Rovkvalster

Vad är rovkvalster?

Rovkvalster är nyttiga leddjur som används i skadedjursbekämpning för att hantera och minska populationer av skadliga skadedjur i olika jordbruks- och trädgårdsodlingsmiljöer. Dessa små leddjur är naturliga fiender till många växtätande kvalster och insekter som spinnkvalster, vita flygare och trips. Rovkvalster är en viktig komponent i strategier för integrerat växtskydd (IPM) eftersom de erbjuder ett hållbart alternativ till kemiska bekämpningsmedel.

Koppert är pionjär inom utvecklingen av lösningar för rovkvalster och började 1967 med uppfödning av rovkvalstret Phytoseiulus persimilis. Under årens lopp har vi specialiserat oss ytterligare på att producera ett stort antal naturliga fiender och har flera patent i vårt namn. Vår stabilitet inom avel, kvalitet, tillförlitlighet och säkra leverans är välkänd över hela världen. Vår hängivenhet och vårt engagemang för att utveckla metoder som gör det möjligt för odlare att effektivt introducera dessa lösningar i sina grödor och säkerställa optimal prestanda, är en integrerad del av vårt DNA.

Fördelar med rovkvalster

 • Precisionsinriktning: Rovkvalster har en anmärkningsvärd förmåga att lokalisera och angripa specifika skadedjursarter, vilket minimerar skadorna på icke-målorganismer.

 • Motståndskraftigt växtskydd: Rovkvalster kan bygga upp en population i grödan och kontrollera skadedjur under en lång tidsperiod.

 • Minskat beroende av bekämpningsmedel: Integrationen av rovkvalster kan leda till en minskad användning av kemiska bekämpningsmedel, vilket minskar det ekologiska fotavtrycket från trädgårdsodling och jordbruksverksamhet.

 • Hantering av resistens: Genom att diversifiera strategier för skadedjursbekämpning kan rovkvalster bidra till att minska utvecklingen av skadedjursresistens mot kemiska behandlingar.

 • Främjande av biologisk mångfald: Introduktionen av rovkvalster främjar den biologiska mångfalden genom att minimera störningar i det lokala ekosystemet till följd av användningen av kemiska bekämpningsmedel.

 • Lätt att använda och integrera: Rovkvalster kan användas i kombination med andra nyttodjur och utgör grunden i många IPM-system.

Vilka skadedjur bekämpar rovkvalster?

Rovkvalster är kända för att bekämpa en mängd olika skadedjur, inklusive spinnkvalster, trips, vitfluga och svampmyggor. Vissa arter av rovkvalster är specialiserade på vissa skadedjur (Spical, Spidex), medan andra är generalister (Swirski-Mite, Limonica, Montdo-Mite, Thripex, Macro-Mite, Entomite-M) som kan bekämpa ett brett spektrum av skadedjur.

När de introduceras i en miljö med skadedjursangrepp söker de aktivt upp sina byten. När de väl har hittat skadedjuren äter rovkvalstren upp dem genom att sticka hål på kroppen och suga ut deras kroppsvätskor, vilket leder till att de dör. När rovkvalster äter skadedjur förökar de sig också snabbt, vilket leder till en ökad population av nyttokvalster. Denna populationstillväxt förbättrar ytterligare deras förmåga att bekämpa skadedjur. På grund av sin populationsutveckling minskar rovkvalster inte bara befintliga skadedjurspopulationer utan fungerar också som en avskräckande faktor för framtida angrepp. Förekomsten av nyttiga kvalster kan avskräcka från utbrott av skadedjur genom att skapa en miljö där skadedjur är mindre benägna att trivas.

Rovkvalster för spindelkvalster

Rovkvalster är en effektiv biologisk lösning för att bekämpa spinnkvalster. Phytoseiulus persimilis(Spidex) och Neoseiulus californicus(Spical) är specialiserade på att livnära sig på spinnkvalster. Båda angriper spinnkvalster i alla stadier av deras livscykel.

