Diptera

Flugor

Vad är flugor?

Det finns flera flugor som är skadedjur inom jordbruk, trädgårdsodling och svampodling. Arter som kan orsaka skador eller olägenheter är särskilt små flugor av familjerna Sciaridae (sciaridflugor) och Ephydridae (strandflugor).Larverna av dessa insekter lever i allmänhet på ruttnande växtmaterial och finns mestadels i jorden. Drosophila suzukii har på senare tid utvecklats till en stor skadegörare på bär i Europa och Nordamerika. Sciaridflugor och strandflugor är främst ett problem i växthus. Deras larver lever i marken och föredrar fuktiga substrat som är rika på organiskt material. Även om de orsakar liten direkt skada på växter är de ofta ett problem på grund av sitt stora antal. Larver av flugor i familjen Keroplatidae (främst Lyprauta sp.) kan orsaka skador på krukodlade orkidéer. Spotted Wing Drosophila har nyligen invaderat Europa och Amerika där den orsakar allvarliga skador på många bärfruktsgrödor.

Flyga arter

Play

Videor om flugkontroll

Ta en titt på videon eller gå till vår Youtube-kanal för att se våra flugbekämpningsprodukter i aktion.

Behöver du hjälp?