Neoseiulus californicus

Rovkvalstret Neoseiulus californicus (tidigare Amblyseius californicus) används ofta för biologisk bekämpning av spinnkvalster. Även om Neoseiulus cal ifornicus föredrar spinnkvalster kan den också äta andra födokällor, t.ex. andra kvalster, trips eller pollen. Detta rovkvalster är mer tolerant mot högre temperaturer, lägre luftfuktighet och bekämpningsmedel än Phytoseiulus persimilis. Den kan överleva längre än Phytoseiulus persimilis när det är ont om spinnkvalster och kan kontrollera små spinnkvalsterpopulationer mer effektivt på längre sikt.

Play

Neoseiulus californicus för bekämpning av skadedjur

Neoseiulus californicus används för bekämpning av följande skadegörare

  • Spinnkvalster

Neoseiulus californicus kvalster söker aktivt upp och jagar olika arter av spinnkvalster, inklusive tvåfläckigt spinnkvalster (Tetranychus urticae). Rovkvalstret kan också livnära sig på andra födokällor som andra kvalster, trips eller pollen.

Ätbeteende hos Neoseiulus californicus

Neoseiulus californicus är ett selektivt rovdjur på Tetranychidkvalster, dvs. den föredrar att äta spindelkvalster men kan också äta och överleva på andra byten, t.ex. andra kvalster, trips eller pollen. Rovkvalster sticker hål på sina byten och suger ut innehållet. När Neoseiulus californicus äter tvåfläckigt spinnkvalster (Tetranychus urticae) föredrar den omogna stadier (ägg, larver och nymfer) framför vuxna. Vuxna honor äter dock alla stadier av tvåfläckigt spinnkvalster (Tetranychus urticae) , medan larverna främst äter ägg och nymferna ägg, larver och nymfer.

Precis som Phytoseiulus persimilis kan Neoseiulus californicus lätt förflytta sig i spinnkvalstrens nät. När det finns spinnkvalster äter den företrädesvis dem och populationsutvecklingen går mycket snabbare om den äter spinnkvalster än om den äter andra födokällor. De kan också överleva längre än Phytoseiulus persimilis i fullständig avsaknad av föda och stanna kvar i grödan i väntan på att nya byten ska anlända.

Livscykel för Neoseiulus californicus

Utvecklingsstadierna är desamma som för andra medlemmar av familjen Phytoseiidae: ägg, larv, proto- och deutonymf, samt vuxna hanar och honor. Vuxna kvalster är lättare och har en plattare och mer långsträckt kropp än Phytoseiulus persimilis. De liknar andra rovkvalster som används i biologisk bekämpning, t.ex. Neoseiulus cucumeris, Amblyseius swirskii eller Amblydromalus limonicus. De är ungefär 0,4 mm långa. Äggen är ovala, genomskinliga till vita i färgen och deponeras på bladens undersida. De är mindre än äggen från Phytoseiulus persimilis men liknar ägg från andra rovkvalster som t.ex. Amblyseius swirskii eller Amblydromalus limonicus. Larverna har tre par ben och äter, till skillnad från larverna av Phytoseiulus persimilis, spindelkvalsterägg. Nymferna och de vuxna djuren är genomskinligt vita. I många fall lyser färgen på det intagna fodret genom huden och syns som en X-formad markering på ryggen. Om födan har saknats under en längre tid blir de tunnare och får en jämnt ljus genomskinlig färg.

Bästa förhållanden för användning av Neoseiulus californicus

Neoseiulus californicus är mest effektiv vid temperaturer mellan 13 och 32°C (55 och 90°F) och är känslig för relativ luftfuktighet under 60%.

Play

Neoseiulus californicus i flaskor

Rovkvalstret Neoseiulus californicus finns i en flaska (Spical).

  • Vänd och skaka flaskan försiktigt före användning
  • Tryck på mitten av korken för att öppna doseringshålet
  • Strö försiktigt ut materialet på bladen
  • Se till att materialet sitter kvar på bladen i minst några timmar efter introduktionen
  • Kan även appliceras med (Mini)-Air(o)bug

Doseringen av Spical beror på klimat, gröda och skadedjurstäthet och bör alltid anpassas till den specifika situationen. Starta introduktionen så snart de första kvalstren upptäcks i grödan. Introduktionshastigheterna varierar vanligtvis från 25-125 per m2/utsläpp. Utsläppen bör upprepas minst fem gånger med veckovisa intervall. Kontakta en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för att få råd om den bästa strategin för din situation.

Play

Neoseiulus californicus i påsar

Rovkvalstret Neoseiulus californicus finns också tillgängligt i avelspåsar (Spical-Plus, Spical Ulti-Mite). I detta fall förökar sig rovkvalstren i påsen och sprids i grödan under en period av flera veckor.

  • Häng påsarna på skyddade platser i grödan, undvik att hänga dem i direkt solljus
  • Påsarna har redan ett utgångshål
  • Håll påsarna i pappremsan längst upp för att undvika att skada rovkvalstren

Doseringen av Spical-Plus och Spical Ulti-Mite beror på klimat, gröda och skadedjurstäthet och bör alltid anpassas till den specifika situationen. Starta introduktionen förebyggande eller så snart de första spinnkvalstren upptäcks i grödan. Använd minst 4 000 påsar per ha och häng dem jämnt fördelade i grödan. Utsättningen bör upprepas efter 4 veckor om skadegöraren inte är bekämpad. Kontakta en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för råd om den bästa strategin för din situation.