Attracker

Aktiv ingrediens:
En lösning med sackaros, dextros och fruktos
Vanligt namn:
Sockerlösning
Produktkategori:
Lockämne/tillsats
 • Lockämne för insekter

 • Förbättra bekämpningen av trips när det tillsätts i insekticider.

Attracker.jpg
 • Lockämne för insekter

 • Förbättra bekämpningen av trips när det tillsätts i insekticider.

Använd för

Använd för

Attracker lockar trips från sina skyddade platser och förbättrar deras exponering för insekticider, vilket leder till bättre bekämpning.

Grödor

Alla grödor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Attracker är en lösning av flera sockerarter som lockar trips från sina skyddade platser. När Attracker tillsätts till en insekticid sprutvätska, är insekter mer exponerade för produkten vilket leder till ökad bekämpning.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 5 och 10 liters behållare.
Sammansättning Vattenlösligt koncentrat (SL)
Innehåll Blandning av lika koncentrationer sackaros, dextros och fruktos.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

 • Förbered insekticid sprutvätska enligt anvisningarna på etiketten
 • Skaka Attracker-behållaren ordentligt före användning
 • Tillsätt rätt mängd Attracker till sprutvätskan
 • Blanda ordentligt

Applicering

Applicera växtskyddsprodukten enligt bruksanvisningen för den produkten.

Dosering

 • Frilandsgrödor: 2-4 liter/ha
 • Växthusgrödor: 100-200 ml per 100 liter vatten (0,1-0,2 %).

Kompatibilitet

Attracker kan kombineras med abamektin (Vertimec) och spinosad (Tracer/Conserve).

Försiktighetsåtgärder

Innan Attracker används tillsammans med växtskyddsprodukter bland grödor som kan vara känsliga mot fytotoxicitet, testa i ett litet område innan applicering genomförs.

Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

 • Se förpackning för utgångsdatum
 • Förvaringstiden minskar när förpackningen har öppnats

Förvaringstemperatur

2-30 °C/36-86 °F.

Förvaringsförhållanden

 • Förvaras mörkt och kallt
 • Undvik direkt solljus

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?