Integritetspolicy

Koppert respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy gäller om du är webbplatsbesökare, kund, leverantör, framtida medarbetare eller annan affärsrelation. Koppert säkerställer att de personuppgifter som du tillhandahåller behandlas konfidentiellt. Dina personuppgifter behandlas av oss för att ingå och genomföra avtal om, bland annat, kommersiella tjänster samt för att hantera affärsförbindelser. Detta inkluderar åtgärder med syfte att utöka vår kundbas.

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?

Webbplatsbesök och analyser

När du besöker vår webbplats, kommer din webbläsare att skicka vissa uppgifter till vår webbserver. Dessa data hjälper oss att visa rätt information för dig på webbplatsen. För detta samlar vi in följande uppgifter:

 • IP-adress
 • Användarnamn
 • Datum och tidpunkt för besök
 • Tidsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i en begäran (specifik sida)
 • Tillgångsstatus/HTTP-statuskod
 • Mängd överförd data
 • Webbplats från vilken besökaren kommer
 • Webbläsare, språkinställningar, webbläsarversion och operativsystem.

Dessa uppgifter används för statistiska analyser om besöks- och klickbeteenden på webbplatsen. Vi kan även använda dem för att optimera webbplatsen. Dessa uppgifterna kommer inte att delas med tredje part.

Vi använder Google Analytics för att se hur besökare använder vår webbplats. Den erhållna informationen, inklusive din IP-adress, överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder informationen från Google Analytics för att se hur vår webbplats används, för att kunna sammanställa rapporter om webbplatsen till oss samt för att kunna erbjuda sina annonsörer information om hur effektiva deras kampanjer är. Google kan även överföra denna information till tredje part om man enligt lag är skyldigt att göra detta, eller om denna tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Koppert kan inte påverka detta.

Profilering
Vi använder en extern programvara från en specialleverantör för att göra en koppling mellan informationen som samlas in av Google Analytics och de personuppgifter som du tillhandahåller. Denna information ingår i en tydlig profil. Profilöversikten visar alla insamlade personuppgifter per besökare samt en tidslinje som visar vilka sidor besökaren har tittat på och vad besökaren har gjort på sidan. Genom att samla in denna information, kan vi urskilja uppslag hos våra webbplatsbesökare och segmentera dem efter önskemål.

Nyhetsbrev
Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev på vår webbplats. Om du samtycker till detta, kommer vi att registrera och använda den e-postadress som du anger för att skicka nyhetsbrevet. För att få personliga nyhetsbrev, ber vi dig att tillhandahålla följande information:

 • För- och efternamn
 • Företagsnamn
 • Kön
 • Land
 • E-postadress
 • Föredragna växtgrupper

Vi hanterar dina personuppgifter omsorgsfullt och konfidentiellt. Om du får vårt nyhetsbrev och vill ändra dina personuppgifter eller avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet, klicka då på motsvarande länk i nyhetsbrevet. Du kan även skicka din begäran per e-post till info(at)Koppert.nl, ställd till Marknadsavdelningen. Adresser kommer inte att lämnas inte ut, säljas, hyras ut eller på annat sätt tillgängliggöras för tredje part. Alla utskick görs med teknik som säkerställer att andra mottagares adresser inte avslöjas.

Du kan återkalla ditt samtycke till prenumeration på vårt nyhetsbrev, med framtida verkan. För att avsluta prenumerationen, klicka på motsvarande länk som finns i alla nyhetsbrev.

Kontaktformulär
Du kan kontakta oss direkt via kontaktformulären på vår webbplats. Vi ber dig då att tillhandahålla följande information:

 • För- och efternamn
 • Företagsnamn
 • E-postadress
 • Föredragna växter
 • Telefonnummer

Vi samlar in, bearbetar och använder uppgifterna som du tillhandahåller via kontaktformuläret för att uppfylla din specifika begäran. Vissa av dessa uppgifter kopplas dessutom till ditt sök- och klickbeteende på webbplatsen. Genom att samla in denna information, kan vi urskilja uppslag hos våra webbplatsbesökare och segmentera dem efter önskemål.

Externa tjänster och externt innehåll på vår webbplats
Vår webbplats kan innehålla hänvisningar (t.ex. via en hyperlänk, banner eller knapp) till andra webbplatser som avser en specifik aspekt av webbplatsen. Detta betyder nödvändigtvis inte att Koppert är kopplat till dessa andra webbplatser eller dess ägare. Vi ansvarar inte för att följa dessa tredje parts integritetslagstiftning.

För mer information om omfattningen av och syftet med sådan insamling och bearbetning av dina uppgifter, kan du läsa leverantörens integritetsförklaringar, vars tjänster och/eller innehåll vi använder och som ansvarar för att skydda dina uppgifter:

Administration, webbutik och ekonomisk förvaltning
Koppert hanterar och bearbetar personuppgifter som är nödvändiga vid försäljning, inköp, konsulttjänster, beställningar, leveranser, fakturor, webbutiken, ekonomisk förvaltning och andra tjänster:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-postadress
 • Företagsadress
 • Privat telefonnummer
 • E-postadress
 • Kontaktpersoners befattning
 • Kundnummer
 • Plats och postadress
 • Nummer hos handelskammaren
 • Momsnummer
 • Kontonummer
 • Webbplats och annan företagsinformation
 • Beställningsinformation
 • E-postmeddelanden

Juridisk och intern förvaltning
Koppert behandlar följande uppgiftskategorier, nödvändiga för kontraktshantering, immateriella rättigheter, procedurer för tvistlösning samt hanteringen av klagomål eller rättsliga förfaranden:

 • Namn
 • Adress
 • Befattning
 • Födelsedatum
 • Födelseplats
 • Nummer hos handelskammaren

