Natupol

Vetenskapligt namn:
Bombus terrestris
Vanligt namn:
Mörk jordhumla
Produktkategori:
Pollinering
 • Standardhumlebo för användning bland täckta grödor

 • Med Beevision-tryck

 • Med Beehome-lucka

Play
Play
 • Standardhumlebo för användning bland täckta grödor

 • Med Beevision-tryck

 • Med Beehome-lucka

Använd för

Använd för

Natupol kan användas för ett stort antal grödor, som odlas på ytor större än 2 000 m² och med ungefär 25-35 blommor per m² per vecka.

Grödor

Runda tomater, biff- och plommontomater samt andra grönsaks- eller fruktbärande växter.

Play
Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Efter humleboets introduktion, börjar arbetshumlorna att pollinera blommorna samtidigt som de samlar pollen till larverna. Fler arbetare kommer från larverna veckorna efter introduktionen, vilket ökar både kolonistorleken och pollineringsprestanda. Efter några veckor når kolonin sin maximala storlek och börjar minska i storlek och pollineringsaktiviteten sjunker. Koloniutveckling beror på miljöförhållanden och mängden pollen samt dess kvalitet.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

En standardkoloni med humlor, inklusive en drottning, arbetare, larver och sockerlösning

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Natupol

 • Placera humleboet på en horisontell plattform (undvik lutning, annars kan sockerlösningen läcka)
 • Placera humleboet ungefär 20-60 cm ovanför marken i grödans skugga eller skapa om nödvändigt ytterligare skugga
 • Under korta dagar (<10 timmars ljus), placera humleboet nära plantornas övre del, på ett sådant sätt att humleboet exponeras för det första dagsljuset
 • Vänta minst 15 minuter efter boet placerats ut innan det öppnas, på så sätt kan humlorna lugna sig.
 • Drag den vita skjutbara luckan på boet uppåt tills två öppningar blir synliga (in- och utgång). Ta inte bort den lilla grå luckan under locket.
 • Pollineringsprestanda och -varaktighet varierar per gröda och beror på miljöförhållanden. Be alltid en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.
Play

Miljöförhållanden

Natupol presterar bäst i omgivningstemperaturer mellan 12-30 °C. Var uppmärksam på råden för bästa praxis vid förhållanden med artificiellt ljus eller i varma miljöer.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

För att garantera bästa pollineringsresultat, börja använda boet på ankomstdagen. Humlebona kan om nödvändigt förvaras i max 1 dag.

Förvaringstemperatur

15–25 °C.

Förvaringsförhållanden

Förvara humlebona i en välventilerad miljö, skyddat från direkt solljus.

Hygien

 • Flytta aldrig ett bo från ett växthus till ett annat
 • Ta bort humlebona senast 10 veckor efter introduktion
 • Rengör ställningen innan nya bon sätts ut

Avfallshantering

Försegla gamla humlebon i plastpåsar i ungefär 2 veckor. Kassera humlebona efter denna period enligt lokala föreskrifter.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?