Attracker

Aktiv ingrediens:
A solution of sucrose, dextrose and fructose
Vanligt namn:
Lockämne
Produktkategori:
Attractant/adjuvant
Attracker.jpg
Play

Använd för

Använd för

När ska Attracker användas?

Attracker förbättrar bekämpningsmedlets effektivitet, i synnerhet när skadegöraren gömmer sig på en skyddad plats på plantan.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Attracker?

Attracker är en vätska bestående av flera sockerarter (fruktos, glukos, sackaros) och lockar insekter, i synnerhet trips, från deras skyddade platser. När Attracker tillsätts i bekämpningsmedel, blir insekter mer exponerade för det kemiska bekämpningsmedlet och skadedjursbekämpningen förbättras markant.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Attracker

  • Förbered sprutvätskan med växtskyddsprodukten enligt bruksanvisningen
  • Skaka Attracker-behållaren ordentligt före användning
  • Tillsätt rätt mängd Attracker till sprutvätskan
  • Blanda ordentligt

Observera att Attracker endast ska användas som en tankblandning med andra växtskyddsmedel.

Play

Dosering

Nedanstående information är endast vägledande. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, så som själva grödan, klimatförhållanden och angreppsgrad. För att säkerställa korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Dosering:

  • Frilandsgrödor: 2-4 liter per hektar
  • Växthusgrödor: 0,1-0,2 % lösning

Optimala förhållanden för Attracker

Följ bruksanvisningen för bekämpningsmedlet. Det finns inga särskilda krav vad gäller användningen av Attracker.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

  • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
  • Förvaringstemperatur: mellan 2 °C och 30 °C
  • Begränsad hållbarhet efter öppnandet
  • Håll borta från direkt solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?