Entonem

Entonem Insektspatogena nematoder Steinernema feltiae

Använd Entonem för:

Biologisk bekämpning av olika marklevande och bladätande skadegörare.

Förpackning:

Varje låda innehåller insektspatogena nematoder i ett inert bärarmaterial.
86 % Steinernema feltiae – 14 % inert bärare

50 miljoner – 1 påse i en låda

500 miljoner – 2 påsar med 250 miljoner i en låda

2 500 miljoner – 10 påsar med 250 miljoner i en låda

Allmän information

Play video

När ska Entonem användas?

Använd Entonem för biologisk kontroll av:

Diptera
Larver av sciarid-flugor (Lycoriella spp, Bradysia spp.)
Bladminerarlarver (Liriomyza spp.)
Vattenflugelarver (Scatella spp.)

Thysanoptera
Tripspuppor och -larver (Frankliniella occidentalis)

Coleoptera - Vivlar
Larver av fårad öronvivel (Otiorhynchus sulcatus)
Andra vivellarver (Otiorhynchus spp.)

Lepidoptera - Larver
Larver av tomatmal (Tuta absoluta)
Larver av nattflyn (Spodoptera spp.), bomullsknölfly, Helicoverpa zea (corn earworm) (Helicoverpa spp.), tvillingfläckat metallfly (Chrysodeixis chalcites), kommajordfly (Agrotis sp.), gammafly (Autographa gamma).
Larver av ekprocessionsspinnare (Thaumetopoea processionea)
Larver av lerfärgad rotfjäril (Korscheltellus lupulina)

Hemiptera
Nätskinnsbagge (Corythucha ciliata)

Hur fungerar Entonem?

Nematoderna angriper skadegöraren och frigör symbiotiska bakterier i kroppskaviteten. Dessa bakterier omvandlar larvvävnaden till en näringskälla, som nematoderna äter för att utvecklas och fortplanta sig. Värdskadegöraren dör inom några timmar till dagar efter infektion. Den infekterade värden blir gul till brun, men kan vara svår att hitta, på grund av snabb nedbrytning i odlingssubstrat, eller som med bladskadegörare, faller den till marken.

Hur du använder Entonem

Play video

Dosering

Vivellarver

Otiorhynchus spp

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

500 000 nematoder per m2

500 000 nematoder per 10 ft2

Min. 200 liter/100m2
Min. 53 gal./1 000 ft2

100 m2
1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

5 000 m2 (0,5 hektar)

1,25 tunnland

Litet angrepp:

Applicera en gång

Stort angrepp:

Applicera 2-3 gånger, med 7 dagars mellanrum

Jord-/krukjordsapplicering

Bevattning innan och efter rekommenderas starkt

Använd Larvanem när den genomsnittliga jordtemperaturen är > 14 °C (57 °F)

Sorgmyggor/Fuktflugelarver

Lycoriella spp, Bradysia spp

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

 

500 000 nematoder per m2

 

500 000 nematoder per 10 ft2

200 liter/100 m2

20 000 liter/hektar

53 gal./1 000 ft2

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

(0,25 tunnland)

5 000 m2 (0,5 ha)

1,25 tunnland

Applicera 2-3 gånger, med 7 dagars mellanrum

Upprepa vid behov

Jord-/krukjordsapplicering

Bevattning innan och efter rekommenderas starkt

 

 

             

Larver av lerfärgad rotfjäril

Korscheltellus lupulina

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

500 000 nematoder per m2

500 000 nematoder per 10 ft2

Min. 200 liter/100m2
Min. 53 gal./1 000 ft2

100 m2
1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

5 000 m2 (0,5 hektar)

1,25 tunnland

Litet angrepp:

Applicera en gång

Stort angrepp:

Applicera 2-3 gånger, med 7 dagars mellanrum

Jord-/krukjordsapplicering

Bevattning innan och efter rekommenderas starkt

Använd Larvanem när den genomsnittliga jordtemperaturen är > 14 °C (57 °F)

Vattenflugelarver

Scatella spp

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

 

500 000 nematoder per m2

 

500 000 nematoder per 10 ft2

200 liter/100 m2

20 000 liter/hektar

53 gal./1 000 ft2

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

(0,25 tunnland)

5 000 m2 (0,5 ha)

1,25 tunnland

Applicera 2-3 gånger, med 7 dagars mellanrum

Upprepa vid behov

Jord-/krukjordsapplicering

Bevattning innan och efter rekommenderas starkt

 

 

             

Tripspuppor

Frankliniella occidentalis

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

 

500 000 nematoder per m2

 

500 000 nematoder per 10 ft2

200 liter/100 m2

20 000 liter/hektar

53 gal./1 000 ft2

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

(0,25 tunnland)

5 000 m2 (0,5 ha)

1,25 tunnland

Applicera 2-3 gånger, med 7 dagars mellanrum

Upprepa vid behov

Jord-/krukjordsapplicering

Bevattning innan och efter rekommenderas starkt

 

 

             

Tripslarver

Frankliniella occidentalis

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

2 miljoner nematoder per liter (= 250 000 nematoder per m2 i 1 250 liter/hektar)

7,6 miljoner nematoder per gal.

