Mini-Airbug

Typ:
Handhållen spridare
Produktkategori:
Applicering
 • Jämn fördelning av naturliga fiender

 • Effektivare än manuell applicering

 • Ingen påverkan på naturliga fienders kvalitet

Play
Play
 • Jämn fördelning av naturliga fiender

 • Effektivare än manuell applicering

 • Ingen påverkan på naturliga fienders kvalitet

Använd för

Använd för

Använd Mini-Airbug för spridning av naturliga fiender bland grödorna. Mini-Airbug kan användas för spridning över hela fältet, specifika hotspots samt spridning av Artefeed och Entofood.

Play
Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Mini-Airbug specialfläkt i kombination med det roterande doseringskärlet säkerställer en enhetlig spridning av bärarmaterial innehållande naturliga fiender. Luftflödet från fläkten garanterar en jämn spridning av detta material upp till ett avstånd på minst 2 meter från Mini-Airbug.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Produktdelar

Mini-Airbug består av följande delar:

 • Fläktenhet 2 batterier (6 V) med laddare
 • Bältesväska för batteriet
 • Justerbart doseringskärl och blandningskärl
 • Mini-Airbug finns även för användning på vagnar och levereras då med en omformare

Volym doseringskärl/trumma

1,5 liter.

Räckvidd

2-3 meter (beroende på produkt/bärarmaterial).

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Justera hålens storlek i doseringskärlet till den erforderliga doseringen baserad på informationen som finns i tabellen på kärlets undersida
 • Fyll doseringskärlet med materialet som ska spridas och stäng locket
 • Placera det fulladdade batteriet i bältesväskan
 • Justera bältet runt midjan
 • Anslut kabeln till batteriet
 • Fäst doseringskärlet på spridarens roterande huvud
 • Starta Mini-Airbug genom att trycka på båda knapparna.
 • Gå i jämn takt
 • Håll spridaren i rätt vinkel för att täcka grödan ordentligt
Play
Produkthantering

Produkthantering

Förvaringsförhållanden

Förvara Airbug och dess tillbehör på en torr och dammfri plats. Airbug kan förvaras i den medföljande väskan. Förvara alltid batterierna i laddarna när de inte används.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?