Swirski Ulti-Mite

Vetenskapligt namn:
Amblyseius swirskii
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Swirski Ulti-Mite användas?

Använd Swirski Ulti-Mite för biologisk bekämpning av unga larver av olika tripsarter , ägg och larver av vita flygare/mjöllus (både Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci) samt jordgubbskvalster (Polyphagotarsonemus latus). Använd Swirski Ulti-Mite som en förebyggande metod och vid första tecken på skadegörare.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Swirski Ulti-Mite

Vuxna rovkvalster söker sitt byte eller väntar på att det ska passera och livnär sig på sitt byte.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Varje påse med krok innehåller 250 rovkvalster samt matkvalster (alla stadier) blandade med bärarmaterial/kli. Swirski Ulti-Mite finns i 100 eller 500 påsar per låda.

Påsen är tillverkad av en 100 % industriellt komposterbar folie. Den uppfyller villkoren i standarden ”Industrial Compostable” (certifierad av extern part). Påsarna kan därmed kasseras tillsammans med andra plantrester.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Använd påsarna så snart som möjligt efter mottagande
  • Häng påsarna på skyddade platser bland grödan (ej i direkt solljus).
  • Påsar kan placeras direkt på grödan (påsarna har redan ett utgångshål)
  • Håll påsarna i kartongremsan längst upp; rovkvalster skadas lätt
Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Swirski Ulti-Mite preventiv svag kurativ stark kurativ
m2/enhet 2,5 2,5 1
Intervall (dagar) 28-42 28 28
Anmärkningar - starta när trips eller vita flygare finns endast angripna områden, alltid i kombination med andra nyttodjur

Optimala förhållanden

Rovkvalstret är inte mottagligt för diapaus och kan därmed sättas in under vintern. De tål höga temperaturer; en swirskii-population börjar utvecklas när temperaturerna under dagen regelbundet är högre än 20-22 °C.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Swirski Ulti-Mite. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

  • Förvaring efter mottagande: 1-2 dagar
  • Förvaringstemperatur: 10-15 °C
  • På mörk plats
  • Sörj för god ventilation för att förhindra CO2-ackumulering

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?