Addit

Aktiv ingrediens:
Triglycerider från rapsolja
Vanligt namn:
Emulgerbar vegetabilisk olja.
Produktkategori:
Tillsats
 • Spridnings- och vätmedel

 • Kan användas tillsammans med Mycotal och insektspatogena nematoder

Play
 • Spridnings- och vätmedel

 • Kan användas tillsammans med Mycotal och insektspatogena nematoder

Använd för

Använd för

Förbättrar effekten av Mycotal och insektspatogena nematoder.

Grödor

Använd inte på kalanchoe.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

 • Addit förbättrar spridningen av växtskyddsprodukter på växtytan.
 • När den tillsätts till Mycotal, kommer detta att öka möjligheten för sporer från den insektspatogena svampen att komma i kontakt med målskadegöraren.
 • Addit förbättrar även spridningen av insektspatogena nematoder vid bladapplicering.
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 1 och 2,5 liters behållare.
Sammansättning Emulgerbar vegetabilisk olja.
Innehåll Triglycerider från rapsolja.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

 • Förbered sprutvätskan med växtskyddsprodukten enligt bruksanvisningen
 • Skaka Addit-behållaren ordentligt
 • Tillsätt rätt mängd Addit till sprutvätskan
 • Blanda ordentligt

Applicering

Applicera växtskyddsprodukten enligt bruksanvisningen för den produkten.

Play

Dosering

125-250 ml per 100 liter vatten (0,125-0,25 %), beroende på lokala föreskrifter.

Kompatibilitet

Blanda inte Addit med andra tillsatser. Addit får inte användas med ogräsmedel.

Försiktighetsåtgärder

Innan Addit används tillsammans med växtskyddsprodukter bland grödor som kan vara känsliga mot fytotoxicitet, testa på ett litet område innan applicering genomförs.

Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

 • Se förpackning för utgångsdatum
 • Förvaringstiden minskar när förpackningen har öppnats

Förvaringstemperatur

Företrädesvis över 10 °C/50 °F. Om Addit har förvarats under 10 °C, låt produkten nå rumstemperatur och skaka tills fällningen försvinner.

Förvaringsförhållanden

 • Förvaras mörkt och kallt
 • Undvik direkt solljus

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?