Capsanem

Capsanem Insektspatogena nematoder Steinernema carpocapsae

Använd Capsanem för:

Biologisk bekämpning av olika marklevande och bladätande skadegörare.

Förpackning:

Varje låda innehåller insektspatogena nematoder i ett inert bärarmaterial.
86 % Steinernema carpocapsae – 14 % inert bärare

50 miljoner – 1 påse i en låda
500 miljoner – 2 påsar med 250 miljoner i en låda
2 500 miljoner – 10 påsar med 250 miljoner i en låda

Allmän information

När ska Capsanem användas?

Använd Capsanem för biologisk kontroll av:

Lepidoptera – larver
Larver av tomatmal (Tuta absoluta)
Larver av nattflyn (Spodoptera spp.), bomullsknölfly, Helicoverpa zea (corn earworm) (Helicoverpa spp.), tvillingfläckat metallfly (Chrysodeixis chalcites), kommajordflyn (Agrotis spjp.), gammafly (Autographa gamma), tandsydmott (Duponchelia fovealis)
Larver av buxbomsmott (Cydalima perspectalis)
Larver av ängsgräsmott (Crambus hortuellus, Chrysoteuchia topiaria)

Coleoptera
Larver av coloradoskalbagge (Leptinotarsa decemlineata)
Larver av Capnodis tenebrionis (Capnodis tenebrionis)

Diptera
Vattenflugelarver (Scatella sp.)
Larver av storharkrankar (Tipula sp.)

Andra ordningar
Ängsskinnbagge (Nesidiocoris tenuis)
Nätskinnsbagge (Corythucha ciliata)
Mullvadssyrsor (Gryllotalpa gryllotalpa, Neoscapteriscus sp.)

Hur fungerar Capsanem?

Nematoderna angriper skadegöraren och frigör symbiotiska bakterier i kroppskaviteten. Dessa bakterier omvandlar larvvävnaden till en näringskälla, som nematoderna äter för att utvecklas och fortplanta sig. Värdskadegöraren dör inom några timmar till dagar efter infektion. Den infekterade värden blir gul till brun, men kan vara svår att hitta, på grund av snabb nedbrytning i odlingssubstrat, eller som vid bladapplicering, faller den till marken.

Hur du använder Capsanem

Play video

Applicering Capsanem

Beredning av sprutvätskan
 1. Ta bort påsarna från sina förpackningar och låt ligga i rumstemperatur i 30 minuter.
 2. Töm påsarnas innehåll i en hink som innehåller minst 2 liter vatten per påse (vattentemperatur: 15-20 °C/59-68 °F).
 3. Rör om ordentligt och låt innehållet dra i fem minuter.
 4. Blanda igen och häll innehållet i den halvfyllda spraytanken (förutom vid tankblandning med en kompatibel produkt).
 5. Upprätthåll blandningens rörelse i tanken (t.ex. med en återcirkulationspump).
 6. Fyll spraytanken med erfordrad mängd vatten.
 7. Vid tankblandning med en kompatibel produkt, tillsätt Capsanem i slutet till en helt fylld tank.
Applicering
 1. Nematoder kan appliceras med en vattenkanna, en fläktspruta, via ett sprinklersystem, med en ryggburen sprayenhet eller en fordonsmonterad sprayenhet.
 2. För att undvika blockeringar, ska alla filter avlägsnas, i synnerhet om finare än 0,3 mm (50 mesh).
 3. Använd ett maximalt tryck på 20 bar/290 psi (på munstycke).
 4. Sprutmunstyckets öppning ska vara minst 0,5 mm (500 µm – 35 mesh), företrädesvis ett konformat munstycke med hög flödeshastighet.
 5. Blanda kontinuerligt för att förhindra att nematoder sjunker till spraytankens botten.
 6. Undvik sprutor med centrifugal- eller kolvpumpar. 
 7. Vattentanktemperaturen får inte överstiga 25 °C (77 °F) och pH ska vara mellan 4 till 8.
 8. Fördela spraylösningen jämnt över jord-/substratytan.
 9. Applicering via bevattningssystem och/eller Dosatron Venturi-system: tryckkompenserade bevattningssystem rekommenderas; om sådant inte finns, rekommenderas applicering genom att spraya eller vattna. För injicering via Dosatron/Venturi-system, kontakta din lokala representant för specifika råd.
 10. Spraya lösningen så snart den har förberetts och inom en kort tidsram (5 timmar). Lagra inte blandade suspensioner.

Capsanem är kompatibel med många växtskyddsmedel. Se Kopperts app för sidoeffekter för kompatibla produkter eller kontakta din lokala representant för råd. Som en allmän regel för tankblandning, tillsätt alltid nematoderna till en full tank som innehåller den kompatibla produkten.

