Lepidoptera

Larver

Vad är larver?

Larver är larver av fjärilar och malar. Fjärilar och malar tillhör ordningen Lepidoptera, en mycket stor grupp med mer än 150 000 arter, som är lätta att skilja från andra insekter. Många av de fjärilsarter som är aktiva under dagen kan vara slående färgstarka, medan nattflygande malar vanligtvis är diskret brunaktiga eller gråaktiga. Vuxna fjärilar skadar inte grödor. De flesta av dem livnär sig på nektar. Larverna däremot har bitande och tuggande mundelar och kan sluka stora mängder växtvävnad. Många arter orsakar skador på grödor.

De mest skadliga larverna som förekommer i växthus tillhör Noctuidae (noctuid- eller ugglefjärilarna), som är den största av alla lepidopteranfamiljer. De flesta vuxna i denna familj är nattaktiva. Larverna förpuppar sig oftast i marken. En annan familj som innehåller flera arter som skadar växthusgrödor är familjen bladrullare, Tortricidae. Namnet "bladrullare" syftar på det faktum att larverna ofta lever i hoprullade blad. Även om vissa arter är begränsade till en enda gröda, är de flesta polyfaga.

Play

Livscykel för larver

Play

Videor om styrning av Caterpillar

Ta en titt på videon eller gå till vår Youtube-kanal för att se våra produkter för larvbekämpning i aktion.

Behöver du hjälp?