Tutasan

Typ:
Feromonfälla
Produktkategori:
Övervakning
 • För att övervaka och fånga hanar av Tuta absoluta

 • Enkel att hantera

 • Kan fånga stora antal hanar

Play
 • För att övervaka och fånga hanar av Tuta absoluta

 • Enkel att hantera

 • Kan fånga stora antal hanar

Använd för

Använd för

Använd Tutasanfällan för att övervaka och fånga tomatmalhanar tillsammans med Pherodis Tuta absoluta.

Skadegörare

Tomatmal (Tuta absoluta).

Grödor

Tomat.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Tutasanfällan måste användas i kombination med Pherodis-feromonkapslar. Kapslarna frigör ett artspecifikt feromon som lockar malhanar till fällan där de fångas i vattnet. Att fånga hanar minskar antalet ägg som läggs av honor då de inte kan para sig.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

En fälla.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

 • Placera feromonkapseln i den gröna behållaren och fäst i den övre mittdelen av fällan.
 • Fyll fällan med vatten till angiven nivå
 • Om möjligt anslut fällan till ett droppmunstycke och se till att vatten droppar ner i fällan
 • Tillsätt en liten mängd vegetabilisk olja eller flytande tvål till vattnet

Applicering

 • Placera fällorna på jorden eller substratet
 • Håll ett avstånd på 15-20 meter mellan fällorna
 • Det behövs en kontinuerlig vattentillförsel för att säkerställa att fällan fungerar korrekt. Om fällan inte är ansluten till ett droppmunstycke, fyll på manuellt
 • Byt feromonkapsel varje 4-6 vecka
 • Rengör fällan när den är helt full med malar
Play

Dosering

Använd 20-30 fällor per hektar jämt fördelade längs gången och växtraderna.

Tid

Under hela växtperioden.

Kombinerad användning

Använd tillsammans med Pherodis Tuta absoluta.

Produkthantering

Produkthantering

Förvaringsförhållanden

Förvara borta från solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?