Wireless Beehome

Typ:
Fjärrstyrt öppningssystem för Natupol-bon
Produktkategori:
Tillbehörsprodukter
  • Underlättar utsläpp av humlor när ljusförhållandena är gynnsamma, genom att öppna och stänga in-/utgångarna på bestämda tider

  • Kan styras med timer eller klimatdator

  • Batterier som varar länge

Play
  • Underlättar utsläpp av humlor när ljusförhållandena är gynnsamma, genom att öppna och stänga in-/utgångarna på bestämda tider

  • Kan styras med timer eller klimatdator

  • Batterier som varar länge

Använd för

Använd för

Med Wireless Beehome-systemet, kan Natupol-boets öppning öppnas och stängas automatiskt på bestämda tider. När assimileringsljus dominerar det naturliga (UV-)ljuset i växthuset under vintern, har humlor svårt att hitta. Detta har en negativ effekt på pollinering.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Alla Wireless Beehome-mottagare kan öppna och stänga Natupol-kupans öppning på bestämda tider. En central sändare kan hantera flera mottagare i växthuset och ett avstånd på omkring 100-150 meter beroende på placering och växthusets konstruktion. Tidpunkten när in-/utgången öppnas och stängs kan styras med en signal från klimatdatorn eller en timer ansluten till den centrala sändaren.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

Wireless Beehome-systemet består av en mottagare för varje aktiv kupa och en central sändare.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Dosering

Sändarens räckvidd är 100-150 meter.

Applicering

Ladda ned bruksanvisningen till Wireless Beehome-systemet.

Play
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Wireless Beehome-mottagarens batteri kan hålla i två säsonger, om mottagarna är avstängda efter de tagits ut ur växthuset.

Förvaringsförhållanden

Förvaras torrt och ej i direkt solljus.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?