rutinbehandling var 10-14 dag från blominitiering fram till skörd

Den information som ges ovan är den rekommenderade standarden. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, så som själva grödan, klimatförhållanden och önskat resultat. Rådgör med en Koppert-specialist eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för mer information. Giftfri och helt säker att använda. Inga mikroorganismer tillsätts till extraktet, inte heller animala biprodukter eller konstgjorda hormoner används. Inga syntetiska eller skadliga kemikalier har använts i extraktionsprocessen.

Kompatibilitet

Tankmix kompatibel med de flesta lösliga gödningsmedels- och bekämpningsmedelappliceringar. Det är dock rekommenderat och god praxis att testa alla blandningar för oväntade reaktioner. Det rekommenderas även att testa blandningen på några plantor innan omfattande användning av den.

Sidoeffekter

Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert Biological Systems ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

  • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
  • Förvaringstemperatur: mellan 8-20 °C
  • Begränsad hållbarhet efter öppnande
  • Förvaras mörkt och kallt
  • Håll borta från direkt solljus

Säkerhet

Såvitt vi vet är denna produkt helt säker att använda. Men, eftersom detta är ett koncentrerat extrakt med ett pH-värde på 4, undvik onödig exponering av produkten på hud, ögon och andra kroppsdelar. Som en försiktighetsåtgärd, bär skyddskläder och utrustning när produkten sprutas eller hanteras. Drick eller svälj inte produkten, då den inte är avsedd för mänsklig konsumtion. Förvara utom räckhåll för barn och djur.

Avfallshantering

Återvinning genom kompostering bör ges företräde framför kassering. Om återvinning inte är möjlig, bör produkten kasseras enligt lokalt gällande avfallshanteringslagar och föreskrifter (behöriga myndigheter ska kunna tillhandahålla nödvändig information).

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?

Kontakta experten

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.