Scia-Rid

Vetenskapligt namn:
Steinernema feltiae
Vanligt namn:
Insektspatogen nematod
Produktkategori:
Naturlig fiende
 • För bekämpning av fluglarver i svampodling

 • Mycket löslig biologiskt nedbrytbar sammansättning med lång hållbarhet

 • Kan appliceras med vanlig sprututrustning

Play
Play
 • För bekämpning av fluglarver i svampodling

 • Mycket löslig biologiskt nedbrytbar sammansättning med lång hållbarhet

 • Kan appliceras med vanlig sprututrustning

Använd för

Använd för

Scia-Rid kan användas för biologisk bekämpning av fluglarver i svampodling.

Skadegörare

Larver av sorgmyggor/svampmyggor (Sciaridae) och andra flugarter (t.ex. puckelflugor).

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Nematoderna angriper skadegöraren och frigör symbiotiska bakterier i skadegörarens kroppskavitet. Dessa bakterier omvandlar värdvävnaden till en näringskälla, som nematoderna äter för att utvecklas och fortplanta sig i värden. Detta dödar skadegöraren inom några timmar till dagar efter infektion.

Synlig effekt

Infekterade skadeinsekter i rotområdet blir gula till bruna, men kan vara svåra att hitta på grund av snabb nedbrytning.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 500 miljoner – 2 påsar med 250 miljoner i en låda.
Utvecklingsstadium Smittade larver i tredje stadiet (L3).
Koncentration 86 % Steinernema feltiae – 14 % inert biologiskt nedbrytbar bärare.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

 • Avlägsna påsarna från lådan och förvara dem i rumstemperatur i 30 minuter
 • Töm påsarnas innehåll i en hink som innehåller minst 2 liter vatten per påse (vattentemperatur: 15-20 °C/59-68 °F)
 • Rör om ordentligt och låt innehållet dra i fem minuter
 • Rör om igen och häll hinkens innehåll i den halvfyllda spraytanken (förutom vid tankblandning med en kompatibel produkt).
 • Upprätthåll blandningens rörelse i tanken (t.ex. med en återcirkulationspump)
 • Fyll spraytanken med erfordrad mängd vatten
 • Applicera direkt efter förberedelse av sprutvätskan

Applicering

 • Nematoder kan appliceras med en vattenkanna, en fläktspruta, via ett sprinklersystem, med en ryggburen sprayenhet eller en fordonsmonterad sprayenhet
 • För att undvika blockeringar, ska alla filter avlägsnas, i synnerhet om finare än 0,3 mm (50 mesh)
 • Använd ett maximalt tryck på 20 bar/290 psi (på munstycke)
 • Sprutmunstyckets öppning ska vara minst 0,5 mm (500 µm – 35 mesh), företrädesvis ett konformat munstycke med hög flödeshastighet
 • Blanda kontinuerligt för att förhindra att nematoder sjunker till spraytankens botten
 • Undvik sprutor med centrifugal- eller kolvpumpar
 • Vattentanktemperaturen får inte överstiga 25 °C/77 °F och pH ska vara mellan 4 till 8.
 • Fördela spraylösningen jämnt över jord-/substratytan.

Applicering med bevattningssystem:

 • Bevattningssystem med tryckkompensation rekommenderas. Om detta inte är tillgängligt, rekommenderas applicering via vattning eller sprutning. För injicering via Dosatron/Venturi-system, kontakta din lokala Koppert-representant för specifika råd
 • Spraya lösningen så snart den har förberetts och inom en kort tidsram. Lagra inte blandade suspensioner
Play

Dosering

Scia-Rid appliceras vanligen i en mängd på 2 000 000 nematoder per m².

Tid

Applicera under den sista vattningen efter täckning.

Miljöförhållanden

 • Steinernema feltiae är aktiv mellan 10-31 °C/50-88 °F men presterar bäst vid temperaturer mellan 14-26 °C/57-79 °F
 • Jordtemperatur under 5 °C/41 °F och över 35 °C/95 °F kan vara dödlig
 • Växtmediets fuktigheten måste hållas hög under flera dagar efter applicering. När möjligt, bevattna grödan innan och direkt efter applicering

Sidoeffekter & kompatibilitet

 • Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar
 • Som en allmän regel för tankblandning, tillsätt alltid nematoderna till en full tank som innehåller den kompatibla produkten

Se Kopperts databas med sidoeffekter eller kontakta din lokala representant för råd.

Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Se utgångsdatum på lådan. I genomsnitt kan produkten förvaras i 2-3 månader.

Förvaringstemperatur

Kyl vid en temperatur på 2-6 °C/35-43°F i ett ventilerat kylskåp/kallt rum.

Förvaringsförhållanden

Vid mottagande, ta ut lådor ur den isolerande transportförpackningen. Förvara mörkt, i ett ventilerat kylskåp/kallt rum fram till användning.

Nedladdningar

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?