Natupol Fly

Vetenskapligt namn:
Lucilia sericata
Vanligt namn:
Spyfluga
Produktkategori:
Pollinering
  • För utsädesgrödor på mycket små ytor eller grödor som endast kan pollineras av flugor
  • Förpackning förhindrar att produkt överhettas
Play
  • För utsädesgrödor på mycket små ytor eller grödor som endast kan pollineras av flugor
  • Förpackning förhindrar att produkt överhettas
Använd för

Använd för

Pollinering av isolerade grödor, som odlas i en mindre skala som utsädesgrödor med några få blommor eller grödor som producerar mycket lite pollen.

Grödor

Grödor som tillhör familjen korsblommiga, korgblommiga och flockblommiga växter samt liljeväxter.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Flugorna söker nektar i blomman och kommer då i kontakt med pollen. Dessa pollen konsumeras inte av flugorna, utan fastnar på deras kroppar. När en fluga besöker en annan blomma, överförs pollen till blommans pistiller, vilket är nödvändigt för pollinering.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

Kartongrör som innehåller 1 kg puppor, som ger ungefär 30 000 flugor.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Dosering

Modifiera mängden i förhållande till antalet blommor per m². Som tumregel, applicera 20-25 ml puppor per m² en gång i veckan för korsblommiga och flockblommiga växter samt liljeväxter, och 15-20 ml puppor per m² en gång i veckan för korgblommiga växter.

Miljöförhållanden

Natupol Fly presterar bäst vid omgivningstemperaturer mellan 18-28 °C.

Applicering

  • Häll den erfordrade mängden puppor i en kopp
  • Ställ koppen på marken bland grödan. Sprid inte pupporna bland grödan
  • Skydda pupporna från direkt solljus och fukt som regn och kondens
  • Flugorna utvecklas över tiden, beroende på temperaturen
  • Om utomhustemperaturen understiger 18 °C, är det bäst att ha pupporna inomhus vid en temperatur på 20-25 °C tills de första flugorna börjar kläckas. Puppor kan sedan släppas ut bland grödan
Play

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Pupporna kan förvaras i 3-4 dagar, högst 7 dagar.

Förvaringstemperatur

3-8 ⁰C.

Förvaringsförhållanden

Förvaras torrt och ej i direkt solljus.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?