Hemiptera

Insekter

Vad är insekter?

Heteroptera insekter utgör en grupp i ordningen Hemiptera, en mycket varierad grupp av insekter, som innehåller både skadliga och nyttiga arter. Heteropteraner är insekter som har tillplattade kroppar och fäller in vingarna över kroppen när de vilar. Vingarna överlappar varandra och exponerar scutellum, ett framträdande triangulärt område på bröstkorgen mellan vingbaserna. Detta skiljer dem från skalbaggar, som har hårda, läderartade framvingar som möts, men inte överlappar varandra, i den dorsala mittlinjen. Vissa insekter har en stickande lukt. Heteropteraninsekter är hemimetaboliska insekter. Deras livscykel består av ett ägg, vanligtvis fem nymfstadier och den vuxna insekten. Flera arter av framför allt familjerna Miridae och Pentatomidae förekommer som skadedjur i jordbruksgrödor.

Behöver du hjälp?