Om humlor

Effektiva pollinerare

Humlor är kända för att vara enkla, effektiva och pålitliga pollinerare. Det här är fördelarna med humlor:

 • Humlor ger maximal säkerhet för optimal pollinering, på grund av deras höga antal blombesök och stora överföring av pollen.
 • Humlepollinering resulterar i ökad avkastning, bättre formad frukt, kvalitetsprodukter och snabbare mognad av frukt
 • Humlor är pålitliga arbetare, de arbetar 7 dagar i veckan från skymning till gryning
 • Humlor fungerar bra under dåliga väderförhållanden och i skyddade miljöer
 • Humlor är enkla att använda och kräver lite underhåll
 • Humlor är säkra eftersom de inte är aggressiva
 • Humlor innebär lägre kostnader jämfört med manuell pollinering

Skillnad mellan humlor och honungsbin

 • Humlor är aktiva vid låga temperaturer nära 10 °C, medan honungsbin blir aktiva vid högre temperaturer
 • Humlor är aktiva under molniga, dimmiga och regniga dagar. Honungsbin är mindre aktiva vid låga ljusnivåer
 • Humlor arbetar tidigare på morgonen och senare på kvällen
 • Humlor pollinerar blommor genom en metod som kallas "buzz-pollination", vilket innebär att en humla kan pollinera en blomma vid ett enda besök. Ett honungsbi behöver vanligtvis besöka en blomma mellan 7-10 gånger innan den är fullständigt pollinerad.
 • Humlor saknar honungsbinas sofistikerade kommunikationssystem och är mindre benägna att lämna din gröda för mer attraktiva blommor
 • Humlor är mycket effektivare pollinerare än honungsbin, de söker främst efter pollen snarare än nektar och överför mer pollen till pistillerna vid varje besök
 • Humlor främjar en högre grad av korspollinering och besöker många fler blommor per minut
 • Humlor är säkrare för dig och dina anställda eftersom de är mycket mindre aggressiva än honungsbin
Play

Produktion av humlor

Humlans naturliga livscykel kopieras under laboratorieförhållanden vid våra produktionsanläggningar. På så sätt skapar vi de bästa förutsättningarna för att säkerställa maximal tillgång till humlekolonier av hög kvalitet.

Humlors livscykel

I naturen övervintrar humledrottningar ensamma och under jorden under hela vintersäsongen. Innan hon går i ide lämnar de nya unga drottningarna det gamla boet och parar sig med drönare.

När temperaturen stiger och våren kommer vaknar den nya humledrottningen. Hon börjar leta efter pollen och nektar och letar efter en lämplig plats för boet.

När hon har hittat ett bo börjar hon lägga ägg för att bygga upp sin egen koloni. Ungefär 4 veckor efter att de första äggen lagts börjar de första arbetshumlorna (alla honor) komma fram och utföra arbete både i och utanför boet.

Arbetarbin letar efter både pollen och nektar för att förse ynglen med resurser och utför även underhållsarbete på boet.

När boet fortsätter att utvecklas kommer drottningen inte att lämna det. Hon stannar kvar i boet och fortsätter att lägga ägg och ge order till arbetshumlorna.

På sensommaren börjar drottningen producera nya drottningar och hanar (drönare) för att kolonin ska kunna reproducera sig.

De nya drottningarna parar sig med hanarna, lämnar boet och cykeln fortsätter. Den gamla drottningen och hennes bo dör naturligt under senhösten.