Natupol Trio

Vetenskapligt namn:
Bombus terrestris
Vanligt namn:
Mörk jordhumla
Produktkategori:
Pollinering
 • För utomhusväxter med tidig blomningstid

 • Med Beehome-lucka

 • Väderbeständig

Play
 • För utomhusväxter med tidig blomningstid

 • Med Beehome-lucka

 • Väderbeständig

Använd för

Använd för

Natupol Trio humlebon (som innehåller tre stora humlekolonier) är särskilt utvecklade för utomhusgrödor, som blommar på våren.

Grödor

Stenfrukter, kärnfrukter, jordgubbar, blåbär.

Play
Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Efter humleboets introduktion, börjar arbetshumlorna att pollinera blommorna samtidigt som de samlar pollen till larverna. Fler arbetare kommer från larverna veckorna efter introduktionen, vilket ökar både kolonistorleken och pollineringsprestanda. Efter några veckor når kolonin sin maximala storlek och börjar minska i storlek och pollineringsaktiviteten sjunker. Koloniutveckling beror på miljöförhållanden och mängden pollen samt dess kvalitet.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

Ett bo med 3 separata extra stora humlekolonier inklusive en drottning, arbetare, larver och sockerlösning

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Natupol Trio bon kan släppas ut 4-7 dagar innan grödan blommar
 • Ställ ut Natupol Trio bona jämnt fördelade över området. Den bästa platsen är på en horisontell plattform strax över marken
 • Vänta minst en halvtimme efter bona placerats ut innan in-/utgångarna öppnas, på så sätt kan humlorna lugna sig.
 • Skydda bona från direkt solljus och regn, och tyng ned boet med exempelvis en sten för att förhindra att det blåser iväg.
 • Öppna ventilationsöppningarna längst upp på boet vid varmt väder.
 • Drag den vita skjutbara luckan på varje bo uppåt tills två öppningar blir synliga (in- och utgång). Ta inte bort den lilla grå luckan under locket.
 • Pollineringsprestanda och -varaktighet varierar per gröda och beror på miljöförhållanden. Be alltid en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Natupol Trio presterar bäst vid omgivningstemperaturer mellan 12-30 °C (håll borta från solen på dagar när temperaturen överstiger 25 °C).

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

För att garantera bästa pollineringsresultat, börja använda boet på ankomstdagen. Humlebona kan om nödvändigt förvaras i max 1 dag.

Förvaringstemperatur

15–25 °C.

Förvaringsförhållanden

Förvara humlebona i en välventilerad miljö, skyddat från direkt solljus.

Hygien

Ta bort humlebona efter grödans blomning och inte senare än 12 veckor efter insättning.

Avfallshantering

Försegla gamla bon i plastpåsar för att döda återstående levande humlor, vilket tar ungefär 2 veckor. När alla humlor är döda, kassera bona enligt lokala föreskrifter.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Mer information om Natupol Trio

Behöver du hjälp?