Gynnsamma mikroorganismer

Vad är nyttiga mikroorganismer?

Nyttiga mikroorganismer, även kända som nyttiga mikrober, är mikroorganismer som ger positiva effekter på sin omgivning, inklusive olika biologiska system och organismer. Dessa mikroorganismer spelar en avgörande roll i biologisk bekämpning av skadedjur genom att effektivt infektera och kontrollera skadliga skadedjur.

Nyttiga mikroorganismer för skadedjursbekämpning omfattar svampar, bakterier och virus som förekommer naturligt i miljöer som jord, vatten och luft. Dessa mikroorganismer utnyttjas för skadedjursbekämpning genom tillämpningar som biopesticider, där de introduceras för att bekämpa skadedjur, vilket ger ett miljövänligt alternativ till kemiska bekämpningsmedel.

Välkända exempel på nyttiga mikrober är svamparna Lecanicillium muscarium, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae och Isaria fumosoroseus samt bakterien Bacillus thuringiensis.

Nyttiga mikroorganismer för bekämpning av skadedjur

Hur det fungerar

  1. Infektion och kolonisering: Gynnsamma mikroorganismer börjar med att infektera sina insektsvärdar. Svamparna producerar sporer som fäster på insektens kutikula (yttre hölje). När sporerna har fastnat gror de, tränger igenom kutikulan och koloniserar insektens kropp.
  2. Inre skador: Väl inne i insekten förökar sig svampen och orsakar inre skador. Detta kan leda till att insekten dör.
  3. Produktion av sporer: När insekten dör av svampinfektionen fortsätter svampen att växa. Så småningom producerar den fler sporer, som kan släppas ut i miljön för att infektera andra skadedjur.

Fördelar med mikroorganismer inom jordbruket

Inga skadliga rester

Till skillnad från kemiska bekämpningsmedel utgör nyttiga mikroorganismer en minimal risk för miljön. De bryts ned naturligt och lämnar inga skadliga rester.

Precisionsbekämpning av skadedjur

Nyttiga mikroorganismer är specifika för sina målskadegörare, som bladlöss, vita flygare och trips, vilket minimerar skadorna på nyttoinsekter och andra icke-målorganismer.

Minskat beroende av bekämpningsmedel

Genom att integrera nyttiga mikroorganismer i strategier för skadedjursbekämpning minskar behovet av kemiska bekämpningsmedel, vilket bidrar till ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk.

Produkter med nyttiga mikroorganismer

Koppert erbjuder en rad produkter med nyttiga mikroorganismer som har blivit avgörande för skadedjursbekämpning inom hållbart jordbruk. Koppert utnyttjar naturens eget försvar och använder kraften hos entomopatogena svampar, som Lecanicillium muscarium (Mycotal), Beauveria bassiana (Boveril), Metarhizium anisopliae (Metarril) och Isaria fumosoroseus (Isarid), för att tillhandahålla effektiva lösningar för bekämpning av skadedjur. Dessa produkter med nyttiga mikroorganismer är noggrant utvecklade och underbyggda av åratal av forskning, och är utformade för att bekämpa specifika skadedjur, vilket ger precisionsbekämpning och effektivitet. Tillgängligheten för dessa produkter beror på landspecifika bestämmelser.

Nyttiga mikroorganismer kan appliceras genom olika sprutmetoder. Den specifika appliceringsmetoden beror på vilka skadedjur som bekämpas och vilken typ av gröda det gäller.

Vanliga frågor och svar