Pollinering

Vad är pollinering?

Pollinering är en årlig utmaning för odlare när det gäller produktion av grönsaker, frukt och utsäde. Välpollinerade grödor ger betydligt högre avkastning och förbättrar kvaliteten och hållbarheten hos dessa produkter.

Pollinering innebär att pollen överförs från blommans ståndare till blommans pistill. Om pollenet överförs från ståndare till pistill på samma blomma kallas det självpollinering. Korspollinering innebär att pollen överförs från en blommas ståndare till en annan blommas pistill på samma växt eller på en annan växt. Många blommor kräver insekter som humlor eller flugor för att överföra pollenet.

Pollinering av humlor

Humlor är en oumbärlig allierad för odlare världen över och erbjuder en tillförlitlig och effektiv pollineringslösning som höjer skörden och den övergripande kvaliteten. Deras noggrant hanterade insats garanterar den optimala pollinering som krävs för ökad fruktsättning och förbättrad enhetlighet i skörden, vilket i slutändan ökar vinsten för odlarna. Humlorna arbetar flitigt sju dagar i veckan, från gryning till skymning, även under ogynnsamma väderförhållanden och i skyddade miljöer. Kopperts bikupor är användarvänliga, säkra och kräver minimalt underhåll. Genom att implementera bästa praxis kan odlare skapa en miljö som maximerar fördelarna med humlepollinering, vilket säkerställer en riklig skörd.

Pollinering av flugor

Flugpollinering, särskilt med hjälp av Lucilia sericata-flugor, erbjuder en mängd fördelar för odlare runt om i världen. Dessa flugor visar sig vara effektiva pollinatörer och har sin roll i en mängd olika frögrödor. Lucilia-flugorna är mycket mångsidiga och idealiska för användning i slutna tält eller isolerade odlingsenheter när det handlar om begränsad pollenproduktion. Det som får dem att sticka ut är deras sömlösa kompatibilitet med humlor, vilket skapar en dynamisk synergi i pollineringsarbetet.

Rekommenderas för dig

För att maximera fördelarna med humle- eller flugpollinering är det viktigt att implementera bästa praxis som skapar en gynnsam miljö för dessa ovärderliga insekter.

Våra tips om bästa praxis ger dig värdefull kunskap om kupans placering under olika förhållanden, hur du skyddar humlor i värme, hur du skyddar humlor från kyla, hur du optimerar pollineringen under artificiellt ljus, hur du kontrollerar bitmärken, hur du behandlar humlestick, hur du applicerar flugpollineringsprodukt och mycket mer.

Behöver du hjälp?