Ervibank

Allmän information

När ska Ervibank användas?

Använd Ervibank för produktion av följande parasitsteklar på bankplantor:

 • Aphidius ervi
 • Aphelinus abdominalis

Hur fungerar Ervibank?

En stor, men lätt fluktuerande population parasitsteklar bildas på varje spannmålstuva. Det är viktigt att regelbundet lägga till nya tuvor för att säkerställa en konstant produktion av stora mängder parasitsteklar. Bladlusangreppsnivån förblir låg tack vare den kontinuerliga närvaron av stora mängder parasitsteklar, som aktivt söker bladlöss i grödan (en ”overkill”-situation).

Hur du använder Ervibank

Applicering Ervibank

 • Öppna lådan direkt efter mottagande
 • Avlägsna tuvan från lådan och placera den på en separat bit fuktad stenull på 2-3 liter. Det rekommenderas att använda en hängande ampel med 20 cm diameter.
 • Placera ampeln i direkt ljus, till exempel längs huvudgångens soliga sida. Företrädesvis på en plats där lådan kan förbli i 10-12 veckor.
 • Placera ett droppmunstycke vid tuvan för kontinuerlig tillförsel av vatten och näringsämnen. En kort stund av torka kan vara förödande. Ordna även fungerande dränering för överflödigt vatten.
 • Flytta sprutmunstycket från tuvan till stenullen när rötterna börjar växa.
 • Bästa resultat fås när bankplattorna hänger över grödan. Detta förbättrar tillväxten och gör spannmålsväxter mindre känsliga mot mjöldagg
 • För att förhindra att grödan kontamineras av mögel som bildas av honungsdagg som utsöndras av bladlössen, ställ en stor plastskål under Ervibank.
 • Om bladlöss hittas innan bankväxterna producerar parasiter, applicera Ervipar (minst 0.5 per m²).
 • Bladlöss på bankväxter är extremt mottagliga för insekticider (även Primor!). När kemiska bekämpningsmedel appliceras, avlägsna tuvorna från växthuset i minst 24 timmar. Ställ dem på en plats där inte ens bekämpningsmedlets ånga kan tränga in.
 • Om bekämpningsmedlet appliceras via droppbevattningssystemet, avlägsna droppmunstyckena från tuvorna i ungefär 24 timmar. Bekämpningsmedelsrester försvinner långsamt från återcirkulationssystem. I dessa fall kan det vara nödvändigt att byta till ett annat bevattningssätt tillfälligt.
 • Sädesbladlöss kan endast leva och reproducera på monokotyledoner. Detta betyder att odlade grödor inte attackeras.
 • Börja insättning av Aphidend så fort hyperparasiter uppkommer i bankväxter eller gröda

Optimala förhållanden för Ervibank

Ervibank är effektiv vid temperaturer på upp till ungefär 30 °C.

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Ervibank. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

Dosering

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Ervibank preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 5/ha - -
m²/enhet 2 000 - -
Intervall (dagar) 14 - -
Frekvens - - -
Anmärkningar - - -

Kontakta experten

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt och information om dina grödor direkt i din inkorg.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Tillbaka till toppen