Buxatrap

Typ:
Pheromone trap
Vanligt namn:
Feromonfälla som ska användas i kombination med artspecifik Pherodis-feromonkapsel för buxbomsmott
Produktkategori:
Monitoring
Play

Använd för

Använd för

När ska Buxatrap användas

För att övervaka och fånga buxbommott (Cydalima perspectalis). Buxbomsmott angriper buxbom (Buxus sempervirens) samt Buxus microphylla, Buxus Sinica och Buxus colchica. Motten kan orsaka förödelse i plantskolor, parker och trädgårdar. Träd angrips samtidigt av svampen Cylindrocladium buxicola.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur Buxatrap fungerar

Buxatrap är en feromonfälla som ska användas tillsammans med Pherodis feromonkapslar. Feromonkapseln frigör ett artspecifikt könsferomon för att locka adulta hanar av buxbomsmott i fällan. 

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

Placera fällorna från maj/juni till slutet av november, under den period då mott är aktiva.
För höga buxbomsträd (>1,5 m), häng fällan i ögonhöjd.
För kortare buxbomsträd (<1,5 m), häng fällan på en hållare.

Byt feromonkapslarna var åttonde vecka.   

Play

Dosering

Nedanstående information är endast vägledande. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, så som själva grödan, klimatförhållanden och angreppsgrad. För att säkerställa korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter. 

Dosering:

BUXatrap

dos

intervall (dagar)

frekvens

kommentarer

Förebyggande

En fälla per 180 m²

Använd från maj/juni till slutet av november, när mott är aktiva

Byt Pherodis-feromonet var åttonde vecka

Häng fällan på 1,5 m höjd (se arbetsmetod)

Kurativt

En fälla per 30 m²

Använd från maj/juni till slutet av november, när mott är aktiva

 

Byt Pherodis-feromonet var åttonde vecka

Häng fällan på 1,5 m höjd (se arbetsmetod)

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Buxatrap kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?