Svamp

Svamp

Svamp, eller giftsvamp, är den köttiga, sporbärande fruktkroppen av en svamp, vanligtvis ovan mark eller på dess födokälla.

Ätliga svampar är de köttiga och ätliga fruktkropparna från flera arter av makro-svamp (svamp som har fruktstrukturer som är tillräckligt stora för att kunna ses med blotta ögat). De finns antingen under jorden eller ovan mark där de kan plockas för hand. Ätlighet kan definieras genom kriterier som omfattar avsaknaden av giftiga effekter på människor samt god smak och arom.

De flesta svampar som säljs i livsmedelsbutiker har odlats på kommersiella svampodlingar. Den populäraste av dessa, Agaricus bisporus, anses säker för de flesta människor att äta eftersom den odlas i kontrollerade, steriliserade miljöer. Flera varianter av A. bisporus odlas kommersiellt, inklusive vit champinjon, brun champinjon och portobello. Det finns även många andra svampsorter kommersiellt tillgängliga då odlare och förädlare söker efter nya och unika smaker för marknaden.