Entonem

Vetenskapligt namn:
Steinernema feltiae
Vanligt namn:
Insektspatogena nematoder
Produktkategori:
Naturlig fiende
 • För bekämpningen av olika skadeinsekter bland täckta grödor och urbana grönområden

 • Även effektivt vid låga temperaturer

 • Mycket löslig biologiskt nedbrytbar sammansättning med lång hållbarhet

Play
Play
 • För bekämpningen av olika skadeinsekter bland täckta grödor och urbana grönområden

 • Även effektivt vid låga temperaturer

 • Mycket löslig biologiskt nedbrytbar sammansättning med lång hållbarhet

Använd för

Använd för

Entonem kan användas för biologisk bekämpning av olika skadeinsekter bland täckta grödor och urbana grönområden. Det är effektivt vid låga temperaturer, och kan därmed appliceras under säsongens kallare delar.

Skadegörare

 • Larver av tvåvingar (Diptera): Sorgmyggor (Lycoriella spp., Bradysia spp.); vattenflugor (Scatella spp.); bladminerare (Liriomyza spp.)
 • Puppor och larver av trips (Thysanoptera): m.fl. Amerikansk blomtrips (Frankliniella occidentalis)
 • Vivellarver (Coleoptera): Växthusöronvivel (Otiorhynchus sulcatus); andra vivlar (Otiorhynchus spp.)
 • Larver (Lepidoptera): Tomatmal (Tuta absoluta); Ekprocessionsspinnare (Thaumetopoea processionea); lerfärgad rotfjäril (Korscheltellus lupulina); Noctuidae: flyn (Spodoptera spp.); bomullsfly (Spodoptera littoralis); Helicoverpa (Helicoverpa zea); tvillingfläckat metallfly (Chrysodeixis chalcites); broddmask (Agrotis spp.); gammafly (Autographa gamma)
 • Halvvingar (Hemiptera): Nätskinnsbagge (Corythucha ciliata)
Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Nematoderna angriper skadegöraren och frigör symbiotiska bakterier i skadegörarens kroppskavitet. Dessa bakterier omvandlar värdvävnaden till en näringskälla, som nematoderna äter för att utvecklas och fortplanta sig i värden. Detta dödar skadegöraren inom några timmar till dagar efter infektion.

Synlig effekt

Infekterade skadeinsekter i rotområdet blir gula till bruna, men kan vara svåra att hitta på grund av snabb nedbrytning. Infekterade bladskadegörare ramlar ned till marken.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek
 • 50 miljoner – 1 påse med 50 miljoner i en låda.
 • 500 miljoner – 2 påsar med 250 miljoner i en låda.
 • 2 500 miljoner – 10 påsar med 250 miljoner i en låda.
Utvecklingsstadium Smittade larver i tredje stadiet (L3).
Koncentration 86 % Steinernema feltiae – 14 % inert biologiskt nedbrytbar bärare.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

 • Avlägsna påsarna från lådan och förvara dem i rumstemperatur i 30 minuter
 • Töm påsarnas innehåll i en hink som innehåller minst 2 liter vatten per påse (vattentemperatur: 15-20 °C/59-68 °F)
 • Rör om ordentligt och låt innehållet dra i fem minuter
 • Rör om igen och häll hinkens innehåll i den halvfyllda spraytanken (förutom vid tankblandning med en kompatibel produkt).
 • Upprätthåll blandningens rörelse i tanken (t.ex. med en återcirkulationspump)
 • Fyll spraytanken med erfordrad mängd vatten
 • Vid tankblandning med en kompatibel produkt, tillsätt Entonem i slutet till en helt fylld tank
 • Applicera direkt efter förberedelse av sprutvätskan

Applicering

 • Nematoder kan appliceras med en vattenkanna, en fläktspruta, via ett sprinklersystem, med en ryggburen sprayenhet eller en fordonsmonterad sprayenhet
 • För att undvika blockeringar, ska alla filter avlägsnas, i synnerhet om finare än 0,3 mm (50 mesh)
 • Använd ett maximalt tryck på 20 bar/290 psi (på munstycke)
 • Sprutmunstyckets öppning ska vara minst 0,5 mm (500 µm – 35 mesh), företrädesvis ett konformat munstycke med hög flödeshastighet
 • Blanda kontinuerligt för att förhindra att nematoder sjunker till spraytankens botten
 • Undvik sprutor med centrifugal- eller kolvpumpar
 • Vattentanktemperaturen får inte överstiga 25 °C/77 °F och pH ska vara mellan 4 till 8.
 • Fördela spraylösningen jämnt över jord-/substratytan.

Applicering med bevattningssystem:

 • Bevattningssystem med tryckkompensation rekommenderas. Om detta inte är tillgängligt, rekommenderas applicering via vattning eller sprutning. För injicering via Dosatron/Venturi-system, kontakta din lokala Koppert-representant för specifika råd
 • Spraya lösningen så snart den har förberetts och inom en kort tidsram. Lagra inte blandade suspensioner
Play

Dosering

Entonem appliceras vanligen i en mängd av 250 000 till 500 000 nematoder per m² för jordapplicering och 1 till 3 miljoner nematoder per liter för bladapplicering (spraya till avrinning). Kontrollera alltid produktetiketten för mer information.

Tid

Tid och frekvens beror på skadedjursarter och grödans miljö (relativ luftfuktighet, jordfuktighet och temperatur). Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

 • Steinernema feltiae är aktiv mellan 10-31 °C/50-88 °F men presterar bäst vid temperaturer mellan 14-26 °C/57-79 °F
 • Jord- eller lufttemperatur under 5 °C/41 °F och över 35 °C/95 °F kan vara dödlig
 • Nematoder är känsliga för ultraviolett ljus (UV); använd dem inte i direkt solljus
 • Jordfuktigheten måste hållas hög under flera dagar efter applicering. När möjligt, bevattna grödan innan och direkt efter applicering
 • För bladapplicering, spraya Entonem när den relativa luftfuktigheten överskrider 75 % i flera timmar efter behandlingen
 • Att tillsätta en tillsats och/eller ett antitorkmedel/fuktighetsbevarande medel kan vara fördelaktigt. Be din Koppert-representant/-återförsäljare om mer information
 • Spraya på kvällen (eller morgonen i vissa fall), så att nematoderna kan arbeta i flera timmar inom det optimala temperatur- och luftfuktighetsintervallet, som beskrivs ovan

Sidoeffekter & kompatibilitet

 • Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar
 • Som en allmän regel för tankblandning, tillsätt alltid nematoderna till en full tank som innehåller den kompatibla produkten
 • Produkten är säker för de flesta nyttoinsekter och -kvalster, men kan ha en viss effekt på några vid direktkontakt med bladapplicerade nematoder

Se Kopperts databas med sidoeffekter eller kontakta din lokala representant för råd.

Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Se utgångsdatum på lådan. I genomsnitt kan produkten förvaras i 2-3 månader.

Förvaringstemperatur

Kyl vid en temperatur på 2-6 °C/35-43°F i ett ventilerat kylskåp/kallt rum.

Förvaringsförhållanden

Vid mottagande, ta ut lådor ur den isolerande transportförpackningen. Förvara mörkt, i ett ventilerat kylskåp/kallt rum fram till användning.

Nedladdningar

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?