Pollineringschecklista Natupol Fly

Pollineringschecklista Natupol Fly

Natupol Fly eller Lucilia sericata-flugor används för småskalig odling av grödor med bara några få blommor eller grödor som producerar mycket lite pollen. Natupol Fly-checklistan visar hur bästa pollineringsresultat uppnås.

Vid en lagringstemperatur mellan 3 och 8 °C avstannar kläckningen av Natupol Fly-fullvuxna individer från pupporna nästan helt. Vid högre temperaturer, utvecklas fullvuxna flugor med tiden, beroende på den faktiska temperaturen. Natupol Fly levereras som puppor i kartongrör.

Använd som standard 15 ml puppor per kvadratmeter. Modifiera denna mängd i förhållande till antalet blommor per kvadratmeter.

Skydda puppan från direkt solljus och fukt som regn och kondens. Använd till exempel kaffemuggar med lock eller påsar. Sprid inte ut pupporna löst över området.

Erfarenheter i praktiken visar att sidoeffekterna av kemiska tillämpningar på Natupol Fly i allmänhet liknar sidoeffekterna på humlor. För mer information om sidoeffekter på Natupol Fly, sök i databasen för sidoeffekter för humlor (Bombus spp.).

Släpp inte ut Natupol Fly utan förberedelse om temperaturen är under 15 °C. Resultatet kommer att vara oförutsägbart och tar ofta längre än en vecka. I händelse av att Natupol Fly behöver användas vid en temperatur under 15 °C, låt dem först mogna i en varm miljö. Släpp ut Natupol Fly när de första fullvuxna flugorna har utvecklats.

Skydda flugornas öppning mot vatten.

Skydda flugornas öppning mot värme. Det är önskvärt att använda vita eller ljusfärgade påsar/koppar vid temperaturer över 20 °C.