Horiver Disc

Typ:
Sticky trap with dry glue
Typ:
Rund klisterfälla
Produktkategori:
Monitoring
Horiver_Disc_1_gespiegeld.jpg

Använd för

Använd för

I motsats till Horiver eller Horiver Wet fastnar limmet på Horiver Disc inte på händerna. Limmet är täckt med ett silikonbelagt papper som tas bort efter placering av fällan. Limmet på dessa fällor är generellt inte aktivt så länge som limmet på Horiver eller Horiver Wet, eftersom det mättas lättare med insekter eller damm och skräp.

När ska man använda Horiver Disc?

Använd Horiver Disc för att övervaka och fånga vuxna bladlöss, bladminerare, mjöllöss, trips och sorgmyggor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Horiver Disc?

Klisterfällorna beläggs med ett kraftigt insektsfångande lim på båda sidorna. Det kraftiga limmet säkerställer att skadeinsekterna som migrerar från eller vill landa på substratet fastnar på fällan.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering av Horiver Disc

Bruksanvisning:

  • Avlägsna ett eller båda silikonbelagda papper från fällan
  • Fällorna bör placeras runt plantans stam genom att öppna slitsen
  • Se till att fällan täcker större delen av det växande substratet
  • Se till att skivans mitt passar väl ihop med plantans stam så att insekter inte kan krypa upp för stammen
  • Om hålet är för stort kan fällan vikas till en liten kon som håller sin form med hjälp av en bevattningsdroppare

Dosering

Använd en Horiver Disc per planta.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?