Swirski-Mite

Vetenskapligt namn:
Amblyseius swirskii
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Swirski-Mite användas?

Använd Swirski-Mite för biologisk bekämpning av unga larver av olika arter av trips samt ägg och larver av mjöllus (både Trialeurodes vaporariorum och Bemisia tabaci). Använd Swirski-Mite som en förebyggande metod och vid första tecken på skadegörare.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Swirski-Mite?

Vuxna rovkvalster söker sitt byte eller väntar på att det ska passera och livnär sig på sitt byte.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

500 ml flaska, innehåller 50 000 rovkvalster

Varje flaska med doseringslock innehåller rovkvalster (nymfer och vuxna) blandade med kli

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Swirski-Mite

  • Vänd och skaka flaskan försiktigt innan användning
  • Tryck in lockets mitt för att öppna doseringshålet
  • Strö materialet på bladen
  • Välj minst 4000 insättningspunkter per hektar, jämnt fördelade över hela ytan
  • Använd (Mini)-Air(o)bug om nödvändigt för mekanisk spridning av Swirski-Mite

Försiktighetsåtgärd: applicering av denna produkt kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner, vi rekommenderar därför att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Swirski-Mite preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 25/m² 50/m² 100-300/m²
m²/enhet 2 000 1 000 500
Intervall (dagar) 14 14 14
Frekvens 1x 1x 1x
Anmärkningar - starta när thrips eller mjöllus finns endast angripna områden, alltid i kombination med andra nyttodjur

Optimala förhållanden för Swirski-Mite

Rovkvalstret är inte mottagligt för diapaus och kan därmed sättas in under vintern. Det tål höga temperaturer; en swirskii-population börjar utvecklas när temperaturerna under dagen regelbundet är högre än 20-22 °C.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Swirski-Mite. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?