Coleoptera

Skalbaggar

Vad är skalbaggar?

Skalbaggar tillhör ordningen Coleoptera, en välkänd grupp insekter som är lätta att känna igen på sina hårda vingar (elytra). Med mer än 350 000 kända arter är Coleoptera den största av alla insektsordningar och uppvisar en enorm variation i form, storlek och levnadssätt. Ett antal arter är allvarliga skadegörare på grödor eller lagrade produkter. Det finns också många nyttiga skalbaggar. Nyckelpigor bidrar till exempel till bekämpningen av bladlöss.

Skalbaggar genomgår en fullständig metamorfos, dvs. larverna liknar inte alls den vuxna individen, och måste passera genom ett puppstadium innan de når vuxenstadiet. Larverna har bitande mundelar och äter mestadels samma föda som de vuxna. Pupporna bildar ingen kokong och uppvisar redan många likheter med de vuxna. De vuxna skalbaggarna har vanligtvis ett par membranliknande vingar under täckvingarna. Många arter är mycket skickliga flygare medan andra inte kan flyga alls.

Play

Skalbaggarnas livscykel

Play

Videor om bekämpning av skalbaggar

Ta en titt på videon eller gå till vår Youtube-kanal för att se våra produkter för bekämpning av skalbaggar i aktion.

Hur man blir av med skalbaggar

Behöver du hjälp?