Optimala förhållanden för Capsanem

 • Jord- eller lufttemperatur under 5 °C (41 °F) och över 35 °C (95 °F) kan vara förödande – optimal mellan 19 och 31°C (66-88°F).
 • Nematoder är känsliga för ultraviolett ljus (UV); använd dem inte i direkt solljus; jordens fuktinnehåll måste vara hög i flera dagar efter applicering. När möjligt, bevattna grödan innan och direkt efter applicering.
 • För bladapplicering, spraya Capsanem när den relativa luftfuktigheten överstiger 75 % under flera timmar efter behandlingen; en tillsats och/eller ett anti-torkmedel/fuktighetsbevarande medel kan vara en fördel. Be din Koppert-representant/-återförsäljare om mer information.
 • Spraya på kvällen (eller morgonen i vissa fall), så att nematoderna kan arbeta i flera timmar inom det optimala temperatur- och luftfuktighetsintervallet, som beskrivs ovan.

Dosering

Larver från Noctuidae - broddmaskar

Agrotis spp., Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites, Helicoverpa spp., Spodoptera spp.

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Frekvens & intervall

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

Varning 

1,5 miljoner nematoder per liter

5,7 miljoner nematoder per gal.

Spraya till avrinning och justera sprayvolymen efter grödan

Höga grödor min 1 250 liter/hektar 134 gal./tunnland

1 förpackning för 33 liter spraylösning för att behandla:  260 m2*  2 600 ft

(*baserat på 1 250 liter/hektar – 134 gal./tunnland)

1 förpackning för 330 liter spraylösning

för att behandla: 2 600 m2*  26 000 ft2

 

1 förpackning för 1 650 liter spraylösning

för att behandla: 1,3 hektar*3,2 tunnland

Upprepa 2-3 gånger,

med 3-5 dagars mellanrum

Bladapplicering, fokusera på unga larver 

Tillsats rekommenderas: För bästa resultat måste den relativa luftfuktigheten överstiga 75 % under flera timmar efter behandlingen.

 

Capsanem kan påverka populationen av den nyttiga ängskinnsbaggen Macrolophus pygmaeus. Om möjligt, frigör 2 dagar efter behandling.

Larver av coloradoskalbagge (växthusodlade auberginer)

Leptinotarsa decemlineata

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Frekvens & intervall

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

Varning 

3 miljoner nematoder per liter

11 miljoner nematoder per gal.

Låga grödor 500 till 1 250 liter/hektar

53-134 gal./tunnland

1 förpackning för 16 liter spraylösning för att behandla: 128 m2*  1 280 ft(*baserat på 1 250 liter/hektar – 134 gal./tunnland)

1 förpackning för 166 liter spraylösning för att behandla: 1 300 m2* 13 000 ft2

 

1 förpackning för 830 liter spraylösning för att behandla: 6 700 m1,7 tunnland

Upprepa 2-3 gånger,

med 3-5 dagars mellanrum

Bladapplicering, fokusera på unga larver 

Tillsats rekommenderas: För bästa resultat måste den relativa luftfuktigheten överstiga 75 % under flera timmar efter behandlingen.

 

Capsanem kan påverka populationen av den nyttiga ängskinnsbaggen Macrolophus pygmaeus. Om möjligt, frigör 2 dagar efter behandling.

Larver av buxbomsmott

Cydalima perspectalis

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Frekvens & intervall

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

Varning 

3 miljoner nematoder per liter

11 miljoner nematoder per gal.

Låga grödor 500 till 1 250 liter/hektar

53-134 gal./tunnland

1 förpackning för 16 liter spraylösning för att behandla: 128 m2*  1 280 ft(*baserat på 1 250 liter/hektar – 134 gal./tunnland)

1 förpackning för 166 liter spraylösning för att behandla: 1 300 m2* 13 000 ft2

 

1 förpackning för 830 liter spraylösning för att behandla: 6 700 m1,7 tunnland

Upprepa 2-3 gånger,

med 3-5 dagars mellanrum

Bladapplicering, fokusera på unga larver 

Rekommenderad tillsats: För bästa resultat måste den relativa luftfuktigheten överstiga 75 % under flera timmar efter behandlingen.

 

Capsanem kan påverka populationen av den nyttiga ängskinnsbaggen Macrolophus pygmaeus. Om möjligt, frigör 2 dagar efter behandling.

Larver av tomatmal

Tuta absoluta

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Frekvens & intervall

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

Varning 

1,5 miljoner nematoder per liter

5,7 miljoner nematoder per gal.

Spraya till avrinning och justera sprayvolymen efter grödan 

1 500 liter/hektar (160 gal./tunnland) lägsta rekommendation för växthustomater

1 förpackning för 33 liter spraylösning för att behandla: 220 m2* 2 200 ft (*baserat på 1500 liter/hektar eller 160 gal./tunnland)

1 förpackning för 330 liter spraylösning för att behandla: 2 200 m2*22 000 ft2

 

1 förpackning för 1 650 liter spraylösning för att behandla: 1,1 hektar*2,7 tunnland

Upprepa 2-3 gånger,

med 5-7 dagars mellanrum

Bladapplicering - Kompatibel rekommenderad tillsats

För bästa resultat, måste den relativa luftfuktigheten överstiga 75 % och temperaturen måste vara > 19 °C (66 °F) under flera timmar efter behandlingen

 

Varning!  Capsanem kan påverka populationen av den nyttiga ängskinnsbaggen Macrolophus pygmaeus. Om möjligt, frigör efter 2 dagar

Ängsgräsmott (larver)

Crambus hortuellus

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Frekvens & intervall

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

Varning 

5 miljarder nematoder per hektar

2 miljarder nematoder per tunnland.

