Spidex

Vetenskapligt namn:
Phytoseiulus persimilis
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Natural enemy
[Translate to Sweden:]
[Translate to Sweden:]

Använd för

Använd för

När ska Spidex användas?

Använd Spidex för biologisk bekämpning av växhusspinnkvalster (Tetranychus urticae). Alla stadier inriktas, men yngre stadier föredras. Använd Spidex i förebyggande syfte och vid första tecken på närvaro av skadegörare.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Spidex?

Phytoseiulus persimilis livnär sig på alla stadier av spinnkvalster, men föredrar äggen. Rovkvalstren öppnar äggen och äter innehållet. Vuxna Phytoseiulus persimilis attackerar även vuxna spinnkvalster men de mindre utvecklingsstadierna livnär sig endast på mindre bytesstadier. Larverna äter inte. Rovkvalster kan endast överleva på växthusspinnkvalster (Tetranychus spp.).

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

  • 100 ml flaska med doseringslock, innehåller 2000 vuxna
  • 500 ml flaska, innehåller 10 000 vuxna
  • Varje flaska innehåller vuxna blandade med sågspån

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Spidex

  • Vänd och skaka flaskan försiktigt innan användning
  • Strö materialet på bladen eller häll i Dibox-utsättningsboxar
  • Det är möjligt att sprida Spidex mekaniskt med hjälp av (Mini)Airbug/Airobug
Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Spidex preventiv svag kurativ stark kurativ
mängd 2/m² 6/m² 20-50/m²
m²/enhet 1 300 40-100
intervall (dagar) 21 7 7
frekvens - 1-2x 2x
anmärkning - - sätt endast in i angripna områden

Optimala förhållanden för Spidex

Relativ luftfuktighet ska vara högre än 75 % och temperaturen ska vara högre än 20 °C under minst några timmar om dagen. Phytoseiulus persimilis går inte in i diapaus.

Sidoeffekter

Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Spidex. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?

Kontakta experten

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.