Scia-Rid

Vetenskapligt namn:
Steinernema feltiae
Vanligt namn:
Insektspatogen nematod
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Scia-Rid användas?

Använd Scia-Rid för biologisk bekämpning av larver av sorgmyggor. Det har även effekt på andra arter av flugor (t.ex. puckelflugor).

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Scia-Rid?

Efter spridning, söker nematoderna aktivt upp sitt byte och penetrerar dem. Nematoderna livnär sig på bytets innehåll, och utsöndrar specifika bakterier från matsmältningskanalen när de gör det. Dessa bakterier omvandlar värdvävnad till produkter som nematoderna enkelt kan svälja. Larverna dör inom några dagar.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Varje låda innehåller nematoder (tredje stadiet) i gel

2 påsar i en låda och varje påse innehåller 250 miljoner nematoder

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Scia-Rid

Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Scia-Rid preventiv svag kurativ stark kurativ
Dos 2,000,000/m² 2,000,000/m² 2,000,000/m²
m²/förpackning 250 250 250
Frekvens 1x 1x 1x
Anmärkningar Applicera under sista bevattning efter täckning Applicera under sista bevattning efter täckning Applicera under sista bevattning efter täckning

Optimala förhållanden för Scia-Rid

  • Se till att täckjorden är fuktig och att dess temperatur inte överstiger 28 °C.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Scia-Rid. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

  • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
  • Förvaringstemperatur: 2-6 °C
  • Förvaras mörkt

Nedladdningar

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?