Addit

Aktiv ingrediens:
Rapeseed triglycerides
Vanligt namn:
Emulgerbar vegetabilisk olja
Produktkategori:
Adjuvant
Play

Använd för

Använd för

När ska Addit användas?

Addit förbättrar och förlänger effekterna av (biologiska, naturliga och kemiska) insekticider, akaricider och fungicider mot trips, vita flygare, bladminerare, larver, spinnkvalster och mjöldagg. Addit ökar även effekterna av bladbiostimulanter.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Addit?

Addit förbättrar vidhäftning och spridning av växtskyddsmedlet eller biostimulanten på plantan. Dessutom förstärker Addit Mycotals effekt mot vita flygare och trips samt ökar Mycotals effektivitet vid en lägre luftfuktighet. Addit främjar vidhäftning av sporer på insekten, genom att skydda dessa sporer. Detta leder till högre överlevnadstal och en bättre grobarhet.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Addit

Addit ska endast användas som en tillsats i växtskyddsmedel lämpliga för både ätliga och icke-ätbara grödor. Om ett växtskyddsmedel för en viss gröda aldrig har använts tillsammans med Addit, rekommenderas starkt att provspruta innan tillsatsen appliceras i större skala. Addit bör inte användas på Kalanchoe.

Vad gäller exakt dosering, applicering och registrerade grödor, kontrollera växtskyddsmedlets bruksanvisning.

Beredning av lösningen:

  • Förbered sprutvätskan med växtskyddsprodukten enligt bruksanvisningen
  • Skaka dunken med Addit ordentligt före användning
  • Tillsätt rätt mängd Addit till sprutvätskan
  • Blanda ordentligt

Observera att Addit endast ska användas som en tankblandning med andra växtskyddsmedel.

Play

Dosering

Nedanstående information är endast vägledande. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, så som själva grödan, klimatförhållanden och angreppsgrad. För att säkerställa korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.
Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert Biological Systems kan inte hållas ansvarig för obehörig användning.

Dosering:

  • 0,125-0,25 % (125-250 ml per 100 liter vatten) per applicering

Optimala förhållanden för Addit

Följ bruksanvisningarna på biologiska, naturliga och kemiska växtskyddsmedel och biostimulanter.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

  • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
  • Förvaringstemperatur: ej under 10 °C
  • Förvaras mörkt och kallt
  • Håll borta från direkt solljus

Observera att förpackningen är industriavfall. Skölj före kassering.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?