Spraya till avrinning - justera sprayvolymen efter grödan 

Sprayvolymindikering:
1 250 liter per hektar - 134 gal./tunnland
 

1 förpackning för 25 liter spraylösning

För att behandla:

200 m2*
2 000 ft2

(*baserat på 1 250 liter/hektar – 134 gal./tunnland)

1 förpackning för 250 liter spraylösning

För att behandla:

2 000 m2*
20 000 ft2

1 förpackning för 1250 liter spraylösning

För att behandla:

1 ha*
2,5 tunnland

Upprepa 3 gånger varje 5-7 dagar - fortsätt vid behov

Kombinera med jordvattning för att behandla tripspuppor

Bladspray

Kompatibel rekommenderad tillsats

För bästa resultat, måste den relativa luftfuktigheten överstiga 75 % och temperaturen måste vara > 14 °C (55 °F) under flera timmar efter behandlingen

Varning!

Entonem kan påverka populationen av den nyttiga ängskinnsbaggen Macrolophus pygmaeus. Om möjligt, frigör 2 dagar efter behandling.

Larver av tomatmal

Tuta absolutaLiriomyza spp

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

1,5 miljoner nematoder per liter

5,7 miljoner nematoder per gal.

Spraya till avrinning och justera sprayvolymen efter grödan 

1 500 liter/hektar (160 gal./tunnland) lägsta rekommendation för växthustomater

 

1 förpackning för 33 liter spraylösning

för att behandla:

220 m2*
2 200 ft2

(*baserat på 1 500 liter/hektar eller 160 gal./tunnland)

1 förpackning för 330 liter spraylösning

för att behandla:

2 200 m2*
22 000 ft2

 

1 förpackning för 1 650 liter spraylösning

för att behandla:

1,1 hektar*
2,7 tunnland

 

Upprepa 2-3 gånger,

med 3-5 dagars mellanrum

 

Bladspray

Kompatibel rekommenderad tillsats

För bästa resultat, måste den relativa luftfuktigheten överstiga 75 % och temperaturen måste vara > 14 °C (55 °F) under flera timmar efter behandlingen

Varning!

Entonem kan påverka populationen av den nyttiga ängskinnsbaggen Macrolophus pygmaeus. Om möjligt, frigör 2 dagar efter behandling.

Larver

Agrotis spp, Autographa gamma, Chrysodeixis calcites Helicoverpa spp, Spodoptera spp

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

1,5 miljoner nematoder per liter

5,7 miljoner nematoder per gal.

 

Spraya till avrinning och justera sprayvolymen efter grödan

Höga grödor
Min. 1 250 liter/hektar
134 gal./tunnland

Låga grödor
500 till 1 250 liter/ha
53-134 gal./tunnland

1 förpackning för 33 liter spraylösning för att behandla:

260 m2
2 600 ft2

(*baserat på 1 250 liter/hektar – 134 gal./tunnland)

 

1 förpackning för 330 liter spraylösning för att behandla:

2 600 m2*
26 000 ft2

 

 

1 förpackning för 1 650 liter spraylösning för att behandla:

1,3 hektar*
3,2 tunnland

 

Upprepa 2-3 gånger, med 3-5 dagars mellanrum

Bladspray

Fokusera på unga larver

Kompatibel rekommenderad tillsats

För bästa resultat, måste den relativa luftfuktigheten överstiga 75 % under flera timmar efter behandlingen och temperaturen måste vara > 14 °C (55 °F) under flera timmar efter behandlingen

Larver av ekprocessionsspinnare

Thaumetopoea processiona

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

3 miljoner nematoder per liter

8 till 12 liter per träd

1 förpackning för 17 liter spraylösning för att behandla:

upp till 2 träd

1 förpackning för 166 liter spraylösning för att behandla:

14 till 20 träd

1 förpackning för 830 liter spraylösning för att behandla:

69 till 104 träd

Upprepa vid behov

med 3-5 dagars mellanrum

 

Blad- och stamspray, företrädesvis en molnig dag och/eller på kvällen

Rekommenderad tillsats

Spraya stammar och grenvinklar när de första larverna kommer fram på våren

Nätskinnsbaggar

Corythucha ciliata

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

7 miljoner nematoder per liter

26 miljoner nematoder per gal.