Min. 1 000 liter per hektar

Min. 90 gallons per tunnland

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

 

5 000 m2 (0,5 hektar)

1,25 tunnland
Upprepa vid behov efter 7 dagar

Applicera två veckor efter vuxen svärmningstopp

 

 

Ängsskinnbagge (Täckta grödor)

Nesidiocoris tenuis

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Frekvens & intervall

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

Varning 

3 till 5 miljoner nematoder per liter

Spraya till avrinning - justera sprayvolymen efter grödan

Om grödans ovandel, spraya max. 600 liter/ha. Undvik avrinning

1 förpackning för 10-16 liter spraylösning. För att behandla: 167 267 m2*

*Baserad på 600 liter/hektar

1 förpackning för 100-166 liter spraylösning

För att behandla:1 670-2 670 m2

 

1 förpackning för 500-830 liter spraylösning

För att behandla: 8 300 m2– 1,4 hektar

Upprepa behandlingen vid behov efter 5-7 dagar

Bladapplicering, fokusera på unga stadier - Rekommenderad tillsats: För bästa resultat, måste den relativa luftfuktigheten överstiga 75 % under flera timmar efter behandlingen

 

I händelse av att nyttoängsskinnbaggen Macrolophus pygmaeus finns, spraya endast grödans övre del (översta 30 cm), med toppmunstycken

Nätskinnsbaggar

Corythucha ciliata

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Frekvens & intervall

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

Varning 

7 miljoner nematoder per liter

26 miljoner nematoder per gal.

5 till 15 liter per träd - i genomsnitt 10 liter

1,3 till 4 gal./träd I genomsnitt 2,5

1 förpackning för 7 liter (1,8 gal.) spraylösning

För att behandla: 1 träd

1 förpackning för 70 liter (18 gal.) spraylösning

För att behandla: 5 till 14 träd

 

1 förpackning för 350 liter (92 gal.) spraylösning

För att behandla: 23 till 70 träd

2 appliceringar under vår och sommar

Bladapplicering - Spraya bladen för att begränsa avrinning

Använd en kompatibel tillsats. Spraya på kvällen/natten när den genomsnittliga lufttemperaturen är > 19 °C (66 °F)

 

I händelse av att nyttoängsskinnbaggen Macrolophus pygmaeus finns, spraya endast grödans övre del (översta 30 cm), med toppmunstycken

Larver av Capnodis tenebrionis

Capnodis tenebrionis

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Frekvens & intervall

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

Varning 
1-3 miljoner nematoder per träd

5-50 liter per träd

Spraya/vattna över en 1 m radie runt trädstammen

1 förpackning för

16-50 träd

1 förpackning för

166-500 träd

 

1 förpackning för 833-2 500 träd 1 till 2 behandlingar på våren och 1 till 2 behandlingar på hösten

Jordvattna på våt jord; använd bevattning efter.  Eller spraya en regnig dag.

 

 

Larver av storharkrankar

Tipula spp.

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Frekvens & intervall

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

Varning 

250 000 nematoder per m2

250 000 nematoder per 10 ft2

500 till 1 000 liter/ha

(53 till 107 gal./tunnland)

200 m2

2 000 ft2

2 000 m2

20 000 ft2

 

1 hektar*

2,5 tunnland

2 appliceringar systematiskt

med 7 dagars mellanrum på våren och hösten

 

 

 

Vattenflugelarver

Scatella spp.

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Frekvens & intervall

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

Varning 

500 000 nematoder per m2

500 000 nematoder per 10 ft2

200 liter/100 m2 2 000 liter/hektar

53 gal./1 000 ft2 (214 gal./tunnland)

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2 (0,25 tunnland)

 

5 000 m2 (0,5 hektar)

1,25 tunnland

Applicera 2-3 gånger, med 7 dagars mellanrum

Jord-/substratapplicering

bevattning innan och efter rekommenderas starkt

 

Larver av tandsydmott

Duponchelia fovealis

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Frekvens & intervall

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

Varning 

500 000 nematoder per m2

500 000 nematoder per 10 ft2

200 liter/100 m2 2 000 liter/hektar

53 gal./1 000 ft2 (214 gal./tunnland)

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2 (0,25 tunnland)

 

5 000 m2 (0,5 hektar)

1,25 tunnland

Applicera 2-3 gånger, med 7 dagars mellanrum

Jord-/substratapplicering

bevattning innan och efter rekommenderas starkt

 

Kontakta experten

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt och information om dina grödor direkt i din inkorg.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Tillbaka till toppen