Mirical-N

Vetenskapligt namn:
Macrolophus pygmaeus
Vanligt namn:
Rovskalbagge
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Spinnkvalster
  • För bekämpning av spinnkvalsterhotspots på tomat

  • Har även en effekt på mjöllöss och Tuta absoluta

Play
Play
  • För bekämpning av spinnkvalsterhotspots på tomat

  • Har även en effekt på mjöllöss och Tuta absoluta

Använd för

Använd för

Skadegörare

Växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae).

Grödor

I synnerhet tomat (kan orsaka skada på andra plantor).

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Vuxna rovskalbaggar och nymfer söker aktivt upp sitt byte och suger ut det. Skinnet lämnas i sin ursprungliga form.

Synlig effekt

Macrolophus pygmaeus suger ut bytets kroppsinnehåll och lämnar det tomma skinnet.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 500 nymfer.
Presentation 100 ml flaska.
Bärare Träflis och boveteskal.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Strö materialet direkt på hotspots på blad eller i Dibox-utsättningsboxar
  • Sprid materialet tunt (max 1 cm tjockt) så att rovskalbaggarna kan komma ut ur bärarmaterialet
  • Se till att materialet inte störs i minst några timmar efter applicering
Play

Dosering

Doseringen av Mirical-N beror på klimatet, grödan och densiteten av skadegörare och ska alltid justeras efter den särskilda situationen. Använd för bekämpning av hotspots. Insättningsmängd är normalt 10-50 per m2/spridning. Spridning ska upprepas minst två gånger. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Optimala temperaturer för Mirical är över 20 °C/68 °F, lägre temperaturer bromsar utvecklingen av Macrolophus pygmaeus markant.

Kombinerad användning

För effektiv bekämpning av spinnkvalster, använd Mirical-N i kombination med Spidex.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt, flaska horisontellt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?