Rovkvalster för trips

Flera arter av rovkvalster används vanligen för bekämpning av trips. Neoseiulus cucumeris(Thripex) och Amblyseius andersoni(Anso-Mite) är utmärkta för att hantera trips-populationer. De kan snabbt bygga upp populationer eftersom de också kan överleva på pollen eller andra bytesdjur. Amblyseius swirskii (Swirski-Mite), Amblydromalus limonicus(Limonica) och Transeius montdorensis(Montdo-Mite) är generalistiska rovkvalster som också används för bekämpning av trips.

Rovkvalster för bekämpning av vita flygare

För bekämpning av vita flygare är rovkvalster mycket effektiva. De generella rovkvalstren Amblyseius swirskii(Swirski-Mite), Amblydromalus limonicus (Limonica) och Transeius montdorensis (Montdo-Mite) kan användas för att bekämpa vita flygare.

Rovkvalster för svampmyggor

Det finns två arter av rovkvalster som är mest effektiva för bekämpning av svampmyggor, Macrocheles robustulus(Macro-Mite) och Stratiolaelaps scimitus(Entomite-M). Dessa nyttiga kvalster lever på larverna av svampmyggor i jorden och hindrar dem från att förvandlas till vuxna svampmyggor.

Förpackning av rovkvalster

Rovkvalster i flaskor

Standardförpackningen för rovkvalster är en flaska med ett bekvämt doseringslock, vilket förenklar processen att fördela dem över hela grödan. För vissa produkter eller grödor är det dessutom ett alternativ att använda en fläkt för spridning. Detta tillvägagångssätt är särskilt effektivt när det krävs en snabb insats på grund av att ett skadedjur invaderar din gröda, vilket gör att du kan introducera ett stort antal rovkvalster på en gång.

Exempel på lösningar för rovkvalster i flaskor är: Anso-Mite, Entomite-M, Limonica, Macro-Mite, Montdo-Mite, Spical, Spidex, Swirski-Mite och Thripex.

Rovkvalster i påsar

Om du föredrar en gradvis introduktion av rovkvalster är rovkvalsterpåsar en optimal lösning. I dessa påsar (med långsam frisättning) hittar du en kombination av rovkvalster, föda och bärarmaterial. Kvalstren förökar sig i påsarna och sprids därefter i grödan. Dessa påsar är tillverkade av papper, vilket gör dem särskilt lämpliga för växthustillämpningar.

Exempel på rovkvalster i papperspåse är: Anso-Mite Plus, Montdo-Mite Plus, Spical-Plus, Spidex Vital Plus, Swirski-Mite Plus, Swirski-Mite LD och Thripex-Plus.

För grödor som odlas i tunnlar, utomhusmiljöer eller i miljöer med konstant hög luftfuktighet är våra Ulti-Mite-påsar ett optimalt val. Dessa påsar innehåller samma komponenter men levereras i en industriellt komposterbar plastförpackning som ger ett överlägset skydd för rovkvalstren, både mot överskottsfukt och uttorkning. Detta unika och patenterade system har visat sig vara praktiskt effektivt och gör det möjligt att använda rovkvalster även under suboptimala förhållanden.

Exempel på rovkvalster i Ulti-Mite påsar är: Spical Ulti-Mite, Swirski Ulti-Mite och Montdo Ulti-Mite.

Rovkvalsterarter

Koppert erbjuder ett brett urval av rovkvalsterarter, var och en utformad för att lösa specifika problem med skadedjursbekämpning inom jordbruk och trädgårdsodling. Dessa rovkvalsterarter inkluderar: Amblydromalus limonicus, Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Macrocheles robustulus, Neoseiulus californicus, Neoseiulus cucumeris, Phytoseiulus persimilis, Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles) & Transeius montdorensis.

Hur använder man rovkvalster?

