Tutasan

Typ:
Pheromone trap
Vanligt namn:
Fälla för det artspecifika feromonet Tuta absoluta
Produktkategori:
Monitoring
Play

Använd för

Använd för

När ska Tutasan användas?

Använd Tutasan för massfångst av Tuta absoluta i eller utanför växthuset. Vattenfällor, i kombination med andra åtgärder, bidrar till att förverkliga en effektiv kontroll av Tuta absoluta.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Tutasan?

Tutasan är en patenterad fälla med en lätthanterlig storlek, utrustad med ett system för att reglera vattennivån. Använd Tutasan tillsammans med Pherodis feromoner. Kapseln frigör doften av ett artspecifikt könsferomon. Denna doft lockar adulta hanar av relevant fjärils-/malarter i fällan.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Tutasan

Använd 20-25 fällor per hektar (30 fällor i växthus täckta av ett nät) jämnt fördelade längs gången och plantraderna.

Bruksanvisning:

  • Sätt fällorna i växthuset när jorden förbereds eller när växterna planteras om. Håll ett avstånd på minst 15-20 m mellan två fällor
  • Ställ fällan på jorden, stenull eller placera på högst 40 cm höjd
  • Det behövs en kontinuerlig vattentillförsel för att säkerställa att fällan fungerar korrekt

Byt feromon var 4-6 vecka

Beredning av fällan:

  • Placera feromonet i dess gröna behållare och fäst den på den övre centrala delen av fällan (feromonkapseln sitter skyddad i fällornas mitt)
  • Fyll fällan med vatten som indikeras. Anslut fällan till droppslangen och se till att vattnet droppar ordentligt i fällan.
  • Tillsätt en liten mängd vegetabilisk olja eller flytande tvål som vätmedel
Play

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Själva vattenfällan kräver inga speciella förvaringsvillkor.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?