Swirski-Mite

Vetenskapligt namn:
Amblyseius swirskii
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Trips mjöllöss
  • För bekämpning av trips och mjöllöss

  • Kan överleva på pollen eller andra byten

Play
Play
  • För bekämpning av trips och mjöllöss

  • Kan överleva på pollen eller andra byten

Använd för

Använd för

Skadegörare

Unga larver av olika arter av trips och ägg och larver av mjöllöss.

Grödor

Använd inte i tomat.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Rovkvalstren tränger in i sina byten med sina mundelar och suger ut innehållet.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 50 000; 250 000 rovkvalster.
Presentation 500 ml flaska; 1 000 ml flaska; 6 liters hink.
Bärare Kli.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Vänd och skaka flaskan försiktigt innan användning
  • Tryck in lockets mitt för att öppna doseringshålet
  • Strö materialet på bladen eller häll i Dibox-utsättningsboxar
  • Se till att materialet förblir ostört på insättningsplatsen i minst några timmar efter insättning
  • Kan även appliceras med (Mini)-Air(o)bug
Play

Dosering

Doseringen av Swirski-Mite beror på klimatet, grödan och densiteten skadegörare och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen så snart de första skadegörarna upptäcks bland grödan. Insättningsmängd är normalt 25-300 per m2/spridning. Spridning ska upprepas vid behov. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Amblyseius swirskii är effektivast vid temperaturer mellan 20 och 32 °C (68 och 90 °F). Den är inte effektiv vid temperaturer under 18 °C/64 °F. Amblyseius swirskii är känslig för relativ luftfuktighet under 60 %.

Kombinerad användning

Kan kombineras med Orius spp. och mjöllusparasitoider. Kombinera inte med andra generalistiska rovkvalster (Neoseiulus cucumeris, Amblydromalus limonicus, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Försiktighetsåtgärder

Applicering av denna produkt kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner, därför rekommenderar vi att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Sækja um eins fljótt og auðið er eftir móttöku. Ef nauðsyn krefur má geyma vöruna í 1-2 daga.

Förvaringstemperatur

12-14 °C/54-57 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt, sörj för god ventilation för att förhindra CO2-ackumulering.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?