Att använda rovkvalster för bekämpning av skadedjur omfattar flera viktiga steg:

 1. Identifiering av skadedjur: Först måste du identifiera den specifika skadedjursart som angriper dina växter. Olika rovkvalster är effektiva mot olika skadedjur, så det är viktigt att känna till vilket skadedjur som är målet. Scouting är viktigt för att veta var skadedjuret finns, hur allvarligt angreppet är och för att identifiera skadedjuret.
 2. Välj rätt rovkvalster: Välj lämplig art av rovkvalster som angriper det identifierade skadedjuret. Rådgör med en Koppert-rådgivare eller leverantör om du är osäker.
 3. Tidpunkt för utsättning: Tidpunkten är avgörande och beror på faktorer som förekomst av skadedjur, skadedjurstäthet, typ av gröda och miljöförhållanden.
 4. Kvantitet: Bestäm lämplig mängd rovkvalster som behövs baserat på faktorer som storleken på din gröda och hur allvarligt skadedjursangreppet är.
 5. Distribution: Det finns olika metoder för att distribuera rovkvalster. Du kan strö dem direkt på de drabbade växterna, använda påsar med långsam frisättning eller använda specialapplikatorer som blåsenheter, beroende på vad du föredrar och vilken typ av gröda det gäller.
 6. Övervakning: Övervaka regelbundet populationerna av skadegörare och rovkvalster för att bedöma hur effektiv den biologiska bekämpningen är. Justera spridningshastigheten om det behövs.
 7. Miljöförhållanden: Upprätthåll optimala miljöförhållanden för rovkvalster. Dessa förhållanden inkluderar vanligtvis tillräcklig luftfuktighet och temperaturintervall som är lämpliga för deras aktivitet.
 8. Undvik eller kontrollera användningen av bekämpningsmedel: Avstå från att använda kemiska bekämpningsmedel samtidigt, eftersom de kan skada både skadedjurs- och rovkvalsterpopulationerna. Om kemisk bekämpning behövs bör du först kontrollera bekämpningsmedlens biverkningar på rovkvalster genom att använda vår biverkningsapp.
 9. Använd alternativ föda om det behövs: Generalistiska rovkvalster kan kompletteras med alternativ föda, som Nutari och Nutemia, för att överleva och bygga upp en population.
 10. Upprepa vid behov: Beroende på hur allvarligt skadedjursproblemet är kan det behövas flera utsättningar av rovkvalster. Följ rekommendationerna från din växtodlingskonsult för hur ofta utsättningarna ska göras.

Hur många rovkvalster behöver jag?

Dosering och frekvens av rovkvalster beror på klimat, gröda och skadedjurstäthet och bör alltid anpassas till situationen. Kontakta en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för råd om den bästa strategin för din situation.

Life cycle of Amblyseius swirskii
Life cycle of Amblyseius swirskii

Rovkvalster livscykel och utseende

Rovkvalstrens livscykel består av fem utvecklingsstadier: ägg, larv, protonymf, deutonymf och vuxen. Rovkvalster lägger sina ägg nära områden som är angripna av skadedjur. Larverna har tre par ben. Beroende på rovkvalsterart är larverna aktiva eller inaktiva. När larven har förvandlats till protonymf (med fyra par ben) börjar den omedelbart äta. Under protonymphal-, deutonymphal- och vuxenstadierna äter kvalstren nästan kontinuerligt. Protonymfer och deutonyfer liknar de vuxna kvalstren till utseendet, men är mindre till storleken.

Rovkvalster mäter vanligtvis bara en millimeter i längd. Deras kroppar är ofta sfäriska.

De har en mängd olika färger, allt från blekbrun och genomskinlig till djupröd eller brun. Rovkvalstrens färg kan variera beroende på vilket byte de äter. Om födan har saknats under en längre tid blir de tunnare och får en jämnt ljus genomskinlig färg.

Många arter har fint skulpterade kroppar med borst, setae och hårstrån som hjälper dem att röra sig och uppfatta sinnesintryck.

VANLIGA FRÅGOR