 

5 till 15 liter per träd - i genomsnitt 10 liter

1,3 till 4 gal./träd
I genomsnitt 2,5

1 förpackning för 7 liter spraylösning för att behandla:

1 träd

 

 

1 förpackning för 70 liter spraylösning för att behandla:

5 till 14 träd

1 förpackning för 350 liter spraylösning för att behandla:

23 till 70 träd

Applicering i slutet av vintern/början av våren

1 applicering när temperaturen är lämplig (>14 °C/55 °F) på trädstammar som är upp till 6 m höga, innan insekter migrerar till bladen

Blad- och stamspray, företrädesvis en molnig dag

Rekommenderad tillsats

Använd CAPSANEM för applicering sen vår/sommar

Entonem är kompatibel med många växtskyddsmedel. Se Kopperts app för sidoeffekter för kompatibla produkter eller kontakta din lokala representant för råd. Som en allmän regel för tankblandning, tillsätt alltid nematoderna till en full tank som innehåller den kompatibla produkten.

Applicering Entonem

Beredning av spraylösningen:
 1. Ta bort påsarna från sina förpackningar och låt ligga i rumstemperatur i 30 minuter.
 2. Töm påsarnas innehåll i en hink som innehåller minst 2 liter vatten per påse (vattentemperatur: 15-20 °C/59-68 °F).
 3. Rör om ordentligt och låt innehållet dra i fem minuter.
 4. Blanda igen och häll innehållet i den halvfyllda spraytanken (förutom vid tankblandning med en kompatibel produkt).
 5. Upprätthåll blandningens rörelse i tanken (t.ex. med en återcirkulationspump).
 6. Fyll spraytanken med erfordrad mängd vatten.
 7. Vid tankblandning med en kompatibel produkt, tillsätt Entonem i slutet till en helt fylld tank.
Applicering
 1. Nematoder kan appliceras med en vattenkanna, en fläktspruta, via ett sprinklersystem, med en ryggburen sprayenhet eller en fordonsmonterad sprayenhet.
 2. För att undvika blockeringar, ska alla filter avlägsnas, i synnerhet om finare än 0,3 mm (50 mesh).
 3. Använd ett maximalt tryck på 20 bar/290 psi (på munstycke).
 4. Sprutmunstyckets öppning ska vara minst 0,5 mm (500 µm – 35 mesh), företrädesvis ett konformat munstycke med hög flödeshastighet.
 5. Blanda kontinuerligt för att förhindra att nematoder sjunker till spraytankens botten.
 6. Undvik sprutor med centrifugal- eller kolvpumpar.
 7. Vattentanktemperaturen får inte överstiga 25 °C (77 °F) och pH ska vara mellan 4 till 8.
 8. Fördela spraylösningen jämnt över jord-/substratytan.
 9. Applicering via bevattningssystem och/eller Dosatron Venturi-system: tryckkompenserade bevattningssystem rekommenderas; om sådant inte finns, rekommenderas applicering genom att spraya eller vattna. För injicering via Dosatron/Venturi-system, kontakta din lokala representant för specifika råd.
 10. Spraya lösningen så snart den har förberetts och inom en kort tidsram (5 timmar). Lagra inte blandade suspensioner.

Optimala förhållanden för Entonem

 • Jord- eller lufttemperatur under 5°C och över 35°C kan vara dödlig – det optimala intervallet är mellan 14 och 26°C – men vår F&U har visat att Entonem även kan ge bra resultat i förhållanden där temperaturen växlar mellan 5 till 14°C  inom 24 timmar. Den behöver bara mer tid för att nå betydande effektivitet. Entonem kan därmed anses vara en köldtålig nematod.
 • Nematoder är känsliga för ultraviolett ljus (UV); använd dem inte i direkt solljus; jordens fuktinnehåll måste vara hög i flera dagar efter applicering. När möjligt, bevattna grödan innan och direkt efter applicering.
 • För bladapplicering, spraya Entonem när den relativa luftfuktigheten överstiger 75 % under flera timmar efter behandlingen; en tillsats och/eller ett anti-torkmedel/fuktighetsbevarande medel kan vara en fördel. Be din Koppert-representant/-återförsäljare om mer information.
 • Spraya på kvällen (eller morgonen i vissa fall), så att nematoderna kan arbeta i flera timmar inom det optimala temperatur- och luftfuktighetsintervallet, som beskrivs ovan.

Hantering

1. Direkt efter mottagande, ta ut lådan ur transportförpackningen.
2. Kyl vid en temperatur mellan 2°C och 6°C (35-43°F) i ett ventilerat kylskåp/kallt rum.
3. Undvik direkt solljus.

Observera sista förbrukningsdag som anges på lådan.

Kontakta experten

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt och information om dina grödor direkt i din inkorg.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Tillbaka till toppen