Trianum-P

Trianum-P Biofungicid för minimering av jordburna sjukdomar Trichoderma harzianum T-22

Använd Trianum-P för:

Trianum-P är en biofungicid och används för att minska jordburna sjukdomar, som Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp. och Sclerotinia. Dessutom har Trianum-P egenskaper som främjar plantornas tillväxt, särskilt vad gäller utvecklingen av plantans rötter och ovanjordiska delar.

Förpackning:

Trianum-P säljs i förpackningsstorlek 500 g polyetenpåsar med ett yttre hölje av kartong.
Sammansättning: Vattenlösliga granulat (WG)
Koncentration: 1 % v/v Trichoderma harzianum, stam T-22 sporer (1 x 109 sporer/g) och 99 % v/v inerta ingredienser

Allmän information

När ska Trianum-P användas?

Trianum- P ökar växters motstånd mot stress som orsakas av sjukdomar, suboptimala utfodrings- och bevattningssystem eller klimatförhållanden. Trianum-P bidrar även till att öka näringsupptaget. Detta kan förbättra tillväxten och utvecklingen av rötter och växtdelar ovan jord.
Trianum-P används vid odling av grönsaker, bär, örter, lökväxter, prydnadsväxter, perenner, torv och träd (både täckta och på friland). Produkten kan även appliceras på jordbruksgrödor som majs och spannmål. Kontrollera produktetiketten för vilka grödor Trianum-P är registrerad för användning i ditt land.

Hur fungerar Trianum-P?

Trianum innehåller sporer från den välgörande svampen Trichoderma harzianum, stam T-22. Om Trianum appliceras på rätt sätt, utvecklas mycel, som växer längs rötterna och skyddar plantans rötter mot sjukdomar som:

 • Fusarium
 • Pythium
 • Rhizoctonia
 • Sclerotinia

Trianum fungerar på grund av följande mekanismer:

1. Konkurrens om utrymmet
Trianum växer snabbare på rotens yta än andra jordburna svampar. Andra svampar får ingen chans att etablera sig på rötterna.

2. Konkurrens om näringsämnen
Trianum tar bort källan till näringsämnen som patogenerna livnär sig på. De får därför ingen chans att utvecklas.

3. Patogeners parasitism
Trianum växer runt patogenens mycel. Cellväggarna bryts ner och patogenen dör.

4. Plantan blir starkare
Trianum förbättrar rotsystemet genom bildandet av fler rothår, så att vatten och näringsämnen kan absorberas bättre. Detta leder till högre avkastning av en starkare och mer enhetlig gröda. Skillnaden är särskilt märkbar när plantan är stressad och/eller inte odlas under optimala förhållanden.

5. Inducerad resistens
Trianum förstärker även försvarsmekanismen hos de delar av växten som befinner sig ovan jord, så kallad inducerad systemisk resistens (ISR).

6. Underlättar absorption av bundna och fria näringsämnen
Näringsämnen, som vissa spårelement och fosfater, är ibland fixerade i marken och kan därför inte absorberas av växten. Detta händer särskilt i jordar med en högre surhetsnivå (d.v.s. med ett lägre pH-värde). Fosfater bildar ofta föreningar med kalcium, järn eller andra spårelement, och som ett resultat är de inte längre lösliga.

Trianum kan göra vissa bundna näringsämnen tillgängliga för plantan att absorbera. Vissa element, som mangan, är nödvändiga för plantan för att bekämpa sjukdomar. Mangan är viktigt för plantans naturliga försvar mot sjukdomar.

Trianum producerar vissa ämnen som bland annat ändrar järn från Fe3+ till Fe2+, vilket gör det möjligt för plantan att absorbera det.

Hur du använder Trianum-P

Play video

Applicering Trianum-P

Trianum-P kan appliceras via vattning, droppbevattning eller genom besprutning vid sådd på odlingssubstratet. Applicera Trianum-P så tidigt som möjligt på grödan för optimal effekt.

Beredning av lösningen:

 • Tillsätt 1 del Trianum-P till 5 delar vatten i en hink
 • Blanda ordentligt
 • Tillsätt suspension till den erforderliga mängden vatten för att få den slutliga sprutvätskan
 • Rör om kontinuerligt för att upprätthålla en jämn fördelning av sporer (sporer löses inte upp i vatten och har egenskapen att de fäller ut)
 • Applicera sprutvätskan samma dag som den bereds

Applicering via vattning eller sprutning:

 • Trianum-P kan appliceras utan speciell vattningsutrustning. Efter applicering rengör utrustningen genom att spola noggrant med vatten.
 • Använd tillräckligt med vätska för att garantera god penetration av odlingssubstratet eller jorden, men undvik avrinning och överskottsdränering

Applicering via droppbevattning:

 • Sporer i Trianum-P bör nå rötterna snabbt (med tiden minskar sporkvaliteten i vattnet). Använd inte Trianum-P före sandfilter och se till att droppbevattningsfiltren är rena (sporer kan fästa sig på organiskt material i filter).
  För att öka sporernas vidfästning på rötterna, undvik avrinning och överskottsdränering de två första dagarna efter produktapplicering. Trianum-P är inte en systemisk produkt och tas därför inte upp av plantan.

Använd inte desinfektionsmedel i droppbevattningssystem från minst en dag före till två dagar efter applicering av Trianum-P.

Optimala förhållanden för Trianum-P

Använd Trianum-P som en förebyggande metod. För att uppnå optimala resultat, börja använda Trianum- P i början av odlingscykeln, företrädesvis under sådd, beskärning eller plantering. Trianum-P fungerar bra under olika miljöförhållanden. Den växer i olika klimat (10-34 °C), vid ett pH-värde mellan 4-8, i många typer av substrat och på många olika typer av grödors rötter.

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

 • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
 • Förvaringstemperatur: mellan 4-8 °C
 • Undvik direkt solljus.

Kontakta experten

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt och information om dina grödor direkt i din inkorg.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Tillbaka till toppen