Miglyphus

Vetenskapligt namn:
Diglyphus isaea
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Miglyphus användas?

Använd Miglyphus för biologisk bekämpning av bladminerare i alla larvstadier, i synnerhet andra och tredje stadiet. Sätt in produkten vid första tecken på närvaro av skadegörare. Miglyphus rekommenderas när bladminerarangreppet ökar.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Miglyphus?

Fullvuxna kvinnliga parasitsteklar av Diglyphus isaea dödar bladminerarlarver i minan och lägger sina ägg på dem. När äggen kläcks till parasitsteklar i minan (men utanför bladmineraren), används den döda larven som föda.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Miglyphus preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd - - -
m²/enhet - 2 000 500
Intervall (dagar) - 7 7
Frekvens - min. 3x min. 3x
Anmärkningar - om >1 larv/10 plantor om >1 larv/3 plantor

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Miglyphus

Släpp parasitsteklar mellan bladen på morgonen eller kvällen.

Play

Optimala förhållanden för Miglyphus

Diglyphus blir effektiv vid temperaturer på 15 °C och högre.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Miglyphus. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?