Marknads- och kommunikationsverksamhet
För att bearbeta, samla in, registrera och använda personuppgifter till förmån för förvärv och kundhantering av affärskontakter, bearbetar Koppert följande personuppgiftskategorier:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Företagsnamn
 • Bilder på kunder och kontaktpersoner

Anställning
Bearbetning, insamling, registrering och användning av personuppgifter vad gäller rekrytering. Följande kategorier personuppgifter kan bearbetas för detta syfte:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Bostadsort
 • Curriculum Vitae
 • Motivering

Bearbetningsunderlag

Vi har följande rättsliga grunder för att bearbeta dina uppgifter:

 • samtycke har erhållits från den registrerade,
 • bearbetning är nödvändig för att uppfylla en lagstadgad skyldighet,
 • bearbetning är nödvändig för genomförandet av ett avtal,
 • bearbetning är nödvändig för ett legitimt intresse.
  • Det legitima intressen baseras på följande: Bearbetningen är nödvändig inom ramen för utförandet av normal affärsverksamhet och för att upprätthålla relationen med dig.

Placering av kakor

På vår webbplats använder vi så kallade kakor. En kaka är en liten textfil som via din webbläsare lagras på din dator när du besöker webbplatsen. Kakornas viktigaste funktion är att skilja en användare från andra användare. Den lagrade informationen skickar din webbläsare till oss igen nästa gång du besöker vår webbplats.

Vilka kakor använder vi?

Vi skiljer mellan olika kategorier av kakor. Läs mer i vår kakpolicy.

Funktionella kakor eller nödvändiga kakor
Funktionella kakor ser till att vår webbplats fungerar korrekt. Som till exempel sparade webbläsarinställningar så att du kan se vår webbplats optimalt på din bildskärm.

Analytiska kakor
Med analytiska kakor samlar vi, med hjälp av tredje part, in statistik om hur vår webbplats används. Genom att mäta webbplatsanvändningen, kan vi optimera vår webbplats ytterligare till förmån för våra användare.

Under förutsättning att du ger ditt samtycke
Vi använder endast kakor om vi har fått ditt samtycke till detta i förväg. Vid ditt första besök på vår webbplats kommer ett popup-meddelande att visas, där ditt samtycke begärs för att placera kakor. Om du ger ditt samtycke, kommer vi att placera en kaka på din dator och popup-meddelandet kommer inte att visas igen så länge kakan är aktiv. Efter slutet av kakans livslängd eller när du tar bort kakan, kommer popup-meddelandet att visas igen vid ditt nästa besök på webbplatsen för att på nytt begära ditt samtycke.

Behandling av tredje part

För behandling av dina uppgifter används i viss mån specialiserade tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer är noggrant utvalda av oss. I enlighet med våra behandlingsavtal kommer de endast att behandla personuppgifter på uppdrag av Koppert och i enlighet med våra riktlinjer.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Koppert lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt för behandlingssyftet och berättigade intressen samt i enlighet med lagstadgade lagringsperioder.

Var lagras dina uppgifter?

Dina uppgifter lagras i säkra datacenter hos våra specialiserade tjänsteleverantörer i Tyskland. Vi använder Google Analytics, data från detta verktyg överförs till och lagras av Google på servrar i USA.

Hur håller vi din information säker?

Dina personuppgifters säkerhet är viktig för oss. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller mot någon form av otillåten behandling. Våra medarbetare som behandlar personuppgifter åläggs tystnadsplikt vad gäller uppgifterna och måste följa denna.

Dina personuppgifter skickas krypterade; för kommunikation via din webbläsare använder vi till exempel SSL = Secure Socket Layer. Detta kan kännas igen genom nyckelsymbolen som din webbläsare visar vid en SSL-anslutning.

Dina rättigheter

GDPR ger alla ett antal rättigheter. Vi gör vårt bästa för att uppfylla dessa på bästa möjliga sätt. Har du tips eller kommentarer? Tala om det för oss! För utnyttja dina rättigheter, kontakta oss via privacy(at)koppert.com.

 • Information och tillgång: Du har naturligtvis rätt att se vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi berättar gärna mer om hur och varför vi behandlar dessa uppgifter.
 • Rättelse: Tror du att vi har fel uppgifter från dig? Du kan då göra en begäran om rättelse, som vi kommer att bedöma.
 • Rätten att bli bortglömd: Du kan göra en begäran om att dina uppgifter ska raderas. Det kan vara så att vi kanske fortfarande måste behandla dessa uppgifter för andra ändamål (till exempel administration eller deduplicering).
 • Begränsning: Om du tror att vi behandlar dina uppgifter på ett otillåtet eller felaktigt sätt, har du även rätt att begränsa denna behandling.
 • Invändning: du har rätta att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Handlar det om marknadsföring? Då kommer vi att stoppa behandlingen så snabbt som möjligt.
 • Dataportabilitet: Detta är en ny rättighet i GDPR för att (låta) överföra dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill använda denna rättighet.
 • Återkalla samtycke: till exempel för att få utskick. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke för annan behandling.
 • Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den nederländska tillsynsmyndigheten, Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Kontakt

För alla frågor som handlar om uppgiftsskydd, kan du använda vårt kontaktformulär på webbplatsen eller kontakta oss direkt via privacy(at)koppert.com.

Adressuppgifter Koppert
Postbus 155
2650 AD Berkel en Rodenrijs
Nederland
Tel: +31 (0)10 514 04 44

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna Integritetspolicy emellanåt. Uppdateringar av vår Integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats. Alla ändringar träder i kraft så snart de publiceras på vår webbplats. Därför rekommenderar vi dig att besöka webbplatsen regelbundet så att du är medveten om eventuella uppdateringar.

Senast uppdaterad: 8 november 2018