Swirski Ulti-Mite

Vetenskapligt namn:
Amblyseius swirskii
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Trips mjöllöss
  • För bekämpning av trips och mjöllöss

  • Kan överleva på pollen eller andra byten

  • För mycket låg eller hög relativ luftfuktighet

Play
Play
  • För bekämpning av trips och mjöllöss

  • Kan överleva på pollen eller andra byten

  • För mycket låg eller hög relativ luftfuktighet

Använd för

Använd för

Skadegörare

Unga larver av olika arter av trips och ägg och larver av mjöllöss.

Grödor

Använd inte i tomat.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Rovkvalster förökar sig i påsen och sprids bland grödan under flera veckor. De tränger in i sina byten med sina mundelar och suger ut innehållet.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 100; 500 påsar. Varje påse innehåller 250 rov- och förrådskvalster.
Presentation Påsar i kartonglåda.
Bärare Kli.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Häng påsarna på skyddade platser bland grödan, ej i direkt solljus.
  • Påsarna har redan ett utgångshål
  • Håll påsarna i kartongremsan längst upp, för att undvika att skada rovkvalstren
Play

Dosering

Doseringen av Swirski Ulti-Mite beror på klimatet, grödan och densiteten skadegörare och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen preventivt eller så snart de första skadegörarna upptäcks bland grödan. Använd minst 4 000 påsar per ha och häng dem jämnt fördelade bland grödan. Spridning ska upprepas efter 4 veckor om skadegöraren inte bekämpats. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Amblyseius swirskii är effektivast vid temperaturer mellan 20 och 32 °C (68 och 90 °F). Den är inte effektiv vid temperaturer under 18 °C/64 °F. Amblyseius swirskii är känslig för relativ luftfuktighet under 60 %.

Kombinerad användning

Kombinera inte med andra generalistiska rovkvalster. Kan kombineras med Orius spp. och mjöllusparasitoider.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Sækja um eins fljótt og auðið er eftir móttöku. Ef nauðsyn krefur má geyma vöruna í 1-2 daga.

Förvaringstemperatur

10-15 °C/50-59 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt, sörj för god ventilation för att förhindra CO2-ackumulering.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?