Buxatrap

Typ:
Feromonfälla
Produktkategori:
Övervakning
  • För att övervaka och fånga hanar av buxbomsmott

Play
  • För att övervaka och fånga hanar av buxbomsmott

Använd för

Använd för

Använd Buxatrap för att övervaka och fånga hanar av buxbomsmott i kombination med artspecifika feromoner.

Skadegörare

Buxbomsmott (Cydalima perspectalis)

Grödor

Buxbom

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Buxatrap måste användas i kombination med Pherodis-feromonkapslar Kapslarna frigör ett artspecifikt könsferomon för att locka hanar av buxbomsmott i fällan. När de väl är i fällan, kan de inte rymma och är lätta att upptäcka, räkna och identifiera. Att fånga in hanar bidrar även till att minska antalet ägg som läggs av honor då de inte kan para sig.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

En fälla med upphängningssnöre.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

  • För varje Buxatrap, måste två Pherodis-kapslar användas
  • Placera Pherodis-feromonkapslar i behållaren
  • Sätt ihop fällan och fäst behållarna i fällan

Applicering

  • Placera fällan på en pinne på 1,5 meters höjd
  • Byt feromonkapslarna var åttonde vecka
Play

Dosering

1 fälla per 30-180 m2.

Tid

Använd Buxatraps när malar är aktiva: Från maj/juni till slutet av november (beroende på geografisk plats).

Kombinerad användning

Använd tillsammans med Pherodis Cydalima perspectalis.

Produkthantering

Produkthantering

Förvaringsförhållanden

Förvara skyddat från solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?